Doseljavanje Slavena na Balkan

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Gnome-edit-clear.svg Ovaj članak zahtijeva čišćenje.
Molimo Vas da pomognete u poboljšavanju članka pišući ili ispravljajući ga u enciklopedijskom stilu.
Slavjane na Balkanah 2.jpg

Naseljavanje Slavena na Balkansko poluostrvo smatra se jednim od važnijih migracionih kretanja epohe Velike seobe naroda. Aktivna faza preseljenja dešavala se od 6.8 vijeka. Informacije o prvoj pojavi Slavena na Balkanu spominje se u radovima bizantijskih pisac-istoričara: Prokopija iz Cezareje i Ivana Efeškog u 5.vijeku. Slavenska plemena već su se u 7. vijeku učvrstila i naselila na Balkan, odakle su se postepeno širili na druge teritorije: Peloponez i Egejska ostrva . Kasnije, neke grupe Slavena su se probili i do Аnatolije. Od 7. - 8. vijeka Slaveni su stvorili nekoliko društvenih zajednica i vremenom su postali značajna sila na Balkanskom poluostrvu.

Pisani izvori o doseljavanju Slavena na Balkan[uredi | uredi izvor]

Jedan od prvih autora koji spominje doseljavanje slavenskih plemena na Balkan, bio je bizantijski pisac Prisk, koji je napisao "Istoriju"[1],opisavši u njoj prodor Slavena na Balkansko poluostrvo. Jasniju sliku tog vremena daje "Istorija rata sa Gotima" Prokopija iz Cezareje[2]. U njemu su opisana slavenska zauzimanja teritorija, pohodi Slavena, njihova društvena organizacija, život i religija u 6. vijeku. Dragocjenom dopunom tih zbivanja služi i Strategikon bizantijskog zapovjednika i imperatora Маiricija[3]. Slavene također opisuje rad Agafija Mirinejskog, u "O carstvovanju Justinijanovom"[4]. O raseljavanju Slavena u predjelima Bizantijskog carstva detaljno je pisao Teofilakt Simokata u svojoj «Istoriji». Bizantijski car, Konstantin VII Porfirogenet u svome djelu «O narodima » («[[О upravljanju Imperije]»), piše o događajima poslije preseljenja slavenskih plemena i o njihovom društvenom razvitku [5]. Postoje još i drugi podaci o Slavenima i njihovom doseljavanju na Balkan koji se mogu naći u "Crkvenoj istoriji" Ivana Efeškog»[6], "Hronografiji"Teofana ispovjednika, « Istoriji langobarda» PavlaĐakonа, «Kronici» Fredegarа i t. d.[7] U ovim pisanim izvorima opisuju se događaji slavenske istorije - tok rata, taktika vođenja borbenih dejstava, vojno ustrojstvo, odnos Slavena sa drugim narodima i ostalom.[7]

Socijalno-ekonomske karakteristike slavenskih plemena[uredi | uredi izvor]

Glavni članak: Stari Slaveni

Društvena struktura Slavena u periodu njihovog naseljavanja na Balkan,bila je slična s germanskom u vrijeme Таcitа. Slaveni su se naseljavali u šumama, ili okolo rijeka, jezera ili močvara. Za izgradnju svojih naselja uglavnom su odabirali teško dostupna mjesta. Slavenska naselja su se sastojala od nekoliko kolibica i poslovnih objekata na određenoj udaljenosti jedan od drugoga, jer je nivo ekonomskog razvoja i sredstava za rad zahtijevao značajne površine za svaku porodicu. Porodica se sastojala od glave porodice, nekoliko odraslih sinova i njihovih porodica. Nekoliko porodica, koje su naseljavale određenu površinu, obrazovali su općinu. Nekoliko susjednih općina obrazovalo je pleme. Svako pleme zauzimalo je poseban okrug, kojeg su nazivali župa. Imali su savjet starješina i narodno vijeće[7].

Оsnova slavenske privrede bila je zemljoradnja.Isto tako u zavisnosti od prirodnih uslova davala se prednost različitim vrstama privrede. Tako na primjer, iskorjenjivali su šumu, kako bi dobili obradivu površinu, u naseljima koja su se nalazila u blizimi jezera ili rijeka , bogatih ribom, bavili su se ribarstvom, u šumama ,lovom i pčelarstvom. Na Balkanu je bilo široko rasprostranjeno stočarstvo. O visokom nivou razvoja poljoprivrede, pisali su bizamtijski autori. Zemlja se obrađivala pomoću bikova uprednutih u željezni plug. Žito su žnjeli srpovima, žitariceu specijalnin jamama[7].

Zanat je također bio razvijen i predmeti su se izrađivali od gline, drveta, kosti ili roga. Proizvodili su tekstil. Iz metala proitzvodili su oruđe za zemljoradnju i oružije, a od obojenih metala izrađivali su razne ukrase i nakit. Slavenska plemena koja su živjela uz morsku obalu ili uz riječne puteve, pravili su čamce, tzv. odnoderevke, koje su koristili za dalja putovanja. Trgovina je također bila razvijena. Svojim susjedima su prodavali robove zarobljene u bitkama, a od njih su kupovali oružije, ukrase i dragocjene metale. Plaćanja su vršili u stranom novcu. [7].

Ratovi sa Вizantijom ojačali su vojnu organizaciju Slavena. Plemenske starješine i vođe vojnih družina, postajali su vojno-feudalnim vrhom, a širenjem bogatstva i zemlje u njihovom vlasništvu, doveli su do raslojavanja društva i raspada prvobitnog uređenja društva. Ratujući sa Bizantijom, Slaveni su osnivali plemenske saveze, a zatim državne zajednice.Upravo na teritorijama bivših bizantijskih provincija pojavile su se prve države Slavena. [7].

Doseljavanje na Balkan[uredi | uredi izvor]

Prvi susreti Slavena sa Istočnim rimskim carstvom[uredi | uredi izvor]

Балканы в IV векprodirali u sklsvindе

Početkom naše ere,Slaveni su zauzimali veliku teritoriju u Centralnoj Evropi i Istočnoj Evropi k sjeveru od Karpatskih planina i među bazenom Visle i srednjeg Podneprovljea. Dolazili su u doticaj s Keltima, Gotima, Tračanima, Sarmatima i drugim mnogobrojnim plemenima. Prva vjerodostojna svjedočanstva pisanih izvora o Slavenima odnose se na 1. i 2. vijek naše ere. Tu se Slaveni spomninju kao narod Venedi, o kojima se pisalo kao o mnogobrojnom narodu, koji živi pored

Visle u blizini Baltičkog mora, do Каrpatia. Do 6- vijeka podaci o Slavenima su oskudni, jer Stari Rimljani i Stari Grci sa njima nisu bili u neposrednom kontaktu. Tek početkom 6. vijeka kada Slaveni počinju sa napadima na Bizantijsko carstvo,pojavili su se i detaljne informacije o njima.[8]. U to vtijeme Slaveni su savremenicima tog doba bili poznsti pod općim imenom Sklavini i Anti. Sklavini su zauzimali područje zapadno od [[Dnjestar]Dnjestra]. Anti uglavno istočno od Dnjestra.Anti su često prodirali u sklavinske oblasti. U 6. vijeku Sklavini su se počeli širiti na jug , sve do donjeg toka Dunava.[9].

  1. ^ stari pismeni izvještaj o Slavenima (I—VI вв.) 1994.
  2. ^ Stari pismeni izvještaj o Slavenima(I—VI v.) 1994.
  3. ^ Stara pismena izvješća o Slavenima (I—VI v.) 1994.
  4. ^ Staro pismeno izvješće i Slavenima (I—VI вв.) 1994.
  5. ^ Stari pismeni izvještaj o Slavenima 2008.
  6. ^ Stari pismeni izvještaj o Slavenima (I—VI v.) 1994.
  7. ^ a b c d e f История южных и западных славян 2008.
  8. ^ Istorija Jugodlsvije 1963.
  9. ^ IstorIja Jugoslavij 1963.