Darul-islam

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Darul-islam (na arapskom, arapski: دار الإسلام , dār al-islām, doslovno "kuća islama") ili "islamski svijet" je izraz koji se koristio (i možda još uvijek koristi u nekim krugovima) u smilsu označavanja zemlje pod islamskom vladom ili vladama.

Prema staroj islamskoj tradiciji, svijet se dijeli na dva dijela, darulislam, tj. "svijet muslimana, odnosno vjernika" odnosno "svijet mira" (između ostalog, riječ islam je izvedena od riječi salam, što može značiti ne samo "potčinjenost" nego i "mir"); i darulharb, tj. "svijet rata", odnosno svijet u kojem žive nevjernici, kafiri. Ovi izrazi se koriste u smislu zemalja ili država koje imaju islamsku vladu, i onih u kojima je vlada neislamska.