Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Travnik)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Travnik.

 1. Aganović (Omer) Mehmed. Rođen 23. decembra 1968. u Mosoru. Poginuo 30. septembra 1995. na Vučjoj planini (Vlašić) na dužnosti izviđača-diverzanta u 306. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 2. Alibegović (Mehmed) Asim. Rođen 30. augusta 1966. u Travniku. Poginuo 16. oktobra 1993. u Tolovićima (Vitez) kao pripadnik 325. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 3. Alihodža (Hazim) Nurudin. Rođen 18. augusta 1974. u Alihodžama. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik Odreda El-mudžahid.
 4. Čemer (Husein) Nihad - Nido. Rođen 7. marta 1972. u Travniku. Poginuo u činu natporučnika 31. oktobra 1994. na Bukovači (Donji Vakuf) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda u 770. slavnoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 5. Čogić (Ibrahim) Ismet - Gari. Rođen 4. marta 1962. u Mudrikama. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 312. slavne brdske brigade.
 6. Ćurić (Meho) Eniz. Rođen 5. septembra 1956. u Bijelom Bučju. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 311. lahke brigade.
 7. Delić (Uzeir) Đulejman. Rođen 10. decembra 1966. u Velikoj Bukovici. Poginuo u činu kapetana 30. augusta 1994. na Paljeniku (Vlašić) na dužnosti komandanta bataljona u 306. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 8. Delić (Omer) Enes. Rođen 10. januara 1967. u Travniku. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 708. lahke brigade.
 9. Delija (Osman) Miralem. Rođen 3. juna 1959. u Zagrađu. Poginuo 12. jula 1993. u rejonu Prosja (Busovača) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda u 333. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 10. Dervišević (Vehbija) Ibrahim. Rođen 4. januara 1961. u Travniku. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 1. slavne motorizovane brigade. Ordenom zlatnog ljiljana sa vijencem odlikovan 1997.
 11. Fuško (Smajo) Hajrulah - Kljuka. Rođen 15. marta 1956. u Dubu. Poginuo 24. septembra 1994. na Policama (Vlašić) na dužnosti izviđača-diverzanta u 306. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 12. Goran (Izet) Nafiz - Hafo. Rođen 3. januara 1962. u Selićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 312. slavne brdske brigade.
 13. Grabus (Hasib) Derviš. Rođen 11. maja 1958. u Gluhoj Bukovici. Poginuo 3. aprila 1994. na Meokrnju (Vlašić) kao pripadnik 727. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 14. Gunjarić (Fazlo) Avdo. Rođen 9. septembra 1969. u Turićima. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 312. brdske brigade.
 15. Hasičić (Šemso) Nihad - Arapče. Rođen 3. septembra 1976. u Podama. Poginuo 30. juna 1995. na Ravnom Nabožiću (Ilijaš) kao pripadnik 7. viteške muslimanske oslobodilačke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 16. Jašarević (Ibrahim) Abdulah - Bili. Rođen 22. oktobra 1956. u Fazlićima. Poginuo 27. decembra 1993. na Hrašću kao pripadnik 306. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 17. Kadrić (Adil) Avdija. Rođen 1. februara 1970. u Zagrađu. Poginuo 30. septembra 1995. na Vučjoj planini (Vlašić) na dužnosti komandira Lahke udarne čete u 706. lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 18. Kasumović (Ibrahim) Sabahudin - Zude. Rođen 3. marta 1959. u Han Biloj. Poginuo 23. novembra 1993. u Gornjem Putićevu na dužnosti komandira Pionirskog voda u 306. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 19. Leko (Rašid) Sulejman. Rođen 15. juna 1946. u Čosićima. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 312. slavne brdske brigade.
 20. Luković (Haso) Ševko. Rođen 10. juna 1962. u Čuklama. Poginuo 20. jula 1993. u Pokrajčićima na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda u 306. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 21. Mameledžija (Asim) Hariz - Čelo. Rođen 2. januara 1975. u Šešićima. Poginuo 16. maja 1995. na Šešićkoj planini (Vlašić) kao izviđač, pripadnik 737. muslimanske lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 22. Novalić (Mehmed) Muhamed. Rođen 30. oktobra 1969. u Han Biloj. Vjerski službenik - imam. Poginuo 28. decembra 1992. na Višegradu (Visoko) kao pripadnik 37. muslimanske lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 23. Porić (Naim) Osman. Rođen 20. juna 1949. u Travniku. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 708. lahke brigade. Poginuo u činu majora 13. novembra 1995. na Muležu (Ključ) na dužnosti komandanta 708. lahke brigade.
 24. Ramić (Hasan) Mesud. Rođen 28. jula 1970. u Travniku. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 312. brdske brigade.
 25. Sažić (Fehim) Orhan. Rođen 11. oktobra 1970. u Višnjevu. Poginuo 27. decembra 1993. na Hrašću na dužnosti komandira Interventnog voda u 306. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 26. Sefer (Sakib) Nevzeta. Rođena 14. maja 1952. u Seferima. Poginula 10. oktobra 1993. u Slimenima kao bolničarka, pripadnica 312. motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno joj je dodijeljen 1993.
 27. Selman (Kasim) Faruk. Rođen 29. jula 1973. u Kljacima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 706. lahke brigade.
 28. Selman (Kadir) Zijad. Rođen 24. maja 1965. u Kljacima. Poginuo 11. juna 1993. na Gostunju na dužnosti načelnika Štaba 312. motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 29. Sole (Omer) Fadil - Faćo. Rođen 28. augusta 1970. u Travniku. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 770. slavne brdske brigade.
 30. Vojvodić (Husein) Mahir. Rođen 13. juna 1962. u Travniku. Poginuo 25. decembra 1993. u Slimenima na dužnosti komandira Lahkog artiljerijsko-raketnog diviziona protivzračne odbrane u 312. motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.