Mostovni ligand

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Primjer mostovnog liganda μ2

U koordinacijskoj hemiji, premošćujući ligand ili mostovni ligand je ligand koji povezuje dva ili više atoma, obično metalnih iona. Ligand može biti jedno- ili višeatomski. Praktično svi složeni organski spojevi mogu poslužiti kao mostovi za ligande, tako da je pojam obično ograničen na male ligande poput pseudohalida ili na ligande koji su posebno dizajnirani da povezuju dva metala.

Pri imenovanju kompleksa u kojem jedan atom premošćuje dva metala, ovakvom nazivu prethodi grčko slovo mu, μ, sa indeksnim brojem koji označava broj metala vezanih za premošćujući ligand. Tako se μ2 često označava jednostavno kao μ. Kada se opisuju koordinacijski kompleksi, treba voditi računa da se μ ne miješa sa η ('eta'), koje se odnosi na haptičnost. Ligandi koji ne premošćuju nazivaju se terminalni ligandi (vidi sliku).

Spisak mostovnih anorganskih liganada[uredi | uredi izvor]

Gotovo svi ligandi su poznati kao mostovni, sa izuzetkom amina i amonijaka.[1] Uobičajeni anorganski mostovni ligandi uključuju većinu najčešćih aniona.

Mostovni ligand Naziv Primjer
OH Hidroksid Fe2(OH)2(H2O)8(4+), vidi olacija
O(2–) Oksid link: dihromat, vidi polioksometalat
SH Hidrosulfido Cp2Mo2(SH)2S2
NH2– HgNH2Cl živa-amidohlorid
N(3–) Nitrid Ir3N(SO4)6(H2O)3](4–), vidi metalni nitrido-kompleks
CO Karbonil digvožđe nonakarbonil. vidi Mostovni karbonil
Cl Hlor link: niobij-pentahlorid, vidi Halidni ligandi
H Hidrid link: diboran
CN Cijanid približno Fe7(CN)18 (prusko plavilo), vidi cijanometalat
PPh2– Difenilfosfid vidi tranzicijski metal-fosfido kompleksi

Mnogi jednostavni organski ligandi čine snažne mostove između metalnih centara. Uobičajeni primjeri uključuju organske derivate gore navedenih anorganskih liganada (R = alkil, aril): OR, SR, NR2–, NR(2–) (imido), PR2– (fosfido, pri čemu treba imati na umu nejasnoće sa prethodnim unosom), PR(2–) (fosfinidin) i mnogi drugi.

Primjeri[uredi | uredi izvor]

Vezanje[uredi | uredi izvor]

Za dvostruko premošćavanje (μ2-) liganada, dva ograničavajuća predstavnika su interakcije 4-elektrona i 2-elektrona. Ovi slučajevi su prikazani u hemiji glavne grupe, preko Me2Al(\m{2}Cl)]2 i Me2Al(\m{2}Me)]2. Komplikacija ove analize je emogućnost vezanja metal-metal. Računske studije sugeriraju da veza metal-metal nema u mnogim spojevimama gdje su metali odvojeni premošćujućim ligandima. Naprimjer, proračuni sugeriraju da Fe2(CO)9 nema vezu gvožđe-gvožđe zahvaljujući 3-centralnoj 2-elektronskoj vezi koja uključuje jedan od tri premošćujuća CO liganda.[3]

Prikazi dvije vrste interakcija μ-premošćujućih liganda, 3-centra, 4-elektronske veze (lijevo) i 3-centra, 2-elektronska vezanja.[3]

Polifunkcionalni ligandi[uredi | uredi izvor]

Polifunkcionalni ligandi mogu se vezati za metale na mnogo načina i na tako mogu premostiti metale na različite načine, uključujući dijeljenje jednog atoma ili upotrebu više atoma. Primjeri takvih poluatomnih liganada su oksoanioni CO3(2-) i srodni karboksilati, PO4(3-), i polioksomelat. Razvijeno je nekoliko organofosfornih liganada koji premošćuju parove metala, a poznati primjer je Ph2PCH2PPh2.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Werner, H. (2004). "The Way into the Bridge: A New Bonding Mode of Tertiary Phosphanes, Arsanes, and Stibanes". Angew. Chem. Int. Ed. 43 (8): 938–954. doi:10.1002/anie.200300627. PMID 14966876.
  2. ^ Koo, H.-J.; Whangbo, M.; VerNooy, P. D.; Torardi, C. C.; Marshall, W. J. (2002). "Flux growth of vanadyl pyrophosphate, (VO)(2)P(2)O(7), and spin dimer analysis of the spin exchange interactions of (VO)(2)P(2)O(7) and vanadyl hydrogen phosphate, VO(HPO(4)).0.5H(2)O". Inorg. Chem. 41 (18): 4664–72. doi:10.1021/ic020249c. PMID 12206689.
  3. ^ a b Green, J. C.; Green, M. L. H.; Parkin, G. (2012). "The occurrence and representation of three-centre two-electron bonds in covalent inorganic compounds". Chem. Commun. 2012 (94): 11481–503. doi:10.1039/c2cc35304k. PMID 23047247.