Spisak džamija u Sandžaku

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ovaj spisak obuhvata sve postojeće džamije u Sandžaku, kulturno-historijskoj regiji u kojoj većinu stanovništva čine Bošnjaci, a koja je danas podijeljena između Crne Gore i Srbije.

Crna Gora[uredi | uredi izvor]

Berane[uredi | uredi izvor]

 • Gradska džamija u Beranama. Izgrađena je 1997. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima mezaristan, abdesthanu, gasulhanu i kancelarije Odbora Islamske zajednice. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[1]
 • Mesdžid u Beranama. Izgrađen je krajem 19. vijeka. Vakif mesdžida bio je džemat. Od pratećih objekata, mesdžid ima gasulhanu, abdesthanu i česmu.[2]

Bijelo Polje[uredi | uredi izvor]

 • Džamija u Bioči. Izgrađena je krajem 16. ili početkom 17. vijeka, a obnovljena je 2014. Vakifi džamije bili su džemat i Zajednica sandžačke dijaspore (munara). Od pratećih objekata, džamija ima mezaristan. U džamiji se klanjaju samo džume i teravije.[3]
 • Džamija u Bistrici. Izgrađena je u prvoj polovini 19. vijeka, a obnovljena je 1970. Vakifi džamije bili su džemat i Avdul-beg Hasanbegović. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu.[4]
 • Džamija u Crnči. Izgrađena je 2006. Vakifi džamije bili su džemat i Mitko Bećirović. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu.[5]
 • Džamija u Dobrakovu. Džamija je izgrađena 1999, a munara 2007. Vakifi džamije bili su džemat i Mujo Hasanović (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju džume i teravije.[6]
 • Džamija u Godijevu. Izgrađena je 2005. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu.[7]
 • Džamija u Goduši. Građena je od 2009. do 2012. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[8]
 • Džamija u Gubavču. Izgrađena je 1829, a obnavljana je poslije Drugog svjetskog rata i 2007. Vakifi džamije bili su Hasan Hot, izaslanik skadarskog paše, i Gredići (zemljište). Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu. U džamiji se klanjaju džume i teravije.[9]
 • Džamija u Kanjama. Podignuta je na temeljima starog mekteba od 1996. do 1998. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu. U džamiji se klanjaju džume i teravije.[10]
 • Džamija u Koritima. Izgrađena je 1912, a obnavljana je 1967. i 2006. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[11]
 • Džamija u Loznoj. Nije poznato kada je džamija izgrađena, a obnovljena je 1990. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu, abdesthanu i mezaristan.[12]
 • Džamija u Nedakusima. Građena je od 2011. do 2014. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu. Aktivna je tokom cijele godine.[13]
 • Džamija u Rasovu. Džamija postoji od davnina, a spalili su je četnici Koste Pećanca 1921. Na istim je temeljima građena 2000. i 2001. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i gasulhanu. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[14]
 • Džamija u Sutivanu. Izgrađena je 1870, a obnavljana je nekoliko puta. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu, abdesthanu i mezaristan. U džamiji se klanjaju džume i teravije.[15]
 • Gradska džamija u Bijelom Polju, poznata i kao Jusufa džamija. Džamija je izgrađena 1741, a obnovljena je 2001. Ne zna se ko je bio vakif. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu, abdesthanu, mezaristan, kancelarije Islamske zajednice, mektebske učionice i dva imamska stana. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[16]
 • Mehmed Ćor-pašina džamija u Ivanju. Nije poznato kada je džamija izgrađena. Spaljena je za vrijeme Drugog svjetskog rata, a obnovljena je 2006. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[17]
 • Mesdžid u Kukuljama. Izgrađen je 2001. Vakif mesdžida bio je džemat. Od pratećih objekata, mesdžid ima gasulhanu i abdesthanu. U mesdžidu se klanjaju samo teravije.[18]
 • Mesdžid u Metanjcu. Izgrađen je 1998. Vakif mesdžida bio je džemat. Od pratećih objekata, mesdžid ima abdesthanu. U mesdžidu se klanjaju samo teravije.[19]
 • Mesdžid u Milovu. Izgrađen je 2007. Vakif mesdžida bio je džemat. Od pratećih objekata, mesdžid ima gasulhanu i abdesthanu. U mesdžidu se klanjaju samo teravije.[20]

Gusinje[uredi | uredi izvor]

 • Čekića džamija u Gusinju. Izgrađena je 1687, a obnovljena je 1972. Vakif džamije bilo je bratstvo Čekića. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu.[21]
 • Ćosovića džamija u Ćosovićima. Izgrađena je 1867. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[22]
 • Džamija u Gornjem Vusanju. Izgrađena je 1710, a obnovljena je 1970. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. Džamija nije u funkciji.[23]
 • Džamija u Kruševu. Izgrađena je 2003. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[24]
 • Džamija u Martinovićima. Izgrađena je 1800, a obnovljena je 1967. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. Džamija nije u funkciji.[25]
 • Đonbalića džamija u Donjem Vusanju. Izgrađena je 1910, a obnovljena je 1981. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. Džamija nije u funkciji.[26]
 • Radončića džamija u Gusinju, poznata i kao Nova džamija. Vakif džamije bio je džemat. Izgrađena je 1899, a obnavljana je 1985. i 2001. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[27]
 • Vezirova džamija u Gusinju. Izgrađena je ili 1745. ili 1765. Vakif džamije bio je skadarski vezir Kara Mahmud-paša Bušatlija. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i šadrvan. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[28]

Petnjica[uredi | uredi izvor]

 • Adnanova džamija u Vrbici. Izgrađena je 1996. Vakifi džamije bili su braća Esad, Refik i Rifat Tiganj. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i šadrvan. U džamiji se klanjaju samo teravije.[29]
 • Džamija na Savin Boru. Džamija je izgrađena 1991, a munara 1998. Vakifi džamije bili su džemat i Musa Rastoder (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju džume i teravije.[30]
 • Džamija u Kalici. Izgrađena je 1996. Vakifi džamije bili su džemat i Bećir Osmanović (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. Džamija je aktivna tokom ramazana.[31]
 • Džamija u Murovcu. Izgrađena je 1997. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[32]
 • Džamija u Petnjici. Izgrađena je u prvoj polovini 18. vijeka, a obnovljena je 1903. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu, šadrvan, česmu i imamsku kuću. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[33]
 • Džamija u Trpezima. Izgrađena je 1990. Vakifi džamije bili su džemat i Salih Skenderović (plac). Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[34]
 • Džamija u Vrševu. Izgradnja džamije započela je 1997. i trajala je nekoliko godina. Vakifi džamije bili su džemat i Murat Hajdarpašić (plac). Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu, abdesthanu i mektebske učionice. U džamiji se klanjaju samo teravije.[35]

Plav[uredi | uredi izvor]

 • Džamija Sultanija u Plavu, poznata i kao Carska džamija. Izgrađena je 1907. Vakif džamije bio je osmanlijski sultan Abdul Hamid II. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i šadrvan. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[36]
 • Džamija u Bogajićima. Gradi se od 2010. Vakifi džamije su džemat, Dževat Canović (plac) i Dževat Cecunjanin (objekat). Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu.[37]
 • Redžepagića džamija u Plavu. Izgrađena je 1774, a obnavljana je 1871, 1963, 1974. i 1993. Vakif džamije bila je Fatima, kćerka Redžep-age i žena skadarskog vezira Kara Mahmud-paše Bušatlije. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[38]
 • Stara džamija u Plavu, poznata i kao Carska džamija. Izgrađena je 1471, a obnavljana je 1887, 1970. i 1986. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i šadrvan. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[39]
 • Šabovića džamija u Plavu. Izgrađena je 1880. Vakif džamije bio je Haso Ferović. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu, abdesthanu i turbe. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[40]
 • Šehidska džamija u Vojnom Selu. Gradi se od 2008. Vakifi džamije bili su džemat i Mersim Ziljkić (plac). Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu.[41]

Pljevlja[uredi | uredi izvor]

 • Džamija u Rosuljama. Nije poznato kada je džamija izgrađena. Obnovljena je 1959. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. Džamija nije u funkciji.[42]
 • Hadži Alijina džamija u Pljevljima. Izgrađena je 1763. Vakif je bio Alija-efendija, sin Hasana Taslidžalija. Od pratećih objekata, džamija ima mezaristan, abdesthanu i šadrvan. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[43]
 • Hadži Zekerija džamija u Pljevljima, poznata i kao Serhat džamija. Izgrađena je 1607. Vakif je bio Hadži Zekerija. Od pratećih objekata, džamija ima mezaristan i mekteb. U džamiji se klanjaju samo teravije.[44]
 • Husein-pašina džamija u Pljevljima. Prvi put se spominje 1570. Vakif džamije bio je Husein-paša Boljanić. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu, abdesthanu, mezaristan i sahat-kulu. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[45]
 • Rizvanija džamija u Pljevljima, poznata i kao Džamija hadži Rizvana Čauša. Izgrađena je 1609. Vakif je bio hadži Rizvan Čauš. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu, gasulhanu i mezaristan. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[46]

Rožaje[uredi | uredi izvor]

 • Džamija sultana Murata II u Rožaju, poznata i kao Kurtagića džamija ili Gornja džamija. Ne zna se kada je tačno izgrađena. U izvorima se spominju 1450, 1455. i polovina 16. vijeka. Vakifom džamije smatra se osmanlijski sultan Murat II. Obnovljena je 2004. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu, abdesthanu i turbe. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[47]
 • Džamija u Baću. Izgrađena je 1975. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[48]
 • Džamija u Balotićima. Građena je od 1985. do 1992, a svečano je otvorena 1995. Vakifi džamije bili su džemat i Arslan Salihović (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo džume i teravije.[49]
 • Džamija u Crnči, zaseoku Baća. Građena je 1996. i 1997. Vakifi džamije bili su džemat i Rašid Košuta (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i mezaristan. U džamiji se klanjaju samo teravije.[50]
 • Džamija u Crnokrpama, poznata i kao Nova džamija u Biševu. Građena je 1997. i 1998. Vakifi džamije bili su džemat i Avdul Barjaktar (munara). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju džume i teravije.[51]
 • Džamija u Dacićima. Izgrađena je 1995. Vakif džamije bio je Smail Dacić. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[52]
 • Džamija u Donjoj Lovnici. Građena je od 1990. do 1995. Vakifi džamije bili su džemat i Muhamed Ramović (munara). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[53]
 • Džamija u Ibarcu. Građena je od 1995. do 1997. Vakif džamije bio je Smail Dacić. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i mektebske učionice. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[54]
 • Džamija u Jablanici. Izgrađena je 2000. Vakifi džamije bili su džemat i Sefer Murić (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[55]
 • Džamija u Kačarima, zaseoku Bukovice. Izgrađena je 1998. Vakifi džamije bili su džemat i Šaban Ibrahimović. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[56]
 • Džamija u Kalačima. Građena je od 1990. do 1995. Vakifi džamije bili su džemat i Meho Kalač (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i česmu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[57]
 • Džamija u Klancu. Građena je od 1987. do 1990. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[58]
 • Džamija u Koljenu. Građena je od 1988. do 1991. Vakifi džamije bili su džemat, Mejra Dedeić (plac) i Smail Dacić. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju džume i teravije.[59]
 • Džamija u Paučini. Izgrađena je 1998. Vakif džamije bio je džemat. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[60]
 • Džamija u Radetini. Građena je od 1989. do 1999. Vakifi džamije bili su džemat i Soko Šutković (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu i mezaristan. U džamiji se klanjaju samo teravije.[61]
 • Džamija u Ramovićima, zaseoku Donje Lovnice. Građena je od 1990. do 1995. Vakifi džamije bili su džemat i Kadrija (plac), Muhamed (munara), Sadrija i Šaban Ramović (plac). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[62]
 • Džamija u Seošnici. Izgrađena je 1999. Vakifi džamije bili su džemat i Hamdija Muratović (munara). Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[63]
 • Kučanska džamija u Rožaju, poznata i kao Donja džamija. Vakif džamije bio je kučanski džemat. Ne zna se kada je tačno izgrađena. U izvorima se spominju 1779, 1797, 1819. i 1830. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[64]
 • Nokićka džamija u Suhom Polju, zaseoku Ibarca. Džamija je izgrađena 1997, a munara 2004. Vakifi džamije bili su džemat, Metko Gusinjac (plac), Alija Pepić, Ramiz Balkan i Numan Halilović. Od pratećih objekata, džamija ima gasulhanu i abdesthanu. U džamiji se obavljaju svi dnevni namazi.[65]
 • Stara džamija u Biševu. Izgrađena je 1820. Vakif džamije bio je hadži Mujaga Biševac. Od pratećih objekata, džamija ima abdesthanu. U džamiji se klanjaju samo teravije.[66]

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Hadžić, Fatih (2014). Džamije u Sandžaku. Rožaje: Avlija.

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Hadžić 2014, p. 289.
 2. ^ Hadžić 2014, p. 284.
 3. ^ Hadžić 2014, p. 204.
 4. ^ Hadžić 2014, p. 207.
 5. ^ Hadžić 2014, p. 215.
 6. ^ Hadžić 2014, p. 212.
 7. ^ Hadžić 2014, p. 214.
 8. ^ Hadžić 2014, p. 218.
 9. ^ Hadžić 2014, p. 205.
 10. ^ Hadžić 2014, p. 210.
 11. ^ Hadžić 2014, p. 208.
 12. ^ Hadžić 2014, p. 209.
 13. ^ Hadžić 2014, p. 219.
 14. ^ Hadžić 2014, p. 203.
 15. ^ Hadžić 2014, p. 206.
 16. ^ Hadžić 2014, p. 202.
 17. ^ Hadžić 2014, p. 216.
 18. ^ Hadžić 2014, p. 213.
 19. ^ Hadžić 2014, p. 211.
 20. ^ Hadžić 2014, p. 217.
 21. ^ Hadžić 2014, p. 273.
 22. ^ Hadžić 2014, p. 277.
 23. ^ Hadžić 2014, p. 274.
 24. ^ Hadžić 2014, p. 280.
 25. ^ Hadžić 2014, p. 276.
 26. ^ Hadžić 2014, p. 279.
 27. ^ Hadžić 2014, p. 278.
 28. ^ Hadžić 2014, p. 275.
 29. ^ Hadžić 2014, p. 288.
 30. ^ Hadžić 2014, p. 286.
 31. ^ Hadžić 2014, p. 287.
 32. ^ Hadžić 2014, p. 290.
 33. ^ Hadžić 2014, p. 283.
 34. ^ Hadžić 2014, p. 285.
 35. ^ Hadžić 2014, p. 291.
 36. ^ Hadžić 2014, p. 268.
 37. ^ Hadžić 2014, p. 270.
 38. ^ Hadžić 2014, p. 266.
 39. ^ Hadžić 2014, p. 265.
 40. ^ Hadžić 2014, p. 267.
 41. ^ Hadžić 2014, p. 269.
 42. ^ Hadžić 2014, p. 309.
 43. ^ Hadžić 2014, p. 308.
 44. ^ Hadžić 2014, p. 306.
 45. ^ Hadžić 2014, p. 305.
 46. ^ Hadžić 2014, p. 307.
 47. ^ Hadžić 2014, p. 149.
 48. ^ Hadžić 2014, p. 152.
 49. ^ Hadžić 2014, p. 153.
 50. ^ Hadžić 2014, p. 162.
 51. ^ Hadžić 2014, p. 163.
 52. ^ Hadžić 2014, p. 160.
 53. ^ Hadžić 2014, p. 157.
 54. ^ Hadžić 2014, p. 161.
 55. ^ Hadžić 2014, p. 168.
 56. ^ Hadžić 2014, p. 165.
 57. ^ Hadžić 2014, p. 159.
 58. ^ Hadžić 2014, p. 154.
 59. ^ Hadžić 2014, p. 155.
 60. ^ Hadžić 2014, p. 166.
 61. ^ Hadžić 2014, p. 156.
 62. ^ Hadžić 2014, p. 158.
 63. ^ Hadžić 2014, p. 167.
 64. ^ Hadžić 2014, p. 150.
 65. ^ Hadžić 2014, p. 164.
 66. ^ Hadžić 2014, p. 151.