Idi na sadržaj

Portal:Crna Gora

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Portal:Crna Gora

Crna Gora je država republikanskog oblika vladavine u jugoistočnoj Evropi. Nezavisnost je proglašena 3. juna 2006. godine istupanjem iz državne zajednice sa Srbijom, tako da spada u red najmlađih evropskih država. GDP PPP Crne Gore je 10,600$ (2008)

Po uređenju Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Zvanična valuta u Crnoj Gori je Euro, a službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik . Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni. U službenoj upotrebi su i bosanski, srpski, albanski i hrvatski jezik.

Odabrani članak

Crnogorski jezik je maternji jezik Crnogoraca i zvanični jezik Crne Gore od donošenja Ustava Crne Gore u oktobru 2007.

Član 13. crnogorskog Ustava precizira da je službeni jezik u Crnoj Gori crnogorski jezik, a ćirilično i latinično pismo imaju ravnopravan položaj.

Odabrana ličnost

Petar II Petrović Njegoš (1. novembar 1813 – 19. oktobar 1851) bio je crkveni i državni poglavar Crne Gore i jedan od najvećih književnika na crnogorskom i crkvenoslavenskom jeziku. Rođeno ime mu je Radivoje, a Crnogorci su ga zvaili Vladika Rade.

Školovao se kod strica vladike Petra I i drugih učitelja u Cetinjskom manastiru, gdje je došao oko 1825. i u Boki kotorskoj kod Josipa Tropovića. U svojoj 17. godini (1830) Petar preuzima crkvenu i svjetovnu vlast u Crnoj Gori. Godinu dana nakon preuzimanja vlasti, Petar osniva Senat i Gvardiju, kombinirane organe upravne, izvršne i sudske vlasti; na čelo nahija postavlja kapetane.

Godine 1832. ukida guvernadurstvo. Na Cetinju 1834. Petar osniva štampariju i školu u oslobođenom dijelu Crne Gore, putuje u dva navrata u Rusiju: 1833, kada je zavladičen, kao i 1837.

Odabrano mjesto

Podgorica (prijašnji nazivi Titograd i Ribnica) je glavni grad Crne Gore i najveći grad u toj zemlji jugoistočne Evrope sa oko 139.500 stanovnika 2003. godine. Nalazi se u središnjem dijelu doline rijeke Мorače, odnosno u sjevernom dijelu prostrane Zetske ravnice. Prvobitni grad je podignut pod Goricom, te otuda i prvobitno ime Podgorica (do 1946. godine).

Odabrana slika

Igalo
Igalo noću

Administrativna podjela

Crna Gora je podijeljena na 22 općinu i dvije gradske općine unutar Podgorice.

Općine[uredi izvor]

Da li ste znali
  • da je Skadar nakon Berlinskog kongresa 1878. je pripadao Crnoj Gori.
  • da Crna Gora jedno vrijeme unutar svoje teritorije nije imala Boku kotorsku.
  • da je Skender-beg bio Crnogorac prije nego što je prihvati islam.
Mjesta na moru
Slavne ličnosti

Slavni Crnogorci[uredi izvor]

  • Petar II Petrović Njegoš
  • Nikola I Petrović Njegoš
  • Đurađ I Balšić
  • Danilo Petrović
Crnogorska abeceda/azbuka

latinična verzija: A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š Ś T U V Z Ž Ź.

ćirilična verzija: А Б Ц Ч Ћ Д Џ Ђ Е Ф Г Х И Ј К Л Љ М Н Њ O П Р С Ш С́ Т У В З Ѕ Ж З́.

Portali