Petar Stambolić

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Petar Stambolić

Petar Stambolić (Brezova kod Ivanjice, 12. juli, 1912. - Beograd, 21. septembar 2007.) je bivši predsjednik SFRJ i nosilac ordena narodnog heroja SFRJ.

Rođen je u selu Brezova kod Ivanjice. Osnovnu školu je završio u Brezovi a gimnaziju u Ivanjici. Agronomiju je diplomirao na Univerzitetu u Beogradu. Stambolić je primljen u Komunističku Partiju Jugoslavije u 1935. godini. 1940. godine učestvuje kao delegat na Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ u Zagrebu. Za razliku od većine predratnih članova KPJ koji su imali radnička zanimanja, Stambolić je bio političar po profesiji.

U jesen 1941. godine je izabran u Užicu, Srbija za sekretara Glavnog narodnooslobodilačkog odreda za Srbiju. Ubrzo Stambolić postaje član Generalštaba Narodnoslobodilačkih partizanskih odreda Srbije. Krajem 1942. rukovidio je partijskim radom u Beogradu da bih početkom 1944. godine postao komandant Generalštaba NOV Srbije. Stambolić je također bio član predsjedništva AVNOJ-a i sekretar anti-fašističkih skupština Srbije i SFRJ. U aprilu 1957. godine izabran je za predsjednika Savezne skupštine.

Biran je za ministra finansija u vladi Srbije, saveznog ministra poljoprivrede, predsjednika vlade Srbije, Izvršnog vijeća Narodne skupštine Ju goslavije. Bio je član Centralnog komiteta KPJ i sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Srbije.

U periodu od 15. maja 1982.godine pa do 15. maja 1983. bio je predsjednik Predsjedništva SFRJ.

Povukao se iz aktivnog bavljenja politikom 1984.godine.