Wikipedia:Smjernice za korištenje stranice za razgovor

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Svrha stranice za razgovor je da omogući predlaganje korisnih izmjena na njima odgovarajućem članku. Korisnici stranice za razgovor ne smiju koristiti kao mjesto za iznošenje njihovih vlastitih mišljenja i teorije.

Osnovna pravila

 • Ne skrećite sa teme: Stranice za razgovor služe za raspravljanje o članku, a ne za razgovor o predmetu članka, i sigurno ne o drugim temama. Diskusiju zadržite na poboljšanju članka. Irelevantni komentari će biti uklonjeni.
 • Budite pozitivni: Stranice za razgovor bi trebale biti korištene za predlaganje izmjena koje bi poboljšale članak, a ne za kritikovanje članka, na što pogotovo treba paziti ako je u pitanju članak o živoj osobi. Ako mislite da članak nije dobar, probajte ga popraviti. Ako ne znate kako ga popraviti, predložite izmjene na stranici za razgovor.
 • Ostanite objektivni: Stranice za razgovor nisu forum na kojem bi korisnici mogli raspravljati o njihovom mišljenju o predmetu članka. Umjesto toga, kornisici bi ih trebali koristiti za raspravu o tome kako bi različiti pogledi na predmet članka (dobavljeni iz odgovarajućih izvora) mogli biti ukompovani u članak tako da rezultat bude neutralan članak.
 • Bavite se činjenicama: Na stranici za razgovor možete tražiti pomoć u potrazi za izvorima, komponovanju proturiječnih činjenica iz različitih izvora, i ispitivanju pouzdanosti izvora. Traženje pouzdane reference koja bi podržala izjavu u članku je bolje nego osporavanje te činjenice.
 • Ostava: Stranica za razgovor može se koristiti kao mjesto za skladištenje neprovjerenog materijala koji je izdvojen iz članka, i može se tu zadržati dok se ne pronađu reference da ga podrže.
 • Raspravljajte o napravljenim izmjenama: Stranica za razgovor je posebno korisna za raspravljanje o izmjenama koje su načinili drugi korisnici. Bolje je raspraviti o napravljenim i poništenim izmjenama na stranici za razgovor nego zatrpavati historiju izmjena stranice konstantnim poništavanjem i vraćenjem izmjena.
 • Predlažite izmjene naslova: Prije mijenjanja naslova članka poželjno je predložiti promijenu na stranici za razgovor kako bi ostali korisnici dali svoje mišljenje; preusmjeravanje popularnog članka može biti drastična i neočekivana promjena za korisnike.
 • Ne brišite tuđe komentare: Nikako ne brišite i ne mijenjajte komentare drugih korisnika, naravno ako nisu vuglarni ili irelavantni. Ne brišite i ne mijenjajte ni svoje komentare na koje je neko već odgovorio. Ako želite ukloniti nešto iz svoga komentara, prekrižite ga sa <s></s>. Kada stranica za razgovor postane preduga, ne brišite je već je arhivirajte. Čitajte arhive prije nego postavite novi komentar, jer one mogu sadržavati odgovor na vašu nedoumicu.
 • Ne vrijeđajte: Ne vrijeđajte i ne napadajte druge korisnike, i nemojte im prijetiti. Nikada ne iznosite njihovu privatnost. Nemojte ih pogrešno predstavljati i pogrešno citirati.

Lijepe navike

 • Potpisujte svoje komentare: Svoje komentare potpisujte sa četiri tilda (~~~~), koja će nakon što sačuvate izmjenu biti zamijenjena vašim korisničkim imenom. Imajte na umu da je nemoguće ostaviti komentar za koji ostali korisnici neće znati da je vaš, budući da korisničko ime ili IP adresa ostaju zapisani u historiji izmjena stranice.
 • Velika slova i uzvičnici: VELIKA, podebljana, i iskrivljena slova, kao i pretjerana upotreba uzvičnika, mogu učiniti da vaš komentar ne bude shvaćen ozbiljno. Nadalje, korištenje velikih slova se smatra vikanjem i otežava čitanje komentara. Iskrivljena slova se, međutim, mogu koristiti za naglašavanje ključne riječi, citata i slično.
 • Pazite na dužinu komentara: Veliki komentari se teško razumiju, i često su ignorirani ili pogrešno shvaćeni. Ako je potrebno, pokušajte skratiti svoj komentar.

Korisničke stranice za razgovor

Korisnici imaju pravo uklanjati komentare sa vlastitih korisničkih stranica za razgovor, pa čak i upozorenja. Uklanjanje upozorenja je znak da je korisnik pročitao to upozorenje, što važi i za registrirane i neregistrirane korisnike.

Također pogledajte