Idi na sadržaj

Pitagorejski savez

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Pitagorejski savez je osnovao Pitagora u gradu Krotonu (južna Italija). Tom savezu su pripadali astronomi, muzičari, matematičari, filozofi; koji su vjerovali da su sve stvari u biti brojčane. Grupa se borila da sačuva tajno otkriče iracionalnog broja (Hipasus); legende govore o članu koji je ugušen zato što je odao tajnu. Pojava moderne matematičke nauke se često pripisuje pitagorejcima; iako bi bila greška reči da je moderna nauka "Grčko otkriče". Pentagram (petokraka zvijezda) je za njih bio važan religijski simbol. Zvali su ga "zdravlje".

Učenje

[uredi | uredi izvor]

Kada je Pitagora osnovao ovu školu ona je bila otvorena sa muške i ženske studente. Imala je stroga pravila.

Prema Iamblikusu, pitagorejci su slijedili struktuiran život sa religijskim učenjima, zajedničkim jelima, vježbama, čitanjem i filozofskim učenjem. Možemo zaključiti da su pripadnici ovog saveza bili bogati i da su dolazili iz aristokratskih porodica. Muzika je bila jako bitna za njih: redovno su zajedno pjevali himne Apolonu; koristili su liru da liječe duševne i tijelesne bolesti; recitovali su poeziju prije i poslije sna da bi poboljšali pamćenje. Spoznali su da visina tona zavisi od dužine žice.

U astronomiji, pitagorejci su poznavali brojčane relacije planeta, Mjeseca i Sunca. Vjerovali su da kretanja planeta proizvode tonove, muziku svemira i da je ljudi nisu mogli čuti. Ove ideje, kao i ideje o čvrstim tijelima, će kasnije koristiti Johannes Kepler u svojim pokušajima da formulira model sunčevog sistema u svom djelu Harmonija svjetova. Pitagorejci su vjerovali da je i Zemlja u pokretu. Za njih je lopta bila najsavršenije geometrijsko tijelo.

Ispitivali su odnose između brojeva i uveli su kategoriju količine. Poznata je Pitagorina teorema. Kako su vidjeli da je sve mjerljivo, zaključili su da je broj bit svega i njemu su pripisivali mističnu ulogu. Važno otkriče za ovu školu, koje je uznemirilo grke pa i samo pitagorejsko učenje o cijelom broju, bila je nesamjerljivost dijagonale kvadrata i njegove stranice. Ovaj rezultat je pokazao postojanje iracionalnalnih brojeva.

Kasnije su se pitagorejci podijelili u dva kruga (kampa). Akousmatikoi su se držali sumbola i čitavog Pitagorinog učenja. Mathematikoi su dodavali istraživanje na geometriju, teoriju muzike, astronomiju, mehaniku i druge nauke. Mathematikoi su govorili da su akousmatikoi znali samo vanjsku formu doktrine, dok su oni sami govorili da su znali i unutrašnju. Akousmatikoi su optužili mathematikoe da su dodavali tuđe materijale na orginalna učenja. Čak i danas naučnici ne znaju koji su "pravi" pitagorejci.

Učenje pitagorejskog saveza pripada idealizmu, jer je za njih bit svijeta misao, ideja broja.

Učenje orfičara je uticalo na pitagorejce i na Platona. Budući da su Grci biće definisali kao «apeiron», neograničeno, bili su prinuđeni da granicu, obličje «eidos» priznaju kao ono što spriječava da se fenomeni raspinu u neograničenom. Ako pak broj posmatramo kao činilac koji postavlja granice, koji određuje mjerljiv oblik i sklop, kozmos se ukazuje kao uređeni skup stvari. Nasuprot promjenljivim stvarima iskustva posjeduju matematski pojmovni sadržaj obilježja izvanvremenskog važenja, oni su vječni nepromjenljivi, nepokretljivi. Sve stvari su odraz ili oponašanje brojeva. Empirijska zbilja je kopija matematskih oblika. Spoznaja postoji samo u matematskom mišljenju. Prapodloga svega – oblik. Sjedište saveza je u Krotonu, ahajska naseobina. Savez je imao strog način života. Žene su mogle biti ravnopravne članice saveza. Kod njegovih učenika vladalo je pravilo o šutnji, čuvanju tajni, tako da se sa sigurnošću ne zna šta je govorio na sastancima.

Etičko učenje

[uredi | uredi izvor]

Pitagorejci su više bili etičari jer su se bavili mudrošću o životu. Laž se ne uvlači u broj. Harmonija je drugi etički važan pojam. Moćni uticaj muzike na cjelokupni ljudski život – vaspitna funkcija. Tom strogošću, izgrađivanjem pravilnih odnosa djelova prema cijelini – pitagorejci su izvršili veliki pozitivni uticaj. Otkrili su značaj brojeva u muzici.

Također pogledajte

[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]