Politička geografija

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Politička geografija je naučna disciplina koja proučava odnos snaga u prostoru i implikacije prostora na te snage. Srodna disciplina je geopolitika.


Na međunarodnom nivou, proučavanja političke geografije se bave podjelom, odnosno organizacijom, svijeta na države, druge veće političke grupacije, oblasne saveze, političke upravne jedinice, koje su jasno razgraničene, imaju svoje gravne gradove.

Također pogledajte[edit | edit source]