Idi na sadržaj

Simfonija br. 4 (Mozart)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Simfonija br. 4 u D-duru, KV 19, Wolfganga Amadeusa Mozarta je bila komponovana u Londonu tokom velike evropske turneje porodice Mozart 1765. godine, kada je Mozart imao 9 godina.[1]

Historija[uredi | uredi izvor]

Iako originalni Mozartov rukopis nije sačuvan, dijelove ovog muzičkog djela je zapisao njegov otac Leopold Mozart. Njegov zapis je sačuvan u Bavarskoj državnoj biblioteci u Minhenu. Poznato je danas da su rane simfonije mladog Mozarta izvođene na javnim koncertima u "Little Haymarket Theatre" u Londonu. Stoga je moguće da su dijelovi ove simfonije pisani za jedan od tih javnih nastupa.[1]

Struktura[uredi | uredi izvor]

Djelo je komponovano za dvije oboe, dva roga i gudače. Ova simfonija ima tri stavka kao što je bio standard s početka ere klasične muzike kad je Mozart napisao ovo djelo, u tipičnoj brzo-sporo-brzo konfiguraciji.

Uvod u stavak Allegro, D-dur,


\relative c' {
 \version "2.18.2"
 \key d \major
 d4~\f^\markup { \italic Allegro } d8. a16 d4( fis8.) a,16 |
 d4~ d8. a16 d4( fis8.) a,16 |
 d8[ r b''\p] r a[ r g] r |
 fis8[ r g] r fis[ r e] r | <d, d'>4\f
}


Uvod u stavak Andante, G-dur


\relative c' {
 \version "2.18.2"
 \key g \major
 \time 2/4
 \tempo "Andante"
 \tempo 4 = 60
 g'8._\markup { \italic sempre \dynamic p } a32 b c8 c
 b8. c32 d e8 e
 d (g) r8 \tuplet 3/2 { d16 (b' d,) }
 d8 (a') r8 \tuplet 3/2 { c,16 (a' c,) }
 b8 (g') r8 \tuplet 3/2 { d16 (b' d,) }
 d8 (a') r8 \tuplet 3/2 { c,16 (a' c,) }
 \tuplet 3/2 { b (a g) } g-! g-! g-! a-! b-! cis-!
 cis8 (d)
}

Uvod u stavak Presto, D-dur [1]


\relative c' {
 \version "2.18.2"
 \key d \major
 \time 3/8
 d8 \f ^\markup { \italic Presto } d d
 d8. g16 fis e
 d8 d d
 d8. b'16 a g
 fis32 (d'16.) r8 cis8-!
 e32 (fis16.) r8 e8-!
 fis32 (a16.) r16 gis16 gis16\trill (fis32 gis) <cis, a'>8
}

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c Mozart, Wolfgang Amadeus; Giglberger, Veronika, Robinson, J. Branford 2005. godine, Die Sinfonien I. Kassel: Bärenreiter-Verlag. p. X. ISMN M-006-20466-3