Idi na sadržaj

Najveća carstva svijeta

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Ovaj članak pruža pregled najvećih carstava u historiji.

Opis načina mjerenja

[uredi | uredi izvor]

Računanje površine kopna pojedinog carstva temelji se na objedinjavanju bilo koje teritorije koja je bila istražena, čak i ako je ista bila naseljena ili nenaseljena. Naprimjer, veliki dio Sibira bio je u sklopu Ruskog Carstva i nije pripadao Mongolskom Carstvu. Granice Mongolskog Carstva bile su slabo određene, a uglavnom su ih sačinjavale prirodne granice između stepe i tajge. Osvojena područja sjevera ubrajaju se u Rusko Carstvo, ali je većina tajge i tundre bila neistražena i nenaseljena. Ta područja su kasnije također bila slabo naseljena u doba Ruskog Carstva, ali su Rusi službeno polagali pravo na te teritorije još od 17. vijeka, dok su istu teritoriju istražili do kraja 19. vijeka. Slična situacija je i s kanadskim ostrvima poput Ellesmerea, koje je Britansko Carstvo istražilo, a zatim na njega polagalo pravo (prije toga je cijelo ostrvo bilo veoma slabo naseljeno).

Carstva poput Bizantijskog Carstva ili Sasanidskog Carstva uvrštena su i na listu antike i srednjeg vijeka, u skladu s veličinom njihove teritorije u navedenim periodima.

Polaganje prava na teritoriju Antarktike nije uvršteno u površinu nijednog carstva.

Prema historijskim trendovima rasta stanovništva i bruto domaćeg proizvoda (BDP), spisak najvećih carstava u tim kategorijama veoma zavisi o relativnim današnjim političkim entitetima koji se definiraju kao carstva. Mjerenje ukupnog broja stanovništva i veličine bruto domaćeg proizvoda u odnosu na svjetske razmjere uzima u obzir taj historijski rast, iako se BDP računa tek posljednjih nekoliko vijekova, a za još preciznije izračunavanje BDP-a uzima se posljednjih nekoliko decenija.

Najveća carstva prema kopnenoj površini

[uredi | uredi izvor]
Ahemenidsko Perzijsko Carstvo oko 500. p. n. e., najveće carstvo antičkog doba.
Armjansko Carstvo oko 95-55. p. n. e.
 1. Ahemenidsko Perzijsko Carstvo - 10,7 miliona km2 (vladar: Darije I. Veliki)
 2. Sasanidsko Perzijsko Carstvo - 7,4 miliona km2 (vladar: Hozroje II. Parviz)
 3. Han Carstvo - 6,0 miliona km2 (vladar: Wu Di)
 4. Rimsko Carstvo - 5,9 miliona km2 (vladar: Trajan)
 5. Makedonsko Carstvo - 5.9 miliona km2 (vladar: Aleksandar Makedonski)
 6. Maurijsko Carstvo - 5,9 miliona km2 (vladar: Ašoka Veliki)
 7. Gupta Carstvo - 4,5 miliona km2 (vladar: Čandragupta II)
 8. Partsko Carstvo - 4 miliona km2 (vladar: Mitridat II. Veliki)
 9. Hunsko Carstvo - 4 miliona km2 (vladar: Atila)
 10. Seleukidsko Carstvo - 3,9 miliona km2 (vladar: Seleuk I. Nikator)
 11. Xiongnu Carstvo - 3,5 miliona km2 (vladar: Modu Shanyu)
 12. Bizantijsko Carstvo - 3,4 miliona km2 (vladar: Justinijan I)
 13. Qin carstvo - 3 miliona km2 (vladar: Qin Shi Huang)
 14. Medijsko Carstvo - 2,8 miliona km2 (vladar: Kijaksar)
 15. Novoasirsko Carstvo - 1,4 miliona km2 (vladar: Tiglat-Pileser III.)
 16. Aksumsko Carstvo - 1,25 miliona km2 (vladar: Zoskal)
 17. Satavahana carstvo - 1 milion km2 (vladar: Gautamiputra Satakarni)
 18. Egipatsko Carstvo - 1 milion km2 (vladar: Ramses II.)
 19. Akadsko Carstvo - 650.000 km2 (vladar: Sargon Akađanin)
 20. Magadha carstvo - 650.000 km2 (vladar: Bimbisara)
 21. Hetitsko carstvo - 510.000 km2 (vladar: Muršiliš I)
 22. Novobabilonsko Carstvo - 500.000 km2 (vladar: Nabokodonozor II.)
 23. Armensko Carstvo - 400.000 km2 (vladar: Tiridat III)
Razvoj Mongolskog Carstva, najvećeg cjelovitog carstva u historiji
 1. Mongolsko carstvo - 29 miliona km2
 2. Qing carstvo - 13 miliona km2
 3. Emevijski halifat - 10,2 miliona km2
 4. Abasidski halifat - 10 miliona km 2
 5. Pravedni halifat - 9 miliona km2
 6. Sasanidsko Carstvo - 7,4 miliona km2
 7. Ming carstvo - 5,5 miliona km2
 8. Tang carstvo - 5,4 miliona km2
 9. Mogulsko carstvo - 5 miliona km2
 10. Pala carstvo - 4,6 miliona km2
 11. Bizantijsko Carstvo - 4,5 miliona km2
 12. Seldžučki sultanat - 3,9 miliona km2
 13. Chola carstvo - 3,6 miliona km2
 14. Gaznavidsko carstvo - 3,4 miliona km2
 15. Delhijski sultanat - 3,2 miliona km2
 16. Uyghur kaganat - 3,2 miliona km2
 17. Rouran kaganat - 3,1 miliona km2
 18. Kadžarsko carstvo - 3 miliona km2
 19. Kalmarska unija - 3 miliona km2
 20. Khazarsko carstvo - 3 miliona km2
 21. Carstvo Inka - 2 miliona km2
 22. Songhai carstvo - 1,4 miliona km2
 23. Aksumsko Carstvo - 1,25 miliona km2
 24. Chalukya carstvo - 1,2 miliona km2
 25. Srivijaya carstvo - 1,2 miliona km2
 26. Franačko carstvo - 1,2 miliona km2
 27. Zapadno Chalukya carstvo - 1,2 miliona km2
 28. Malijsko carstvo - 1,1 miliona km2
 29. Sveto Rimsko Carstvo - 1,1 miliona km2
 30. Harsha carstvo - 1 milion km2
 31. Almoravidsko carstvo - 1 milion km2
 32. Kmersko carstvo - 1 milion km2
 33. Maratha carstvo - 1 milion km2
 34. Velika Kneževina Litvanija - 930.000 km2
 35. Bugarsko Carstvo - 700.000 km2
 36. Vijayanagara carstvo - 360.000 km2
Britansko Carstvo 1921. godine, najveće (prekomorsko) carstvo u historiji.
 1. Britansko carstvo - 33 miliona km2 (vladar: George V., 1922.)
 2. Rusko Carstvo - 24,8 miliona km2 (vladar: Nikola I., 1855., uključujući Aljasku)
 3. Francusko Carstvo - 24 miliona km2
 4. Qing Carstvo - 13 miliona km2 (vladar: Qianlong)
 5. Špansko Carstvo - 20 miliona km2 (vladar: Karlo III.)
 6. Portugalsko Carstvo - 10,4 miliona km2
 7. Sjedinjene Države - 10 miliona km2 (1898.-1902. i 1906.-1908.)
 8. Brazilsko carstvo - 8,1 miliona km2
 9. Japansko carstvo - 7,4 miliona km2 (Drugi svjetski rat)
 10. Osmanlijsko carstvo - 5,5 miliona km2 (vladar: Mehmed IV., 1680.)
 11. Mogulsko carstvo - 5 miliona km2
 12. Prvo Meksičko carstvo - 4,4 miliona km2
 13. Afšaridsko Perzijsko Carstvo - 4 miliona km2 (vladar: Nadir Šah)
 14. Italijansko carstvo - 3,8 miliona km2 (Drugi svjetski rat)
 15. Holandsko carstvo - 3,7 miliona km2
 16. Nacistička Njemačka - 3,6 miliona km2 (Drugi svjetski rat)
 17. Safavidsko Carstvo - 3,5 miliona km2
 18. Njemačko carstvo - 3,5 miliona km2 (vladar: Vilim II.)
 19. Kajarsko Perzijsko Carstvo - 3 miliona km2
 20. Belgijsko carstvo - 2,5 miliona km2
 21. Sijamsko carstvo - 1,12 miliona km2 (vladar: Buddha Yodfa Chulaloke, 1782.)
 22. Švedsko carstvo - 1,1 miliona km2 (vladar: Karlo X. Gustav, 1658.)
 23. Poljsko-litavska unija - 990.000 km2 (vladar: Sigismund III. Vasa, 1619.)
 24. Austro-Ugarska monarhija - 676.615 km2
 25. Sikhsko carstvo - 560.900 km2 (vladar: Maharajah Sher Singh, 1845.)
 26. Korejsko Carstvo - 220.186 km2

Sva carstva

[uredi | uredi izvor]
 1. Britansko carstvo - 36,6 miliona km2
 2. Mongolsko carstvo - 33,2 miliona km2
 3. Rusko carstvo - 24,8 miliona km2
 4. Špansko carstvo - 20 miliona km2
 5. Qing carstvo - 13 miliona km2
 6. Francusko carstvo - 12,5 miliona km2
 7. Ahemenidsko Perzijsko Carstvo - 10,7 miliona km2
 8. Portugalsko carstvo - 10,4 miliona km2
 9. Emevijski halifat - 10,2 miliona km2
 10. Abasidski halifat - 10 miliona km 2
 11. Sjedinjene Države - 10 miliona km2
 12. Pravedni halifat - 9 miliona km2
 13. Brazilsko carstvo - 8,1 miliona km2
 14. Sasanidsko Perzijsko Carstvo - 7,4 million km2
 15. Japansko carstvo - 7,4 miliona km2
 16. Han carstvo - 6,0 miliona km2
 17. Maurijsko carstvo - 5,9 miliona km2
 18. Rimsko carstvo - 5,9 miliona km2
 19. Makedonsko carstvo - 5,9 miliona km2
 20. Osmanlijsko carstvo - 5,5 miliona km2
 21. Ming carstvo - 5,5 miliona km2
 22. Tang carstvo - 5,4 miliona km2
 23. Mogulsko carstvo - 5 miliona km2
 24. Pala carstvo - 4,6 miliona km2
 25. Gupta carstvo - 4,5 miliona km2
 26. Bizantijsko carstvo - 4,5 miliona km2
 27. Prvo Meksičko carstvo - 4,4 miliona km2
 28. Partsko carstvo - 4 miliona km2
 29. Hunsko carstvo - 4 miliona km2
 30. Afšaridsko Perzijsko carstvo - 4 miliona km2
 31. Seleukidsko carstvo - 3,9 miliona km2
 32. Seldžučki sultanat - 3,9 miliona km2
 33. Italijansko carstvo - 3,8 miliona km2
 34. Holandsko carstvo - 3,7 miliona km2
 35. Nacistička Njemačka - 3,6 miliona km2
 36. Chola carstvo - 3,6 miliona km2
 37. Safavidsko Perzijsko Carstvo - 3,5 miliona km2
 38. Xiongnu carstvo - 3,5 miliona km2
 39. Njemačko carstvo - 3,5 miliona km2
 40. Gaznavidsko carstvo - 3,4 miliona km2
 41. Delhijski sultanat - 3,2 miliona km2
 42. Uyghur kaganat - 3,2 miliona km2
 43. Rouran kaganat - 3,1 miliona km2
 44. Qin carstvo - 3 miliona km2
 45. Kajarsko Perzijsko carstvo - 3 miliona km2
 46. Kadžarsko carstvo - 3 miliona km2
 47. Kalmarska unija - 3 miliona km2
 48. Khazarsko carstvo - 3 miliona km2
 49. Medijsko carstvo - 2,8 miliona km2
 50. Belgijsko carstvo - 2,5 miliona km2
 51. Carstvo Inka - 2 miliona km2
 52. Novoasirsko carstvo - 1,4 miliona km2
 53. Songhai carstvo - 1,4 miliona km2
 54. Aksumsko carstvo - 1,25 miliona km2
 55. Chalukya carstvo - 1,2 miliona km2
 56. Srivijaya carstvo - 1,2 miliona km2
 57. Franačko carstvo - 1,2 miliona km2
 58. Zapadno Chalukya carstvo - 1,2 miliona km2
 59. Sijamsko carstvo - 1,12 miliona km2
 60. Malijsko carstvo - 1,1 miliona km2
 61. Sveto rimsko carstvo - 1,1 miliona km2
 62. Švedsko carstvo - 1,1 miliona km2
 63. Satavahana carstvo - 1 milion km2
 64. Egipatsko carstvo - 1 milion km2
 65. Harsha carstvo - 1 milion km2
 66. Almoravidsko carstvo - 1 milion km2
 67. Kmersko carstvo - 1 milion km2
 68. Maratha carstvo - 1 milion km2
 69. Poljsko-litvanska unija - 990.000 km2
 70. Veliko vojvodstvo Litva - 930.000 km2
 71. Bugarsko carstvo - 700.000 km2
 72. Austro-Ugarska monarhija - 676.615 km2
 73. Akadsko carstvo - 650.000 km2
 74. Magadha carstvo - 650.000 km2
 75. Sikhsko Carstvo - 560.900 km2
 76. Hetitsko carstvo - 510.000 km2
 77. Novobabilonsko carstvo - 500.000 km2
 78. Armensko carstvo - 400.000 km2
 79. Vijayanagara carstvo - 360.000 km2
 80. Korejsko carstvo - 220.186 km2

Cjelovita carstva

[uredi | uredi izvor]
 1. Mongolsko carstvo - 33,2 miliona km2
 2. Rusko carstvo - 24,8 miliona km2
 3. Qing carstvo - 13 miliona km2
 4. Ahemenidsko Perzijsko carstvo - 10,7 miliona km2
 5. Omejidski halifat - 10,2 miliona km2
 6. Abasidski halifat - 10 miliona km 2
 7. Rašidunski halifat - 9 miliona km2
 8. Brazilsko carstvo - 8,1 miliona km2
 9. Sasanidsko Perzijsko carstvo - 7,4 million km2
 10. Han carstvo - 6,0 miliona km2
 11. Maurijsko carstvo - 5,9 miliona km2
 12. Rimsko carstvo - 5,9 miliona km2
 13. Makedonsko carstvo - 5,9 miliona km2
 14. Osmanlijsko carstvo - 5,5 miliona km2
 15. Ming carstvo - 5,5 miliona km2
 16. Tang carstvo - 5.4 miliona km2
 17. Mogulsko carstvo - 5 miliona km2
 18. Pala carstvo - 4,6 miliona km2
 19. Gupta carstvo - 4,5 miliona km2
 20. Bizantijsko carstvo - 4,5 miliona km2
 21. Prvo Meksičko carstvo - 4,4 miliona km2
 22. Partsko carstvo - 4 miliona km2
 23. Hunsko carstvo - 4 miliona km2
 24. Afšaridsko Perzijsko Carstvo - 4 miliona km2
 25. Seleukidsko carstvo - 3,9 miliona km2
 26. Seldžučki sultanat - 3,9 miliona km2
 27. Italijansko carstvo - 3,8 miliona km2
 28. Holandsko carstvo - 3,7 miliona km2
 29. Nacistička Njemačka - 3,6 miliona km2
 30. Chola carstvo - 3,6 miliona km2
 31. Safavidsko Carstvo - 3,5 miliona km2
 32. Xiongnu carstvo - 3,5 miliona km2
 33. Njemačko carstvo - 3,5 miliona km2
 34. Gaznavidsko carstvo - 3,4 miliona km2
 35. Delhijski sultanat - 3,2 miliona km2
 36. Uyghur kaganat - 3,2 miliona km2
 37. Rouran kaganat - 3,1 miliona km2
 38. Qin carstvo - 3 miliona km2
 39. Kajarsko Perzijsko Carstvo - 3 miliona km2
 40. Kadžarsko carstvo - 3 miliona km2
 41. Kalmarska unija - 3 miliona km2
 42. Kazarsko carstvo - 3 miliona km2
 43. Medijsko carstvo - 2,8 miliona km2
 44. Carstvo Inka - 2 miliona km2
 45. Novoasirsko carstvo - 1,4 miliona km2
 46. Songhai carstvo - 1,4 miliona km2
 47. Aksumsko carstvo - 1,25 miliona km2
 48. Chalukya carstvo - 1,2 miliona km2
 49. Franačko carstvo - 1,2 miliona km2
 50. Zapadno Chalukya carstvo - 1,2 miliona km2
 51. Sijamsko carstvo - 1,12 miliona km2
 52. Malijsko carstvo - 1,1 miliona km2
 53. Sveto rimsko carstvo - 1,1 miliona km2
 54. Švedsko carstvo - 1,1 miliona km2
 55. Satavahana carstvo - 1 milion km2
 56. Egipatsko carstvo - 1 milion km2
 57. Harsha carstvo - 1 milion km2
 58. Almoravidsko carstvo - 1 milion km2
 59. Kmersko carstvo - 1 milion km2
 60. Maratha carstvo - 1 milion km2
 61. Poljsko-litvanska unija - 990.000 km2
 62. Veliko vojvodstvo Litva - 930.000 km2
 63. Bugarsko carstvo - 700.000 km2
 64. Austro-Ugarska monarhija - 676.615 km2
 65. Akadsko carstvo - 650.000 km2
 66. Magadha carstvo - 650.000 km2
 67. Sikhsko carstvo - 560.900 km2
 68. Hetitsko carstvo - 510.000 km2
 69. Novobabilonsko carstvo - 500.000 km2
 70. Armensko carstvo - 400.000 km2
 71. Vijayanagara carstvo - 360.000 km2
 72. Korejsko carstvo - 220.186 km2

Prekomorska carstva

[uredi | uredi izvor]
 1. Britansko carstvo - 36,6 miliona km2
 2. Špansko carstvo - 20 miliona km2
 3. Francusko carstvo - 12,5 miliona km2
 4. Ahemenidsko Perzijsko carstvo - 10,7 miliona km2
 5. Portugalsko carstvo - 10,4 miliona km2
 6. Sjedinjene Države - 10 miliona km2
 7. Japansko carstvo - 7,4 miliona km2
 8. Rimsko carstvo - 5,9 miliona km2
 9. Italijansko carstvo - 3,8 miliona km2
 10. Holandsko carstvo - 3,7 miliona km2
 11. Nacistička Njemačka - 3,6 miliona km2
 12. Belgijsko carstvo - 2,5 miliona km2
 13. Srivijaya carstvo - 1,2 miliona km2

Najveća carstva prema broju stavnovnika

[uredi | uredi izvor]

Procjene broja stanovnika mnogih antičkih zemalja nisu poznate pa nisu na listi.

Broj stanovnika

[uredi | uredi izvor]
 1. Britansko carstvo - 531,3 miliona (1938.)
 2. Sovjetski savez - 286,717 miliona (1989.)
 3. Mongolsko carstvo - 110 miliona (13. stoljeće)
 4. Holandsko carstvo - 80 miliona (1940.)
 5. Ahemenidsko Perzijsko carstvo - 70-80 miliona (4. stoljeće p. n. e.)
 6. Sasanidsko Perzijsko carstvo - 78 miliona (7. stoljeće n. e.)
 7. Nacistička Njemačka - 75,4 miliona (1938.)
 8. Rimsko carstvo - 70 miliona (1. stoljeće n. e.)
 9. Špansko carstvo - 64,2 miliona
 10. Omejidski halifat - 62 miliona (7. stoljeće n. e.)
 11. Belgijsko carstvo - 35,3 miliona
 12. Bizantijsko carstvo - 34 miliona
 13. Korejsko carstvo - 27 miliona
 14. Vijayanagara carstvo - 25 miliona
 15. Portugalsko carstvo - 24,3 miliona

Postotak ukupnog svjetskog broja stanovnika

[uredi | uredi izvor]
 1. Ahemenidsko Perzijsko Carstvo - 46,0% (70-80 miliona od 152 miliona stanovnika u 4. stoljeću p. n. e.)
 2. Sasanidsko Perzijsko Carstvo - 38,0% (78 miliona od 210 miliona stanovnika u 7. stoljeću n. e.)
 3. Qing carstvo - 36,6% (381 miliona od 1.041 milijadre 1820. godine)
 4. Maurijsko carstvo - 33,3% (50 miliona od 150 miliona u 2. stoljeću p. n. e.)
 5. Rimsko carstvo - 31,0% (70 miliona od 226 miliona u 1. stoljeću n. e.)
 6. Omejidski halifat - 29,5% (62 miliona od 210 miliona u 7. stoljeću n. e.)
 7. Mogulsko carstvo - 29,2% (175 miliona od 600 miliona 1700. godine)
 8. Ming carstvo - 28,8% (160 miliona od 556.2 miliona 1600. godine)
 9. Han carstvo - 26,5% (59.6 miliona od 226 miliona in 2. stoljeću n. e.)
 10. Mongolsko carstvo - 25,6% (110 miliona od 429 miliona u 13. stoljeću)
 11. Britansko carstvo - 23,15% (531.3 miliona od 2.295 milijarde 1938. godine)
 12. Sung carstvo - 22% (59 miliona od 268 miliona 1000. godine)
 13. Rašidunski halifat - 19,19% (40.3 miliona od 210 miliona u 7. stoljeću n. e.)
 14. Špansko carstvo - 12,3% (68.2 miliona od 556 miliona u 17. stoljeću)
 15. Rusko carstvo - 9,8% (176.4 miliona od 1.791 milijarde 1913. godine)
 16. Osmanlijsko carstvo - 7,1% (39 miliona od 556 miliona u 17. stoljeću)
 17. Japansko carstvo - 5,9% (134.8 miliona od 2.295 milijarde 1938. godine)
 18. Vijayanagara carstvo - 5,7% (25 miliona od 438 miliona u 16. stoljeću)
 19. Sovjetski savez - 5,5% (286.717 miliona od 5.175 milijardi 1989. godine)
 20. Francusko carstvo - 4,9% (112.9 miliona 2.295 milijarde 1938. godine)
 21. Holandsko carstvo - 3,5% (60 miliona od 1.7 milijarde 1907. godine)
 22. Nacistička Njemačka - 3,3% (75.4 miliona od 2.295 milijarde 1938. godine)
 23. Austro-Ugarska monarhija - 2,8% (50.6 miliona od 1.791 milijarde 1913. godine)
 24. Italijansko carstvo - 2,3% (51.9 miliona od 2.295 milijarde 1938. godine)
 25. Poljsko-litvanska unija - 1,9% (10.5 miliona od 556 miliona u 17. stoljeću)
 26. Korejsko carstvo - 1,0% (17 miliona od 1.7 milijarde 1907. godine)
 27. Portugalsko carstvo - 0,8% (14.7 miliona od 1.791 milijarde 1913. godine)

Najveća carstva prema privredi

[uredi | uredi izvor]

Procjene BDP-a su izračunate prema podacima novijeg doba, od 18. do 20. vijeka. Obračun dolara je iz 1990. godine.

Prema BDP-u

[uredi | uredi izvor]
 1. Sjedinjene Države - 1.644,8 milijardi dolara (1945.)
 2. Britansko carstvo - 683,3 milijarde dolara (1938.)
 3. Nacistička Njemačka - 375,6 milijarda dolara (1938.)
 4. Japansko carstvo - 260,7 milijarda dolara (1938.)
 5. Rusko carstvo - 257,7 milijarda dolara (1913.)
 6. Qing carstvo - 241,3 milijarde dolara (1912.)
 7. Francusko carstvo - 234,1 milijarda dolara (1938.)
 8. Italijansko carstvo - 143,4 milijarde dolara (1938.)
 9. Afšaridsko Perzijsko Carstvo - 129,85 milijarda dolara (1750.)
 10. Austro-Ugarska monarhija - 100,5 milijarda dolara (1913.)
 11. Mogulsko carstvo - 90,8 milijarda dolara (1700.)
 12. Osmanlijsko carstvo - 26,4 milijarde dolara (1913.)
 13. Portugalsko carstvo - 12,6 milijarda dolara (1913.)

Postotak ukupnog svjetskog BDP-a

[uredi | uredi izvor]
 1. Afšaridsko Perzijsko Carstvo - 35% (129,85 milijarda od 694,4 milijarde dolara)
 2. Sjedinjene Države - 35% (1,644.8 milijarda od 4,699 milijarda dolara 1945. godine)
 3. Qing carstvo - 32,9% (228,6 milijarda od 694,4 milijarda dolara 1820. godine)
 4. Mogulsko carstvo - 24,5% (90,8 milijarda od 371 milijarde dolara 1700. godine)
 5. Britansko Carstvo - 23,8% ($265 milijarda od 1.111 milijarda 1870. godine)
 6. Rusko carstvo - 9,4% (257,7 milijarda od 2,733 milijarde dolara 1913. godine)
 7. Nacistička Njemačka - 8,3% (375,6 milijarda od 4.502 milijarde dolara 1938. godine)
 8. Japansko carstvo - 5,8% (260,7 milijarda od 4.502 milijarde dolara 1938. godine)
 9. Francusko carstvo - 5,2% (234,1 milijarda od 4.502 milijarde dolara 1938. godine)
 10. Austro-Ugarska monarhija - 3,7% (100,5 milijarda od 2.733 milijarde dolara 1913. godine)
 11. Italijansko carstvo - 3,2% (143,4 milijarde od 4.502 milijarde dolara 1938. godine)
 12. Osmanlijsko carstvo - 1% (26,4 milijarde od 2.733 milijarda dolara 1913. godine)
 13. Portugalsko carstvo - 0,5% (12,6 milijarda od 2.733 milijarde dolara 1913. godine)

Također pogledajte

[uredi | uredi izvor]