Alken

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Alkeni)

Alkeni su ugljikovodici koji u svojoj molekuli imaju bar jednu dvostruku vezu između ugljikovih atoma. Spadaju u grupu nezasićenih ugljikovodika jer se dvostruka ugljikova veza veoma lahko kida, te dolazi do njihovog zasićenja prelazeći tako u alkane. Njihov predstavnik je eten.

3D prikaz molekule etena, predstavnika alkena

Imenovanje alkena[uredi | uredi izvor]

Poput alkana, alkeni se također imenuju po IUPAC metodi. Postoji nekoliko pravila za imenovanje alkena:

 1. Osnovno ime molekule alkena dobija se po najdužem lancu ugljikovih atoma koji sadrži dvostruku vezu. Na taj način, ako najduži lanac ima 4 atoma ugljika, bazno ime će mu biti buten.
 2. Lanac se imenuje tako da uključi oba atoma vezana dvostrukom vezom. Npr. CH2=CHCH2CH3 bi bio 1-buten.
 3. Lokacija pripojenih lanaca ili grupa je numerisana po atomu ugljika na koji je taj lanac (grupa) spojen. Npr. 2-metil-2-buten ima metil grupu (CH3) na drugom atomu ugljika u četveroatomskom lancu butena.
 4. Kada se imenuje šestočlani prsten ugljika, atomi ugljika u prstenu se numerišu u smjeru kazaljke na satu. Npr. 2-metilbenzen ima metil grupu spojenu na drugi atom ugljika u prstenu.

Homologni niz alkena[uredi | uredi izvor]

Za razliku od alkana, alkeni nemaju predstavnika sa samo jednim atomom ugljika. Najniži alken je eten.

 • Eten, sumarna formula C2H4
 • Propen, sumarna formula C3H6
 • Buten, sumarna formula C4H8
 • Penten, sumarna formula C5H10
 • Heksen, sumarna formula C6H12
 • Hepten, sumarna formula C7H14
 • Okten, sumarna formula C8H16
 • Nonen, sumarna formula C9H18
 • Deken, sumarna formula C10H20

Ciklični alkeni, poput benzena, spadaju u posebnu grupu aromatskih ugljikovodika, također imaju jednu ili više dvostrukih veza u svojoj strukturi.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Linda D. Williams: Chemistry Demystified; McGraw-Hill, New York, 2003., str. 126