Društvene nauke

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Društvena nauka)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Društvene nauke su po svojoj prirodi teorijske nauke. Prilikom rješavanja bilo kojeg složenijeg metodološkog zadatka moraju se, po pravilu, uzeti u obzir sve osnovne karakteristike teorijske nauke.

Načelom naučne objektivnosti najtješnje je povezan postupak provjeravanja naučnog saznanja.

Načelo preciznosti se najneposrednije ispoljava u načinu definiranja pojmova i postupcima mjerenja i kvalifikacije izvornih podataka.

Načelo općosti i sistematičnosti naučnog saznanja najpotpunije se ostvaruje u obliku naučnih zakona i naučnih teorija. Isto tako se teži da svako naučno objašnjenje ima što sistematičniji karakter da bude to manje ad hoc pretpostavka.

Metodološka zamisao polazi od pretpostavke da su logičko-epistemološka načela svih teorijskih nauka jedinstvena, a da korjeni razlika, koje se nesumnjivo vrlo lahko uočavaju među pojedinim teorijskim naukama, nisu u logici, nego da su one posljedica različitog predmeta kojim se bave pojedine nauke, i kao vrlo različitog stepena opće razvijenosti pojedinih nauka.