Idi na sadržaj

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Glavna zgrada fakulteta

Fakultet tehničkih nauka je visokoobrazovna ustanova sa sjedištem u Novom Sadu i dio je Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet je osnovan 18. maja 1960, a danas je sa 700 zaposlenih i 9.000 studenata jedan od najvećih fakulteta u regiji.

Historija[uredi | uredi izvor]

Spomenik Nikoli Tesli

Fakulet tehničkih nauka je osnovan 18. maja 1960. godine odlukom Narodne skupštine Narodne Republike Srbije kao Mašinski fakultet u Novom Sadu u sastavu Univerziteta u Beogradu. Osnivanjem Univerziteta u Novom Sadu 28. juna 1960. godine fakultet ulazi u sastav tog univerziteta.

Fakultet je počeo da radi u adaptiranoj zgradi Industrijske srednje tehničke škole u Školskoj ulici broj 1 sa 7 profesora i 10 asistenata. Prvi dekan novootvorenog fakulteta je bio profesor Evgenije Čupić, a prvi predsjednik Savjeta fakulteta bio je Marko Bačlija, dipl. pravnik.

Studije su bile dvostepene sa četvorogodišnjim trajanjem i odvijale su se po nastavnom planu i programu Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Godine 1962. Mašinskom fakultetu ustupljena je zgrada Pedagoškog centra, gdje se odvijala nastava na drugoj i starijim godinama studija. Neko vrijeme je zgrada pripadala Pravnom fakultetu, ali je kasnije vraćena Fakultetu tehničkih nauka. Danas je poznata kao blok F. Dodatnih 890 m2 laboratorijskog i kabinetskog prostora je sagrađeno za Odsjek za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Završetkom zgrade mašinskih instituta (1965) stvoreni su uslovi za brži razvoj Mašinskog fakulteta. Školske 1965/66. prelazi se na jedinstvene studije i novi nastavni plan sa petogodišnjim trajanjem.

Izgradnjom zgrade nastavnog bloka i kule 1968. godine, poboljšani su uslovi za rad i omogućen je upis većeg broja studenata na prvu godinu studija. Od 1971. na Fakultetu počinju studije elektrotehnike i građevinarstva kao odjeljenja odgovarajućih fakulteta u Beogradu.

Odlukom Skupštine AP Vojvodine 22. aprila 1974. godine Mašinski fakultet prerasta u Fakultet tehničkih nauka sa tri odsjeka:

 • Mašinski
 • Elektrotehnički
 • Građevinski

Dekan u to vrijeme bio je profesor Živojin Ćulum.

Da bi se riješili problemi koje je Fakultet imao, grad Novi Sad je 1979. predao Fakultetu bivšu Tvornicu mašinskih dijelova (TMD).

Školske 1978/79. godine mašinski odsjek počeo je nastavu na smjeru za proizvodno mašinstvo u Kikindi. Institut za hidrauliku i saobraćaj inicira 1979/80. pokretanje studija saobraćajne struke na ovom fakultetu. Godine 1987. formiran je Centar za upravljanje velikim sistemima pod pokroviteljstvom Unesca.

Studije arhitekture su počele školske 1996/97. Zbog potreba ovog smjera dograđen je četvrti sprat u nastavnom bloku. Gradnja je započela 13. jula 1998, a radovi su završeni 7. decembra 1998. godine.

Od školske 1999/2000. dolazi promjena, kada počinju studije grafičkog inženjerstva i dizajna, poštanskog saobraćaja i telekomunikacija, inženjerskog menadžmenta i inženjerstva zaštite životne sredine. Od školske 2002/2003., kao interdisciplinarni smjer, počele su studije mehatronike.

Fakultet danas[uredi | uredi izvor]

Osnovne studije se izvode u okviru 9 struka na 38 smjerova na srpskom jeziku i na 2 struke na engleskom jeziku.

Specijalističke studije su organizovane na 8 usmjerenja, a magistarske studije na 47 smjerova. Fakultet tehničkih nauka je naučno–obrazovna institucija sastavljena od 38 katedri, 13 instituta – odsjeka, 6 naučno stručnih centara i 6 zajedničkih stručnih službi.

Fakultet se nalazi u centru kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Raspolaže sa 7 zgrada na preko 29.000 m2 prostora. Od januara 2007. godine počinje sa gradnjom još jedne zgrade od 10.000 m2.

Od 7 nastavnika i 10 asistenata prerastao je u jedan od najvećih fakulteta u Srbiji sa 644 zaposlenih i preko 9.500 studenata. Do sada je diplomiralo preko 7.500, magistriralo više od 400 i doktoriralo više od 170 kandidata.

Fakultet je prvi u bivšoj Jugoslaviji certificirao svoj sistem kvaliteta prema međunarodnim standardima ISO 9001 kod Saveznog zavoda za standardizaciju i kod Međunarodne certifikacijske organizacije RWTÜV iz Essena u Njemačkoj.

Dužnost dekana trenutno obavlja profesor doktor Ilija Ćosić.

Dekanat[uredi | uredi izvor]

Šefovi katedri[uredi | uredi izvor]

Odsek/institut Šef
01. Proizvodno mašinstvo prof dr Dragoje Milkić
02. Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo prof dr Ferenc Časnji
03. Energetika i procesna tehnika prof dr Milan Dimić
04. Tehnička mehanika prof dr Teodor Atanacković
05. Industrijsko inženjerstvo i menadžment prof dr Stevan Stankovski
06. Energetika, elektronika i telekomunikacije prof dr Veljko Malbaša
07. Računarstvo i automatika prof dr Miroslav Popović
08. Građevinarstvo prof dr Radomir Folić
09. Saobraćaj prof dr Đorđe Kopić
10. Arhitektura doc dr Ksenija Hiel
11. Grafičko inženjerstvo i dizajn prof dr Livija Cvetićanin
12. Inženjerstvo zaštite životne sredine prof dr Đorđe Bašić
13. Osnovne discipline u tehnici prof dr Mila Stojaković

Odsjeci[uredi | uredi izvor]

Odsjek za Računarstvo i automatiku organizuje studije iz oblasti:

 • računarske nauke
 • informatika
 • automatika
 • upravljanje sistemima
 • računarska tehnika
 • računarske komunikacije

Odsjek je u školskoj 2002/2003. godini izvršio modifikaciju nastavnog plana i programa sa ciljem uvođenja najsavremenijih oblasti računarstva i upravljanja sistemima kao i prilagođavanje Bolonjskoj deklaraciji. Plan i program nastave na Odsjeku posebno potencira sticanje znanja potrebnih za projektovanje i implementaciju internet baziranih sistema, biomedicinskog inženjerstva i računarski baziranih tehničkih sistema.

Odsjek sarađuje s velikim brojem univerziteta iz Njemačke, Danske, Grčke, Velike Britanije i SAD-a.

Preciznije usmjeravanje obrazovnih sadržaja ostvaruje se kroz smjerove, kojih ima tri:

 • Računarske nauke i informatika
 • Automatika i upravljanje sistemima
 • Računarska tehnika i računarske komunikacije.

Politika odsjeka je da studente, počev od treće godine studija, uvodi u istraživački rad kroz seminarske radove, projekte i fakultativne kurseve.

Izdavačka djelatnost[uredi | uredi izvor]

Izdavačkom djelatnošću Fakultet tehničkih nauka bavi se od svog osnivanja. Međutim, sistematično i organizirano izdavanje publikacija započeto je 1996, kada su FTN i knjižara “STYLOS” Novi Sad, osnovali ediciju "Tehničke nauke". Od 2001. FTN je sam preuzeo brigu o izdavanju edicije. Do 2002. u okviru edicije "Tehničke nauke" štampani su isključivo osnovni i pomoćni udžbenici. Od 2002. edicija se grana u dvije edicije – "Tehničke nauke – udžbenici" i "Tehničke nauke – monografije".

Dosad je u okviru edicije "Tehničke nauke – udžbenici" štampano 114 udžbenika, a u okviru edicije "Tehničke nauke – monografije” 14 monografija.

Glavni i odgovorni urednik edicije zaključno sa brojem 31 bio je dekan prof. dr. Dušan Petrovački, a od broja 32 dekan prof. dr. Ilija Ćosić.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]