Grbovi kantona Federacije Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Grb Tuzlanskog kantona)
Jump to navigation Jump to search

Ovo je spisak grbova kantona Federacije Bosne i Hercegovine.

Bosansko-podrinjski kanton[uredi | uredi izvor]

Grb Bosansko-podrinjskog kantona

Grb Bosansko-podrinjskog kantona je okomito raskoljen u žutom s tri plavim obrubljene peterokrake zvijezde, te u plavom zlatni ljiljan iznad pet žutih valovitih linija.

Hercegovačko-neretvanski kanton[uredi | uredi izvor]

Grb Hercegovačko-neretvanskog kantona

Grb Hercegovačko-neretvanskog kantona je u zlatno obrubljenom štitu na tamno plavom tri srebrne valovite linije i u svijetloplavom zaglavlju deveterokraka zlatna zvijezda. Deveterokraka zvijezda označava devet općina u kantonu.

Kanton 10[uredi | uredi izvor]

Kanton 10 nema zvanični grb. De facto, koristi se neustavni grb kantona. Do 1998. godine, grb Livanjskog kantona je predstavljan kao varijacija hrvatskog grba, na malo drugačijem štitu i sa zlatnim tropletom u vrhu. Također, odlukom Ustavnog suda Federacije od 20. novembra 1997. i 19. februara 1998.[1] proglašena neustavnom i poništena. Od tada u upotrebi de facto.

Kanton Sarajevo[uredi | uredi izvor]

Grb Kantona Sarajevo

Grb Sarajevskog kantona usvojen je 1999. godine, vrlo brzo nakon prethodnog, vertikalno razdjeljen na tamno plavo i bordo crveno, s devet osmerokrakih zlatnih zvijezda koje predstavljaju općine u kantonu, i s bijelom rozetom koja je sastavljena od ukrasa sa sarajevske katedrale, i od zvekira sa Svrzine kuće.

Posavski kanton[uredi | uredi izvor]

Grb Posavskog kantona

Grb sadrži hrvatsku šahovnicu kao znak hrvatske većine, te kosu gredu s dva zlatna ljiljana kao znak Bošnjaka, te kao veza sa srednjovjekovnom bosanskom državom. U dnu je prikaz rijeke Save, glavnog resursa u području i rijeke po kojoj je područje i dobilo ime (Posavina, naravno, znači područje uz Savu).

Srednjobosanski kanton[uredi | uredi izvor]

Grb Srednjobosanskog kantona

Grb Srednjobosanskog kantona je vodoravno razdijeljen srebrnim prikazom planina Vranice i Vlašića s tri valovite prave niti ispod, zaglavlje je raskoljeno lijevo u crveno i srebrno s tri šesterokrake zvijezde u liniji, srebrnom u crvenom polju i dvije plave u bijelom, podnžje je raskoljeno desno u srebrno i zeleno s maslinovom grančicom preko oba plavom u srebrnom polju i srebrnom u zelenom.

Tuzlanski kanton[uredi | uredi izvor]

Grb Tuzlanskog kantona

Novi grb Tuzlanskog kantona prikazuje plavo nebo s zvijezdama iznad zelenog, crnog i bijelog zakrivljenog polja koji predstavljaju vegetaciju te rudno bogatstvo kraja - ugalj i so.

Unsko-sanski kanton[uredi | uredi izvor]

Grb Unsko-sanskog kantona

Grb Unsko-sanskog kantona je štitastog oblika. U plavom štitu nalaze se bijele zidine s ulazom i puškarnicama, iznad njih tri zlatne osmerokrake zvijezde koje predstavljaju tri konstitutivna naroda i osam općina Unsko-sanskog kantona, a ispod dvije uvijene trake, koje simboliziraju rijeke Unu i Sanu. Štit je obrubljen bijelim u zlatnom okviru.

Zakon o upotrebi grba Unsko-sanskog kantona je donešen na 9. sjednici održanoj 28. jula 1997. godine. Original grba se čuva kod Predsjednika kantona i prema njemu se vrši oblikovanje grba i zastave kantona.[2]

Upotreba grba[uredi | uredi izvor]

Grba kantona se upotrebljava:
- u sastavu pečata kantona u skladu sa zakonom o pečatu USK,
- u službenim prostorijama i natpisima na zgradama gdje su smješteni organi kantona i općinski organi na području kantona,
- u objektima kojima se obilježava granica Bosne i Hercegovine na dijelu područja kantona kojim se proteže granica,
- na uniformama pripadnika kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova,
- u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Grba kantona se može upotrebljavati i na:
- zgradama u kojim su smještene jedinice, ustanove, komande i štabovi vojske FBiH na području kantona, kao i u svečanim prostorijama tih zgrada,
- prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i dr.) na kojima kanton učestvuje ili je reprezentovan u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova,
- na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sličnim aktima koje koristi predsjednik kantona, predsjednik skupštine kantona, predsjednik vlade kantona, ministri i drugi funkcioneri kantona,
- i u nekim drugim slučajevima koji nisu u suprotnosti zakona.

Ako se grb kantona ističe na području kantona zajedno sa grbom Bosne i Hercegovine i grbom FBiH grb Bosne i Hercegovine se nalazi u sredini, grb Federacije Bosne i Hercegovine sa lijeve strane, a grb kantona se nalazi sa desne strane gledano s prijeda. Ako se grb kantona isitče na području kantona zajedno sa jednim ili više domaćih ili stranih grbova istog ili nižeg ranga, grb kantona se nalazi na počasnom mjestu, i to:
- u sredini kruga gledano s prijeda, ako su druga obilježja poredana u krug,
- u sredini polukruga gledano s prijeda, ako su druga obilježja poredana u polukrug,
- na čelu kolone drugih obilježja, ako su obilježja poredana u kolonu,
- na čelu grupe drugih obilježja, ako su obilježja poredana u grupe,
- na desnoj strani, gledano s prijeda od grba strane države ili međunarodne organizacije koja se ističe u centru, osim u slučajevima zvaničnih posjeta državnih ili međunarodnih organizacija.

Zapadnohercegovački kanton[uredi | uredi izvor]

[icon] Ova sekcija zahtijeva proširenje.

Zeničko-dobojski kanton[uredi | uredi izvor]

Zeničko-dobojskog kantona

Grb Zeničko-dobojskog kantona je u plavom polju zlatna kruna dinastije Kotromanići iznad deset srebrnih šestokrakih zvijezda poredanih u krug.

Reference[uredi | uredi izvor]