Jovan Malala

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Jovan Malala (kraj 5. vijeka, Antiohija – poslije 574., Carigrad) /malal – retor, advokat/ je Sirijac po porijeklu, bizantski pisac.

Jovan Malala je rođen u Antiohiji krajem 5. vijeka, a kada su 540. Perzijanci zauzeli Antiohiji on se preselio u Carigrad. Jovan Malala je pisac velike Hronike (Hronographia). Prema tradiciji ove i kasnijih bizantskih hronika kao književne i historijske vrste, to je izlaganje događaja od početka svijeta (od Adama) do piščeva vremena. Njegovo djelo ima 18 knjiga. Uzima se da je on prvih sedamnaest knjiga koji izlažu događaje do 540. završio još dok je bio u Antiohiji, a da je posljednju, osamnaestu knjigu koja prati događaje do 565. godine, dovršio u Carigradu. Malala je autor prve obimnije kršćanske hronike u Bizantu. Cilj mu je bio napisati djelo za šire mase čitalaca i vjernika. Njegova hronika je bila popularna i čitana. Osim toga bila je uzor mnogima, pa i u slavenskom svijetu u stvaranju njihovih hronika.

Malala kao historičar ipak nije dovoljno kritičan. Njegove informacije su najčešće neprovjerene i neujednačene. Najbolji dijelovi, kao i kod većine hroničara, pripadaju njegovom vremenu, kada je kao savremenik pratio određene događaje.


Izvori (sa en wiki)

  • E. Jeffreys, B. Croke, and R. Scott (eds.), Studies in John Malalas (Sydney: Australian Association for Byzantine Studies, 1990) (Byzantina Australiensia, 6), pp. 1-25.
  • David Woods, "Malalas, Constantius, and a Church-inscription from Antioch," Vigiliae Christianae, 59,1 (2005), pp. 54-62.
  • J. H. W. G. Liebeschuetz, "Malalas on Antioch," in Idem, Decline and Change in Late Antiquity: Religion, Barbarians and their Historiography (Aldershot, Ashgate, 2006) (Variorum Collected Studies).