Idi na sadržaj

Spisak ministara odbrane Jugoslavije

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Na ovoj strani se nalazi spisak svih ministara odbrane od osnivanja Jugoslavije 1. decembra 1918. pod imenom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pa sve do njenog potpunog prestanka postojanja u toj veličini 1992. i kasnije do 2006. kada je Državna zajednica Srbija i Crna Gora formalno razdvojena na Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru. Naziv titule vremenom se mijenjao npr. u SFRJ bio je to "savezni sekretar za narodnu odbranu". Korišteni su i nazivi "ministar vojske", "ministar vojske i mornarice", "ministar vazduhoplovstva i mornarice ", "ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva", "povjerenik narodne odbrane" kao i "ministar narodne odbrane".

Ministar vojske Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka
Mihailo Rašić
(1858–1932)
General od 1. decembra 1918. do 20. decembra 1918 Do 1. decembra 1918. godine, ministar Vojske Kraljevine Srbije

Ministri vojske i mornarice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918–1929)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka
Mihailo Rašić
(1858–1932)
General od 20. decembra 1918. do 30. marta 1919. I vlada Stojana Protića
Stevan Hadžić
(1868–1931)
General od 30. marta 1919. do 19. februara 1919. I vlada Stojana Protića, I i II vlada Ljubomira Davidovića
Branko Jovanović
(1868–1921)
General od 19. februara 1919. do 26. marta 1921. II vlada S. Protića, I i II vlada M. Vesnića i XIII i XIV vlada N. Pašića
Preminuo na dužnosti.
Do 24. maja 1921. mjesto ministra vojske i mornarice je bilo upražnjeno.
Milorad Drašković
(1873–1921)
Demokratska stranka (Jugoslavija)
Nije imao vojni čin od 29. aprila 1921. do 24. maja 1921. Zastupnik
Stevan Hadžić
(1868–1931)
General od 24. maja 1921. do 18. jula 1921. XIV vlada N. Pašića
Milivoje Zečević
(1872–1946)
General od 18. jula 1921. do 3. januara 1922. XIV i XV vlada N. Pašića
Miloš Vasić
(1859–1935)
General od 3. januara 1922. do 4. novembra 1922. XV vlada N. Pašića
Petar Pešić
(1871–1944)
General / Armijski general od 4. novembra 1922. do 27. jula 1924. XV, XVI, XVII, XVIII i XIX vlada N. Pašića
do 21. oktobra 1923, General.
Stevan Hadžić
(1868–1931)
Armijski general od 27. jula 1924. do 6. novembra 1924. III vlada LJ. Davidovića
Dušan Trifunović
(1880–1942)
Divizijski general od 6. novembra 1924. do 24. decembra 1926. XX, XXI i XXII vlada N. Pašića i I i II vlada N. Uzunovića
Stevan Hadžić
(1868–1931)
Armijski general 24. decembra 1926. do 3. oktobra 1929. III i IV vlada N. Uzunovića, I i II vlada V. Vukićevića, Vlada A. Korošeca i I vlada P. Živkovića

Ministri vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije (1929–1941)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka
Stevan Hadžić
(1868–1931)
Armijski general od 3. oktobra 1929. do 6. aprila 1931. Preminuo na dužnosti.
Dragomir Stojanović
(1878–1943)
Armijski general od 6. aprila 1931. do 18. aprila 1934.
Milan Ž. Milovanović
(1874–1942)
Armijski general od 18. aprila 1934. do 22. oktobra 1934.
Petar Živković
(1879–1947)
Armijski general od 22. oktobra 1934. do 8. marta 1936. Jugoslovenska nacionalna stranka
Ljubomir Marić
(1878–1960)
Armijski general od 8. marta 1936. do 25. augusta 1938.
Milutin Nedić
(1882–1945)
Armijski general od 25. augusta 1938. do 26. augusta 1939.
Milan Nedić
(1877–1946)
Armijski general od 26. augusta 1939. do 7. novembra 1940. Druga vlada Dragiše Cvetkovića
Petar Pešić
(1871–1944)
Armijski general od 7. novembra 1940. do 27. marta 1941. Druga vlada Dragiše Cvetkovića
Bogoljub Ilić
(1881–1956)
Armijski general od 27. marta 1941. do 16. aprila 1941. Vlada Dušana Simovića
Nastavio službu u egzilu

Ministar vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije u egzilu (1941)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka
Bogoljub Ilić
(1881–1956)
Armijski general od 16. aprila 1941. do 21. augusta 1941. Vlada Dušana Simovića
21. augusta 1941. Ministarstvo razdvojeno na ministarstvo vojske i ministarstvo vazduhoplovstva i mornarice

Ministri vojske Kraljevine Jugoslavije u egzilu (1941–1942)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka
Bogoljub Ilić
(1881–1956)
Armijski general od 21. augusta 1941. do 11. januara 1942. Vlada Dušana Simovića
Zbog boravka u Kairu, armijski general Dušan Simović imenovan zastupnikom
Dragoljub Mihailović
(1893–1946)
Brigadni general od 11. januara 1942. do 14. januara 1942. Prva vlada Slobodana Jovanovića
Ministarstvo spojeno sa ministarstvom vazduhoplovstva i mornarice

Ministri vazduhoplovstva i mornarice Kraljevine Jugoslavije u egzilu (1941–1942)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka
Dušan Simović
(1882–1962)
Armijski general od 21. augusta 1941. do 11. januara 1942. Vlada Dušana Simovića
Zastupnik ministra vojske od 21. augusta 1941.
Dragoljub Mihailović
(1893–1946)
Brigadni general od 11. januara 1942. do 14. januara 1942. Prva vlada Slobodana Jovanovića
Ministarstvo spojeno sa ministarstvom vojske

Ministri vojske, mornarice i vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije u egzilu (1942–45)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka
Dragoljub Mihailović
(1893–1946)
Armijski general od 14. januara 1942. do 1. jula 1944. Prva vlada Slobodana Jovanovića
Druga vlada Slobodana Jovanovića
Vlada Miloša Trifunovića
Vlada Božidara Purića
14. januara 1942. ministarstvo vojske i ministarstvo vazduhoplovstva i mornarice ponovo spojeno.
do 19. januara 1942, Brigadni general.
Načelnik Štaba Vrhovne komande od 10. juna 1942. godine.
do 17. juna 1942, Divizijski general.
do 1. jula 1944, u njegovo ime imenovani zastupnici koji su odsustvu izabranog ministra sprovodili odluke vlade (Slobodan Jovanović, Petar Živković i Božidar Purić)
Ivan Šubašić
(1892–1955)
Hrvatska seljačka stranka
Nije imao vojni čin od 1. jula 1944. do 11. septembra 1944. Prva vlada Ivana Šubašića:
od 1. jula 1944. do 11. septembra 1944. smjenom Armijskog generala Dragoljuba Mihailovića mjesto ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva je bilo upražnjeno.
Ivan Šubašić je imenovan ministrom do izbora novog vojnog ministra.
Borisav Ristić
(1883–1967)
Divizijski general od 11. septembra 1944. do 26. januara 1945. Prva vlada Ivana Šubašića:
Dao ostavku na položaj 26. januara 1945. godine.
Ivan Šubašić
(1892–1955)
Hrvatska seljačka stranka
Nije imao vojni čin od 29. januara 1945. do 7. marta 1945. Druga vlada Ivana Šubašića:
do 7. marta 1945. kada je prestala da postoji vlada u egzilu.

Ministar narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije (1945)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka Partija
Josip Broz Tito
(1892–1980)
Maršal od 7. marta 1945. do 29. novembra 1945. Privremena vlada Demokratske Federativne Jugoslavije Komunistička partija Jugoslavije

Ministar narodne odbrane Federativne Narodne Republike Jugoslavije (1945–1953)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka Partija
Josip Broz Tito
(1892–1980)
Maršal od 29. novembra 1945. do 14. januara 1953. Privremena vlada DFJ/FNRJ, Vlada Josipa Broza Tita od 1. februara 1946. godine i Vlada Josipa Broza Tita od 27. aprila 1950. godine Komunistička partija Jugoslavije

Državni sekretar za poslove narodne odbrane Federativne Narodne Republike Jugoslavije (1953–63)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka Partija
Ivan Gošnjak
(1909–80)
General armije od 14. januara 1953. do 10. aprila 1963. Savez komunista Jugoslavije

Državni sekretari za poslove narodne odbrane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (1963–1971)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka Partija
Ivan Gošnjak
(1909–1980)
General armije od 10. aprila 1963. do 18. maja 1967. Savez komunista Jugoslavije
Nikola Ljubičić
(1916–2005)
General armije od 18. maja 1967. do 8. jula 1971. Savez komunista Jugoslavije

Savezni sekretari za narodnu odbranu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (1971–1992)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka Partija
Nikola Ljubičić
(1916–2005)
General armije od 8. jula 1971. do 16. maja 1982. Savez komunista Jugoslavije
Branko Mamula
(1921)
Admiral flote od 16. maja 1982. do 15. maja 1988. Savez komunista Jugoslavije
Veljko Kadijević
(1925–2014)
General armije od 15. maja 1988. do 8. januara 1992. Savez komunista Jugoslavije
Blagoje Adžić
(1932–2012)
General pukovnik od 8. januara 1992. do 8. maja 1992. Vršilac dužnosti
Života Panić
(1933–2003)
General pukovnik od 8. maja 1992. do 14. jula 1992. Vršilac dužnosti

Ministri odbrane Savezne Republike Jugoslavije (1992–2003)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka Partija
Milan Panić
(1929)
Nije imao vojni čin 14. juli 1992. 2. mart 1993. nestranačka ličnost
Pavle Bulatović
(1948–2000)
Nije imao vojni čin 1993. atentat) Socijalistička narodna partija Crne Gore
Dragoljub Ojdanić
(1941-2020)
General armije 15. februar 2000. 4. novembar 2000.
Slobodan Krapović Nije imao vojni čin 4. novembar 2000. 29. januar 2002.
Velimir Radojević Nije imao vojni čin 29. januar 2002. 17. mart 2003. Socijalistička narodna partija Crne Gore

Ministri odbrane Državne Zajednice Srbije i Crne Gore (2003–2006)[uredi | uredi izvor]

Portret Ime i prezime
(Datum rođenja i smrti)
Čin Početak mandata Kraj mandata Bilješka Partija
Boris Tadić
(1958)
Nije imao vojni čin 17. mart 2003. 16. april 2004. Savet ministara Srbije i Crne Gore
(poslije toga je služio kao predsjednik Srbije od 2004. do 2012)
Demokratska stranka
Prvoslav Davinić
(1938)
Nije imao vojni čin 16. april 2004. 21. oktobar 2005. Savjet ministara Srbije i Crne Gore G17 plus
Zoran Stanković
(1954)
General-major 21. oktobar 2005. 4. juni 2006. Savet ministara Srbije i Crne Gore
(prvi Ministar odbrane Republike Srbije) | nestranačka ličnost

Reference[uredi | uredi izvor]