Alopregnanolon

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Alopregnanolon
Naziv lijekaAlopregnanolon
Druga imenaALLO; Allo; ALLOP; AlloP; SAGE-547; SGE-102; 5α-Pregnan-3α-ol-20-on; 5α-Pregnan-3α-ol-20-on;[1]
GrupaNeurosteroidi; Antidepresanti
Trgovačka imenaBrexanolone, Zulresso
Klasifikacija
CAS registarski broj516-54-1
Dostupnost bez recepta: Djelimično
Stručne informacije
Hemijske osobine
nema formule
Ime po IUPAC 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroksi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahidro-1H-cilopenta[a]fenantren-17-il]etanon
Sumarna formulaC21H34 O2
Farmakokinetičke osobine
Biološka raspoloživostOralo: <5% Intravenska infuzija
MetabolizamNe-CYP450 (keto-redukcija preko aldo-keto reduktazas (AKR), glukuronidacija preko glukuronosiltransferaza (UGT), sulfacija preko sulfotransferaza (SULT)
Poluvrijeme eliminacije9 sati
IzlučivanjeIzmet: 47%
MedlinePlus: a619037
PubChem: 92786 StdInChI = 1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1

Definicija i medicinska upotreba[uredi | uredi izvor]

Alopregnanolon, poznat i kao breksanolon, jev|prirodno proizvedeni steroid koji djeluje na mozak.[2][3] Kao lijek. prodaje se pod robnom markom Zulresso.[4][5] i koristi se za liječenje postporođajne depresije.[3][6][7] Koristi se kao injekcija u venu tokom perioda od 60 sati pod medicinskim nadzorom.[3][4]

Neželjeni efekti i mehanizam djelovanja[uredi | uredi izvor]

Neželjeni efekti breksanolona mogu uključivati sedaciju, pospanost, suha usta, vrućr svjwtlice i gubitak svesti.[4][3] To je neurosteroid i djeluje kao pozitivni alosterični modulator receptora GABAA, glavni biološki cilj inhibicije neurotransmitera γ-aminobuterne kiseline (GABA).[4]

Medicinska upotreba[uredi | uredi izvor]

Brexanolone se koristi za liječenje postporođajne depresije kod odraslih žena.

Nuspojave[uredi | uredi izvor]

Neželjeni efekti breksanolona uključuju sedaciju (13–21%), suha usta (3–11%), gubitak svijesti (3-5%) i ispiranje (2–5%).[4][3][8] Također može izazvati euforiju u stepenu sličnom onom kod alprazolama (3–13% u infuzijskim dozama od 90–270  μg tokom jednog sata).

Biološka funkcija[uredi | uredi izvor]

Alopregnanolon ima širok spektar efekata, uključujući, bez posebnog redoslijeda, da je antidepresiv, anksiolitik, smanjenjivač stresa, djeluje nanagrađivanje,[9] prosocialno,[10] antiagresivno,[11] prosexual,[10] sedativno, uspavljivač,[12] kognitivno, oštećenje pamćenja, analgetik,[13] anestetik, antikonvulzant, neuroprotektiv, sa neurogenim efektima. [2] Čini se da fluktuacije nivoa alopregnanolona i ostalih neurosteroida imaju važnu ulogu u patofiziologiji raspoloženja, anksioznosti, predmenstruacijskog sindroma, katamenijske epilepsije i raznih drugih neuropsihijatrijskih stanja.[14][15][16]

Tokom trudnoće, alopregnanolon i pregnanolon su uključeni u sedaciju i anesteziju fetusa.[17][18]

Mehanizam djelovanja[uredi | uredi izvor]

Molekulske interakcije[uredi | uredi izvor]

Alopregnanolon je endogeni inhibitorni pregnan neurosteroid.[2] Sinteizira se iz progesteronaa i predstavlja pozitivni alosterni modulator djelovanja γ-aminobuterne kiseline (GABA) na receptor GABAA. [2] Alopregnanolon ima učinke slične efektima drugih pozitivnih alosternih modulatora GABA-djelovanja na GABAA receptor, kao kod benzodiazepina, uključujući anksiolitsko, sedativno i antikonvulzivno.[2][19][20] Endogeno proizvedeni alopregnanolon ima neurofiziološku ulogu, preciznim podešavanjem GABAA receptora i modulacijom djelovanja nekoliko pozitivnih alosternih modulatora i agonista na GABAA receptora.[21]

Alopregnanolon djeluje kao vrlo moćan pozitivan alosterni modulator GABAA receptora.[2] Dok alopregnanolon, poput ostalih inhibitornih neurosteroida, kao što je THDOC, pozitivno modulira sve GABAA izoforme receptora, one izoforme koje sadrže δ podjedinice pokazuju najveće potenciranje.[22] Također je utvrđeno da alopregnanolon djeluje kao pozitivni alosterni modulator GABAA-ρ receptora, iako su implikacije ovog djelovanja nejasne.[23][24] Pored djelovanja na GABA receptore, poznato je da je alopregnanolon, poput progesterona, negativni alosterni modulator nACh receptora,[25] djeluje i kao negativni alosterni modulator 5-HT3 receptora.[26] Zajedno sa ostalim inhibitornim neurosteroidima, alopregnanolon ima malo ili nimalo dejstva na druge ligandne onske kanale, uključujući NMDA, AMPA, kainatni i glicinske receptore.[27]

Za razliku od progesterona, alopregnanolon je neaktivan na klasičnom jedarnom progesteronskom receptoru (PR). Međutim, alopregnanolon se može unutarćelijski oksidirati u 5α-dihidroprogesteron, koji djeluje kao agonist PR-a, pa zato alopregnanolon može proizvesti PR posredovane progestogene efekte.[28][29] Pored toga, 2012. godine je objavljeno da je alopregnanolon agonist membranskog progesteronskog receptora (mPRs) otkrivenog malo prije, uključujući mPRδ, mPRα i mPRβ, sa svojom aktivnošću na ovim receptorima približno veličine koja je jača nego na GABAA receptor.[30][31] Djelovanje alopregnanolona na ove receptore može dijelom biti povezano s njegovim neuroprotektivnim i antigonadotropnim svojstvima.[30][32] Također, kao i za progesteron, nedavni dokazi pokazali su da je alopregnanolon aktivator pregnanskog X-receptora.[27][33]

Slično kao i kod mnogih drugih alosternih modulatora pozitivnih na GABAA, i alopregnanolon deluje kao inhibitor L-tipa kalcijskog kanala zasnovanog na naponu (L -VGCCs),[34] uključujući α1 podtip Cav 1.2 i Cav1.3.[35] Međutim, utvrđeno je da je granična koncentracija alopregnanolona za inhibiranje L-VGCCs 3 μM (3.000 nM), što je daleko više od koncentracije od 5 nM, za koju se procjenjuje da se prirodno proizvodi u ljudskom mozgu.[35] Dakle, malo je vjerovatno da će inhibicija L-VGCC imati bilo kakav stvarni značaj u efektima endogenog alopregnanolona.[35] Također je utvrđeno da alopregnanolon, zajedno sa nekoliko drugih neurosteroida, aktivira G protein-spregnuti receptor žučne kiseline (GPBAR1 ili TGR5).[36] Međutim, to je moguće učiniti samo pri mikromolnim koncentracijama, koje su, slično kao u slučaju L-VGCC, daleko veće od niskih nanomolnih koncentracija alopregnanolona za koje se procjenjuje da su prisutne u mozgu.[36]

Antidepresivni efekti[uredi | uredi izvor]

Mehanizam pomoću kojeg PAM-ovi neurosteroidnih GABAA receptora poput breksanolona djeluju antidepresivno je nepoznat.[37] Ostali GABAA receptori PAM, kao što su benzodiazepini, ne smatraju se antidepresivima i nemaju dokazanu efikasnost,[37] despite clinicians prescribing Alprazolam for depression in the past.[38][39] Neurosteroidni GABAA receptor PAM-ova se zna da u interakciji s GABAA receptorima i podskupinama različito od benzodiazepina.[37] Kao primjer, GABAA receptor- potencirajući neurosteroidi mogu preferencijalno ciljati δ GABAA receptore koji sadrže podjedinice i pojačati toničnu i faznu inhibiciju posredovanu GABAAreceptorima.[37] Također je moguće da neurosteroidi poput alopregnanolona mogu djelovati na druge ciljeve, uključujući membranske receptore progesterona, kalcijev kanal T-tipa i druge, na posredovanju u efektima antidepresiva.[37]

Farmakologija[uredi | uredi izvor]

Farmakokinetika[uredi | uredi izvor]

Breksanolon ima nisku oralnu bioraspoloživost, manju od 5%, što zahtijeva neoralnu primjenu.[8] Zapremina distribucije breksanolona je približno 3   L/ kg.[8] Njegovo vezanje za proteine u plazmi je više od 99%.[4][8] Breksanolon se metabolizira pomoću keto redukcije, posredovane putem aldo-keto reduktaza [8] Spoj je također konjugiran putem glukuronidacije putem glukuronosiltransferaza i sulfacije putem sulfotransferaza.[4] Sistem citohrom P450 ga ne metabolizira bitno.[4][8] Tri glavna metabolita breksanolona su neaktivni.[8] poluvrijeme eliminacije breksanolona je 9  sati.[4][8] Njegov ukupni iznos u plazmi ima klirens od 1  L/h/ kg.[8] Izlučuje se 47% u izmetu i 42% u urinu. Manje od 1% izlučuje se kao nepromijenjeni breksanolon.

Hemija[uredi | uredi izvor]

Alopregnanolon je pregnanski (C21) steroid, a poznat je i kao 5α-pregnan-3α-ol-20-on, 5α-pregnan-3α-ol-20-on, 3α-hidroksi-5α-pregnan-20-on, ili 3α,5α-tetrahidroprogesteron (3α,5α-THP). Strukturno je povezan sa 5-pregnenolonom (pregn-5-en-3β-ol-20-dion), progesteronom (pregn-4-en-3,20-dion), izomerima pregnanedion a (5-dihidroprogesteron; 5-pregnan-3,20-dion), izomerima 4-pregnenolona (3-dihidroprogesteron; pregn-4-en-3-ol-20-on) i izomerima pregnanediola (5-pregnan-3,20-diol). Pored toga, alopregnanolon je jedan od četiri izomera pregnanolona (3,5-tetrahidroprogesteron), dok su ostala tri izomera pregnanolon (5β-pregnan-3α-ol-20-on), izopregnanolon (5α-pregnan-3β-ol-20-on) i epipregnanolon (5β-pregnan-3β-ol-20-on).

Biosinteza[uredi | uredi izvor]

Biosinteza alopregnanolona u mozgu započinje pretvaranjem progesterona u 5α-dihidroprogesteron pomoću 5α-reduktaza. Nakon toga, 3α-hidroksisteroidna dehidrogenaza pretvara ovaj metabolički intermedijar intermedijar u alopregnanolon.[2] Alopregnanolon u mozgu proizvode korteksni i hipokampusni piramidni neuroni i piramidni neuroni bazolateralnog dijela amigdale.[40]

Izvedenice[uredi | uredi izvor]

Postoji čitav niz sintetskih derivata i analoga alopregnanolona sa sličnom aktivnošću i efektima, uključujući alfadolon (3α, 21-dihidroksi- 5α-pregnane-11,20-dion), alfaksolon (3α-hidroksi-5α-pregnan-11,20-dion), ganaksolon (3α-hidroksi-3β-metil-5α-pregnan- 20-on), hidroksidion (21-hidroksi-5β-pregnan-3,20-dion), minaksolon (11α- (dimetilamino) -2β-etoksi-3α-hidroksi-5α-pregnan- 20-on), Org 20599 (21-hloro-3α-hidroksi-2β-morfolin-4-il-5β-pregnan-20-on), Org 21465 (2β- (2,2 -dimetil-4-morfolinil) -3α-hidroksi-11,20-diokso-5α-pregnan-21-il metansulfonat) i renanolon (3α-hidroksi-5β-pregnan-11,20-dion).

21-hidroksilirani derivat ovog spoja, tetrahidrodeoksikortikosteron (THDOC), endogeni je inhibitorni neurosteroid sličnih svojstava kao alopregnanolon, a 3β-metilni analog alopregnanolona, ganaksolon, je u fazi izrade za lečenje epilepsija i drugih stanja, uključujući posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). [2]

Dostupni oblici[uredi | uredi izvor]

Breksanolon je vodeni rastvor smeša sintetsog alopregnanolona i sulfobutil eter β-ciklodekstrina (natrij-betadeks sulfobutil eter), rastvarač. Dostavlja se u koncentraciji alopregnanolona od 100  mg /20 mL (5 mg/mL) u jednodoznim bočicama za upotrebu intravenskom infuzijom.[4] Svaki ml rastvora breksanolona sadrži 5 mg alopregnanolona, 250 mg sulfobutil etra β-ciklodekstrina, 0,265 mg monohidrata limunske kiseline, 2,57 mg natrij-citrat dihidrata i vodu za njekcije.|[4] Rastvor je hipertonična i mora biti razblažen do ciljne koncentracije od 1  mg/mL , sterilnom vodom i natrij-hloridom prije primjene.[4] Za punu infuziju obično je potrebno pet vrećica za infuziju. Više od pet infuzijskih vrećica potrebno je za pacijente koji teže više od 90 kg.

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Krieger NR, Mok WM, Herschkowitz S (September 1990). "5α-Pregnane-3α-ol-20-one Identified as an Active Molecular Species of Steroid Anesthetic in Brain". Anesthesiology. 73. doi:10.1097/00000542-199009001-00702.CS1 održavanje: upotreba parametra authors (link)
 2. ^ a b c d e f g h Reddy DS (2010). Neurosteroids: endogenous role in the human brain and therapeutic potentials. Prog. Brain Res. Progress in Brain Research. 186. str. 113–37. doi:10.1016/B978-0-444-53630-3.00008-7. ISBN 9780444536303. PMC 3139029. PMID 21094889.
 3. ^ a b c d e "FDA approves first treatment for post-partum depression". U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Press release). 19 March 2019. Arhivirano s originala, 11 October 2019. Pristupljeno 21 March 2019.
 4. ^ a b c d e f g h i j k l "Zulresso- brexanolone injection, solution". DailyMed. 18 November 2019. Pristupljeno 23 November 2019.
 5. ^ "ChemIDplus - 516-54-1 - AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N - Brexanolone [USAN] - Similar structures search, synonyms, formulas, resource links, and other chemical information". NIH Toxnet. Pristupljeno 26 December 2017.
 6. ^ Frieder A, Fersh M, Hainline R, Deligiannidis KM (March 2019). "Pharmacotherapy of Postpartum Depression: Current Approaches and Novel Drug Development". CNS Drugs. 33 (3): 265–282. doi:10.1007/s40263-019-00605-7. PMC 6424603. PMID 30790145.
 7. ^ Wilkinson ST, Sanacora G (February 2019). "A new generation of antidepressants: an update on the pharmaceutical pipeline for novel and rapid-acting therapeutics in mood disorders based on glutamate/GABA neurotransmitter systems". Drug Discovery Today. 24 (2): 606–615. doi:10.1016/j.drudis.2018.11.007. PMC 6397075. PMID 30447328.
 8. ^ a b c d e f g h i Scott LJ (May 2019). "Brexanolone: First Global Approval". Drugs. 79 (7): 779–783. doi:10.1007/s40265-019-01121-0. PMID 31006078.
 9. ^ Rougé-Pont F, Mayo W, Marinelli M, Gingras M, Le Moal M, Piazza PV (July 2002). "The neurosteroid allopregnanolone increases dopamine release and dopaminergic response to morphine in the rat nucleus accumbens". The European Journal of Neuroscience. 16 (1): 169–73. doi:10.1046/j.1460-9568.2002.02084.x. PMID 12153544.
 10. ^ a b Frye CA (December 2009). "Neurosteroids' effects and mechanisms for social, cognitive, emotional, and physical functions". Psychoneuroendocrinology. 34 Suppl 1: S143-61. doi:10.1016/j.psyneuen.2009.07.005. PMC 2898141. PMID 19656632.
 11. ^ Pinna G, Costa E, Guidotti A (February 2005). "Changes in brain testosterone and allopregnanolone biosynthesis elicit aggressive behavior". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 102 (6): 2135–40. Bibcode:2005PNAS..102.2135P. doi:10.1073/pnas.0409643102. PMC 548579. PMID 15677716.
 12. ^ Terán-Pérez G, Arana-Lechuga Y, Esqueda-León E, Santana-Miranda R, Rojas-Zamorano JÁ, Velázquez Moctezuma J (October 2012). "Steroid hormones and sleep regulation". Mini Reviews in Medicinal Chemistry. 12 (11): 1040–8. doi:10.2174/138955712802762167. PMID 23092405.
 13. ^ Patte-Mensah C, Meyer L, Taleb O, Mensah-Nyagan AG (February 2014). "Potential role of allopregnanolone for a safe and effective therapy of neuropathic pain". Progress in Neurobiology. 113: 70–8. doi:10.1016/j.pneurobio.2013.07.004. PMID 23948490.
 14. ^ Bäckström T, Andersson A, Andreé L, Birzniece V, Bixo M, Björn I, et al. (December 2003). "Pathogenesis in menstrual cycle-linked CNS disorders". Annals of the New York Academy of Sciences. 1007 (1): 42–53. Bibcode:2003NYASA1007...42B. doi:10.1196/annals.1286.005. PMID 14993039.
 15. ^ Guille C, Spencer S, Cavus I, Epperson CN (July 2008). "The role of sex steroids in catamenial epilepsy and premenstrual dysphoric disorder: implications for diagnosis and treatment". Epilepsy & Behavior. 13 (1): 12–24. doi:10.1016/j.yebeh.2008.02.004. PMC 4112568. PMID 18346939.
 16. ^ Finocchi C, Ferrari M (May 2011). "Female reproductive steroids and neuronal excitability". Neurological Sciences. 32 Suppl 1: S31-5. doi:10.1007/s10072-011-0532-5. PMID 21533709.
 17. ^ Mellor DJ, Diesch TJ, Gunn AJ, Bennet L (November 2005). "The importance of 'awareness' for understanding fetal pain". Brain Research. Brain Research Reviews. 49 (3): 455–71. doi:10.1016/j.brainresrev.2005.01.006. PMID 16269314.
 18. ^ Lagercrantz H, Changeux JP (March 2009). "The emergence of human consciousness: from fetal to neonatal life". Pediatric Research. 65 (3): 255–60. doi:10.1203/PDR.0b013e3181973b0d. PMID 19092726.
 19. ^ Reddy DS, Rogawski MA (2012). "Neurosteroids — Endogenous Regulators of Seizure Susceptibility and Role in the Treatment of Epilepsy". Jasper's Basic Mechanisms of the Epilepsies, 4th Edition: 984–1002. doi:10.1093/med/9780199746545.003.0077. ISBN 9780199746545. PMID 22787590.
 20. ^ Kokate TG, Svensson BE, Rogawski MA (September 1994). "Anticonvulsant activity of neurosteroids: correlation with gamma-aminobutyric acid-evoked chloride current potentiation". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 270 (3): 1223–9. PMID 7932175.
 21. ^ Pinna G, Uzunova V, Matsumoto K, Puia G, Mienville JM, Costa E, et al. (January 2000). "Brain allopregnanolone regulates the potency of the GABA(A) receptor agonist muscimol". Neuropharmacology. 39 (3): 440–8. doi:10.1016/S0028-3908(99)00149-5. PMID 10698010.
 22. ^ Nik AM, Pressly B, Singh V, Antrobus S, Hulsizer S, Rogawski MA, et al. (July 2017). "Rapid Throughput Analysis of GABAA Receptor Subtype Modulators and Blockers Using DiSBAC1(3) Membrane Potential Red Dye". Molecular Pharmacology. 92 (1): 88–99. doi:10.1124/mol.117.108563. PMC 5452057. PMID 28428226.
 23. ^ Morris KD, Moorefield CN, Amin J (October 1999). "Differential modulation of the gamma-aminobutyric acid type C receptor by neuroactive steroids". Molecular Pharmacology. 56 (4): 752–9. PMID 10496958.
 24. ^ Li W, Jin X, Covey DF, Steinbach JH (October 2007). "Neuroactive steroids and human recombinant rho1 GABAC receptors". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 323 (1): 236–47. doi:10.1124/jpet.107.127365. PMID 17636008.
 25. ^ Bullock AE, Clark AL, Grady SR, Robinson SF, Slobe BS, Marks MJ, et al. (June 1997). "Neurosteroids modulate nicotinic receptor function in mouse striatal and thalamic synaptosomes". Journal of Neurochemistry. 68 (6): 2412–23. doi:10.1046/j.1471-4159.1997.68062412.x. PMID 9166735.
 26. ^ Wetzel CH, Hermann B, Behl C, Pestel E, Rammes G, Zieglgänsberger W, et al. (September 1998). "Functional antagonism of gonadal steroids at the 5-hydroxytryptamine type 3 receptor". Molecular Endocrinology. 12 (9): 1441–51. doi:10.1210/mend.12.9.0163. PMID 9731711.
 27. ^ a b Mellon SH (October 2007). "Neurosteroid regulation of central nervous system development". Pharmacology & Therapeutics. 116 (1): 107–24. doi:10.1016/j.pharmthera.2007.04.011. PMC 2386997. PMID 17651807.
 28. ^ Rupprecht R, Reul JM, Trapp T, van Steensel B, Wetzel C, Damm K, et al. (September 1993). "Progesterone receptor-mediated effects of neuroactive steroids". Neuron. 11 (3): 523–30. doi:10.1016/0896-6273(93)90156-l. PMID 8398145.
 29. ^ Reddy DS, Estes WA (July 2016). "Clinical Potential of Neurosteroids for CNS Disorders". Trends in Pharmacological Sciences. 37 (7): 543–561. doi:10.1016/j.tips.2016.04.003. PMC 5310676. PMID 27156439.
 30. ^ a b Thomas P, Pang Y (2012). "Membrane progesterone receptors: evidence for neuroprotective, neurosteroid signaling and neuroendocrine functions in neuronal cells". Neuroendocrinology. 96 (2): 162–71. doi:10.1159/000339822. PMC 3489003. PMID 22687885.
 31. ^ Pang Y, Dong J, Thomas P (January 2013). "Characterization, neurosteroid binding and brain distribution of human membrane progesterone receptors δ and {epsilon} (mPRδ and mPR{epsilon}) and mPRδ involvement in neurosteroid inhibition of apoptosis". Endocrinology. 154 (1): 283–95. doi:10.1210/en.2012-1772. PMC 3529379. PMID 23161870.
 32. ^ Sleiter N, Pang Y, Park C, Horton TH, Dong J, Thomas P, et al. (August 2009). "Progesterone receptor A (PRA) and PRB-independent effects of progesterone on gonadotropin-releasing hormone release". Endocrinology. 150 (8): 3833–44. doi:10.1210/en.2008-0774. PMC 2717864. PMID 19423765.
 33. ^ Lamba V, Yasuda K, Lamba JK, Assem M, Davila J, Strom S, et al. (September 2004). "PXR (NR1I2): splice variants in human tissues, including brain, and identification of neurosteroids and nicotine as PXR activators". Toxicology and Applied Pharmacology. 199 (3): 251–65. doi:10.1016/j.taap.2003.12.027. PMID 15364541.
 34. ^ Hu AQ, Wang ZM, Lan DM, Fu YM, Zhu YH, Dong Y, et al. (July 2007). "Inhibition of evoked glutamate release by neurosteroid allopregnanolone via inhibition of L-type calcium channels in rat medial prefrontal cortex". Neuropsychopharmacology. 32 (7): 1477–89. doi:10.1038/sj.npp.1301261. PMID 17151597.
 35. ^ a b c Earl DE, Tietz EI (April 2011). "Inhibition of recombinant L-type voltage-gated calcium channels by positive allosteric modulators of GABAA receptors". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 337 (1): 301–11. doi:10.1124/jpet.110.178244. PMC 3063747. PMID 21262851.
 36. ^ a b Keitel V, Görg B, Bidmon HJ, Zemtsova I, Spomer L, Zilles K, et al. (November 2010). "The bile acid receptor TGR5 (Gpbar-1) acts as a neurosteroid receptor in brain". Glia. 58 (15): 1794–805. doi:10.1002/glia.21049. PMID 20665558.
 37. ^ a b c d e Zorumski CF, Paul SM, Covey DF, Mennerick S (November 2019). "Neurosteroids as novel antidepressants and anxiolytics: GABA-A receptors and beyond". Neurobiology of Stress. 11: 100196. doi:10.1016/j.ynstr.2019.100196. PMC 6804800. PMID 31649968.
 38. ^ Warner, M. D.; Peabody, C. A.; Whiteford, H. A.; Hollister, L. E. (April 1988). "Alprazolam as an antidepressant". The Journal of Clinical Psychiatry. 49 (4): 148–150. ISSN 0160-6689. PMID 3281931.
 39. ^ Srisurapanont, M.; Boonyanaruthee, V. (1997). Alprazolam and standard antidepressants in the treatment of depression: a meta-analysis of the antidepressant effect (jezik: engleski). Centre for Reviews and Dissemination (UK). PMID 9175386.
 40. ^ Agís-Balboa RC, Pinna G, Zhubi A, Maloku E, Veldic M, Costa E, et al. (September 2006). "Characterization of brain neurons that express enzymes mediating neurosteroid biosynthesis". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103 (39): 14602–7. Bibcode:2006PNAS..10314602A. doi:10.1073/pnas.0606544103. PMC 1600006. PMID 16984997.

Dopunska literatura[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

Šablon:Progesteron Šablon:Endogeni steroidi