Musa Čelebija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Musa Čelebija (1388 - 1413.), turski vladar

Poslije bitke kod Angore Turska država se našla u građanskom ratu između sinova umrlog sultana Bajazida I U prvoj fazi ovoga rata Musa i Mehmed I su uspjeli na području Male Azije poraziti i ubiti brata Isu. Osjetivši se dovoljno jakim poslije toga Musa se s vojskom prebacio u Evropu i napao brata Sulejmana koji je tamo vladao. Taj posao se obavio bez problema pošto niko nije htio liti krv za Sulejmana.

Sada na vrhuncu svoje moći s neprijateljski nastrojenim bratom Mehmedom I Musa se odlučuje na rat s Balkanskim kršćanskim državicama, a prije svega s Bizantom. S Konstantinopoljom pod opsadom tamošnji car donosi odluku o sklapanju saveza s Mehmedom I čiju vojsku pomaže prevesti na Balkan. U ratu koji slijedi Musa gubi svoj položaj i život 1413. godine.