Crnogorična šuma

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.
Biomi
Suhozemni biomi
Tundra
Tajge/borealne šume
Širokolisne i mješovite šume umjerenih predjela
Četinarske šume umjerenih predjela
Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume
Tropske i suptropske suhe širokolisne šume
Tropske i suptropske četinarske šume
Tropske i suptropske travne i žbunaste vegetacije
Travne i žbunaste vegetacije umjerenih predjela
Planinske travne i žbunaste vegetacije
Pustinje i vegetacija sušnih oblasti
Sredozemna vegetacija
Plavljena travna vegetacija
Mangrove
Vodeni biomi
Kontinentalni šelf
Obalska zona (litoral) i zona mlata
Riparijska zona
Jezera
Koralni greben
Šume algi
Ledeni pokrivač
Hidrotermalni izvori
Hladni izvori
Zona dna (bentos)
Pelagijska zona (pelagijal)
Neritička zona (sublitoral)
Drugi biomi
Endolitska zona

Četinarske šume umjerenih predjela predstavljaju dominantno šumski biom rasprostranjen u uslovima umjerene klime sa hladnim zimskim periodom i toplim ljetom. Većina šumskih (klimazonalnih) ekosistema u ovom biomu sačinjena je od zimzelenog četinarskog drveća, ponekad pomiješanog sa širokolisnim zimzelenim vrstama. Spratnost šume je nedovoljno izražena. Geografski, biom četinarskih šuma umjerenih predjela ograničen je na sjevernu Zemljinu poluloptu — na priobalne predjele sa blagom klimom i na planinske oblasti. Najzastupljenije vrste drveća su borovi, jele, smrče, kedrovi, čempresi, duglazije, [[tisa]].

četinarske šume u Nacionalnom parku Siskiju, ekoregion klamat-siskijskih šuma

Biogeografsko rasprostranjenje[uredi | uredi izvor]

Biom četinarskih šuma umjerenih predjela prisutan je u tri biogeografske cjeline (Palearktiku, Holarktiku i Indomalajskoj oblasti) sa sljedećim ekoregionima:

Palearktik Nearktik Indo-Malaja
 1. alpske četinarske i mešovite šume
 2. altajske planinske šume i šumo-stepe
 3. kaledonijske četinarske šume
 4. karpatske planinske četinarske šume
 5. četinarske šume planina Da hingan i Džagdi
 6. istočnoavganistanske planinske četinarske šume
 7. šumo-stepe planinskog lanca Elburz
 8. helanšanske planinske četinarske šume
 9. hengduanske subalpijske četinarske šume
 10. planinske četinarske šume Hokaida
 11. alpijske četinarske šume Honšua
 12. hangajske četinarske šume
 13. mediteranske četinarske i mješovite šume
 14. subalpijske četinarske šume severoistošnih Himalaja
 15. severnoanatolijske četinarske i listopadne šume
 16. alpijske četinarske i mešovite šume Nuđijang Lankang klisure
 17. kilijanske četinarske šume
 18. kjonglaj-minšanske četinarske šume
 19. sajanske planinske četinarske šume
 20. skandinavske priobalne četinarske šume
 21. tjanšanske planinske četinarske šume
 1. šume Alberte
 2. brdske šume Alberte i Britanske Kolumbije
 3. šume Arizone
 4. atlantske priobalne borove šume
 5. šume Plavih planina
 6. kontinentalne priobalne šume Britanske Kolumbije
 7. šume u zavetrini Kaskadnih planina
 8. šume Centralnih i Južnih Kaskadnih planina
 9. šume centralnih planina Britanske Kolumbije
 10. srednjepacifičke priobalne šume
 11. šume Stjenovitih planina u Koloradu
 12. šume istočnih Kaskadnih planina
 13. šume pješčanog bora u Floridi
 14. kompleks šuma sliva rijeke Frejzer
 15. planinske šume Velikog Basena
 16. klamat-siskijske šume
 17. srednjeatlantske priobalne šume
 18. šume severnih centralnih Stjenovitih planina
 19. sjevernokalifornijske priobalne šume
 20. sjevernopacifičke priobalne šume
 21. sjeverne prelazne alpijske šume
 22. okonaganske sušne šume
 23. pajnivudske šume
 24. pjudžitske nizijske šume
 25. Ostrva kraljice Šarlote
 26. mešovite šume bora i hrasta na planinama Sijera Huarez i San Pedro Mortir
 27. šume Sijera Nevade
 28. šume južnih centralnih Stjenovitih planina
 29. jugoistočne četinarske šume
 30. planinske šume Vosača i Juinte
 1. istočnohimalajske subalpijske četinarske šume
 2. zapadnohimalajske subalpijske četinarske šume

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]