Osnovne SI jedinice

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa SI osnovne jedinice)
Idi na: navigacija, traži
Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe validnim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.
Commons logo
Fizika portal
Odjeljak isključivo posvećen fizici
Commons logo
Hemija portal
Odjeljak isključivo posvećen hemiji

SI osnovnih jedinica ima sedam: za dužinu, masu, vrijeme, jačinu električne struje, temperaturu, količinu tvari i jačina svjetlosti.

Osnovne SI jedinice
Ime Simbol Veličina Definicija
metar m Dužina Jedan metar jednak je putu koji svjetlost prevali u vakuumu za 1/299 792 458 dio sekunde.
kilogram kg Masa Jedinica mase jednaka je masi internacionalnog etalona (cilindra od platine i iridija) koji se čuva u Međunarodnom birou za tegove i mjere u Parizu.
sekunda s Vrijeme Jedna sekunda je vrijeme 9 192 631 770 perioda zračenja atoma cezija 133 u osnovnom stanju.
amper A Električna struja Ukoliko struja u dva ravna paralelna vodiča beskonačne dužine i zanemarivog poprečnog presjeka, koji se nalaze na udaljenosti jednog metra u vakuumu, proizvodi silu među vodičima od 2×10 −7 N po dužnom metru, onda ta struja iznosi jedan amper.
kelvin K Temperatura Jedan kelvin jednak je 1/273.16 dijelu temperature trojne tačke vode.
Mol mol Količina tvari Jedan mol je ona količina neke tvari koja sadrži N_A=6.023 \times 10^{23} svojih elementarnih čestica (atoma, iona, molekula). (Pogledajte članak: Avogadrova konstanta)
kandela cd Intenzitet svjetlosti Jedna kandela je ona svjetlosna jačina koju zrači površina crnog tijela od 1/600000 kvadratnog metra na temperaturi od 2054 K i pritisku od 101 325 paskala.