Portal:Hemija

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži
Laboratorijsko posuđe 3.pngCitrus Red 2.png Portal:Hemija Patentblau V.svg Glass is Liquide.jpg
Sciences exactes.svg

Hemija je nauka koja proučava sastav, strukturu i osobine materije, kao i promjene koje se dešavaju tokom hemijskih reakcija. Povezana je sa ostalim prirodnim i primijenjenim naukama kao što su biologija, fizika, astronomija, geologija, medicina, itd. Osim što proučava interakcije između različitih vrsta materije, ona se bavi proučavanjem interakcija materije i energije. više...

Odabrani hemičar
Mikhail Tsvet.jpg

Mihail Semjonovič Cvjet (rus. Михаил Семёнович Цвет; 14. maj 1872, Asti, Italija - 26. juni 1919, Voronjež) ruski je botaničar, poznat po otkriću adsorpcione hromatografije. Na ruskom jeziku njegovo prezime znači boja. Odrastao je u Ženevi, gdje je i studirao. Titulu magistra nauka stekao je 1893. na Odsjeku za fiziku i matematiku Univerziteta u Ženevi. Ubrzo se preusmjerio na botaniku, te je stekao titulu doktora nauka 1896. u području biologije ćelije. Cvjet je otkrio hromatografiju, metodu hemijske analize, tokom istraživanja biljnih pigmenata. Više...

Odabrani spoj
Nitric-oxide-3D-vdW.png

Dušik monoksid ili dušik (II) oksid je hemijski spoj dušika i kisika koji ima hemijsku formulu NO. On je slobodni radikal i važan je međuproizvod u hemijskoj industriji. On je bezbojni plin, slabo topljiv u vodi, ne gori i ne podržava gorenje. Nestabilan je na zraku. Dušik monoksid vrlo brzo oksidira u zraku i prelazi u dušik dioksid. Ovaj proces je otkrio Humphry Davy kada je udisao ovaj plln u početku svoje naučne karijere. Iako je na prvi pogled jednostavna molekula, NO je važan biološki regulator i osnovna komponenta u oblastima neurologije, fiziologije i imunologije, čije je otkriće njegovih ključnih uloga dovelo do nekoliko Nobelovih nagrada istraživačima u ovoj oblasti. Proglašena je Molekulom godine 1992. godine. više...

Odabrana slika
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg
Sumblimirani dendrični itrij čistoće 99,99% i kocka zapremine 1cm3 od itrija čistoće 99,9%
Odabrani element
Bor 1.jpg

Bor (latinski- borum) jeste hemijski element sa simbolom B i rednim brojem 5. U periodnom sistemu nalazi se u III glavnoj grupi (po njemu nazvanu grupa bora), kao i u drugoj periodi. Ima osobine nemetala, trovalentan je i relativno rijedak. U prirodi se javlja u obliku spojeva sa kisikom, često kao boraks i kernit, dok se na nekim nalazištima nalazi u količinama isplativim za eksploataciju. Bor postoji u nekoliko alotropskih modifikacija. Amorfni bor je smeđi prah. Od kristalnih oblika bora poznate su mnoge modifikacije. više...

Da li ste znali

...nuklearni izomer tantala, Ta-180m je najskuplja supstanca na svijetu - njegova cijena je oko 17 miliona dolara po gramu. 1999. godine svjetske zalihe ovog izomera su iznosile 6,7 miligrama.

*
Emblem-question.svg

...IUPAC-ov naziv za protein titin se sastoji od 189819 slova i predstavlja najduže ime nekog hemijskog spoja. Njegova empirijska formula je C132983H211861N36149O40883S693.

*

...feromon parenja slonova i feromon parenja noćnih leptira sadrže isti hemijski spoj - (Z)-7-dodecenil-acetat.

*

...poznata su samo tri oksida elemenata sa najvišim oksidacijskim brojem 8, a to su osmij oksid, rutenij oksid i ksenon oksid.

*

...na svakih 300 milijardi atoma vodika u svemiru dođe tek jedan atom zlata

Potrebni članci
Science-symbol-2.png

Anorganska hemija:

Molekulska formula -- Hemijska jednačina


Chemistry flask matthew 02.svg

Fizikalna hemija:

Boja supstanci -- Stehiometrija -- Kinetička teorija plinova -- Koncentracija otopina -- Ukapljivanje -- Efekt zajedničkog iona -- Nuklearna hemija


Nuvola apps kalzium.png

Analitička hemija:

Atomska apsorpciona spektroskopija -- Gravimetrija -- Ultravioletna i vidljiva spektroskopija


Icono Gota de Agua.svg

Hemija okoline:
Herbicid -- Fungicid


Shuffle icon.svg

Historija hemije:

Flogistonska teorija -- Otkriće hemijskih elemenata

Astronomija Austrija Avijacija Biografija Biologija BiH
   
:Portal:Hemija
Ekonomija Fizika Gabriel García
Márquez
Hemija Informatika Islam
Linux Medicina Muzika Nogomet Politika Sarajevo
Snuker Sport Tehnologija Turska