Idi na sadržaj

Portal:Informatika

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Informatički portal

Informatika (engleski: information technology) je nauka koja se bavi strukturiranjem, obradom i prenosom informacija.
Računarstvo (engleski: computer science) je nauka koja se bavi računarskim hardverom, softverom, kao i teorijom računanja i njegovom primjenom.

Softver se bavi proučavanjem programskih jezika, programskih paradigmi kao i samih programa. Hardver se bavi proučavanjem računarske arhitekture i njenih periferija. Računar kao sprava je namijenjen za automatizovanje zadataka i izvršavanje računskih zadaća. Računarima su se još u devetnaestom vijeku nazivali ljudi koji su izvršavali kompleksne računice.

Informatika i računarstvo nisu potpuno iste stvari, iako su veoma usko vezane jer se bave istim ili sličnim tematikama. Informatika se danas uglavnom ubraja u inžinjerske ili tehničke nauke, ona ima nezanemariv dio tema koje su isključivo teoretske prirode. Postoji problem i sa terminima u raznim jezicima zbog uske vezanosti informatike i računarstva, tako da se termin informatika uglavnom odnosi na računarstvo. Informatika je više teoretske prirode, ali se zato detaljno bavi softverom i strukturiranjem, obradom, pretvaranjem, pohranjivanjem i prenosom informacija. Računarstvo obuhvata sve što je vezano za računar i računarsku nauku kao što je hardver, softver, izrada programa pomoću programskih jezika i tako dalje.

 
 
Izabrani članak urediIzabrani članak
Hipervizor
Hipervizor

U računarstvu, virtualizacija označava način stvaranja virtuelne verzije računarskih resursa. To može uključivati virtuelne računarske hardverske platforme, uređaje za pohranjivanje i računarske mrežne resurse. Izvana za korisnika (čovjek ili program) nema razlike između stvarnog i virtuelne verzije.

Virtualizacija je počela 1960-tih godina, kao metoda za logičku podjelu sistemskih resursa mainframe računara između različitih aplikacija. Od tada se značenje termina proširilo.

Hardverska virtualizacija ili virtualizacija platforme odnosi se na stvaranje virtualne mašine koja se ponaša kao pravi računar sa operativnim sistemom. Softver koji se izvršava na ovim virtuelnim mašinama je odvojen od stvarnih hardverskih resursa. Na primjer, računar koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows može da poslužuje virtuelnu mašinu koja će imati instaliran Ubuntu Linux. Na virtuelnoj mašini na kojoj se vrti Ubuntu Linux, sve će raditi kao da stvarno imate instaliran Linux na nekoj fizičkoj mašini.

 
 
Izabrana slika urediIzabrana slika
 
 
Članci urediČlanci
 
 
Da li ste znali urediDa li ste znali

...da je Sistemski administrator osoba koja je odgovorna za održavanje, konfiguraciju i pouzdan rad računarskih sistema?

...da se pomoću tehnologije sažimanja podataka mogu smanjiti veličine datoteka?

...šta je to Extensible Firmware Interface?

...da je phishing je primjer socijalnog inženjeringa koji se koristi za obmanjivanje korisnika?

...šta je to programski jezik, i kako se programira jedan računarski program?

...šta je to vektorska grafika?

...da se Transport Layer Security koristi za osiguravanje komunikacije na internetu?

...da uz pomoć MDT moguće instalirati Windowse sa mreže?

...šta je to Permanentna memorija?

...da i procesor može biti integrisan na matičnu ploču?

...da su prvi hipervizori koji pružaju potpunu virtualizaciju bili su testni alat SIMMON i IBM-ov CP-40 sistem

...šta je to Preboot Execution Environment?

...da je Intel najveći proizvođač procesora, ali i grafičkih čipova?

...šta je to Virtualna privatna mreža?

...da OpenSSL sadrži implementacije mrežnih protokola i raznih vrsta enkripcije?

...da su Linux i Windows 9x primjeri operativnih sistema sa monolitnim kernelom'?

...šta je to Ucjenjivački softver?

...da svaki računar ima mali program koji pokreće sistem?

...da je VisiCalc bio jedan od uticajnijih programa za proračunske tabele u ranoj historiji ličnih računara?

...da su Unix razvili programeri Multics-a?
 
 
Kategorije urediKategorije
 
 
Nenapisani urediNenapisani

Slijedi spisak nenapisanih članaka ili članaka koji su u začetku. Mislite da možete doprinjeti Wikipediji na bosanskom jeziku?
I Vi možete napisati jedan od članaka!

 
 
Ostali portali urediOstali portali