Semir Osmanagić

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Semir Osmanagić
Semir Osmanagić na Visočici
Rođenje (1960-06-01) 1. juni 1960 (63 godine)
Zanimanjeistraživač, pseudoarheolog
Poznat(a) poTeorija o bosanskim piramidama

Semir Osmanagić (rođen 1. juna 1960) jeste bosanskohercegovački nezavisni istraživač.[1] Poznat je po kampanji iskopavanja geo-arheoloških ostataka kamenih blokova i promoviranju tvrdnji o postojanju bosanskih piramida blizu Visokog i u drugim mjestima. Živi i radi u Houstonu (SAD).

Vijeće Općine Visoko proglasilo je Semira Osmanagića 2006. godine za prvog počasnog građanina Visokog. Dnevni list San iz Sarajeva izabrao ga je za "Ličnost 2007. godine u Bosni i Hercegovini“ zbog njegovog istraživačkog doprinosa u projektu Bosanske doline piramida i upornosti na pozitivnoj promociji Bosne i Hercegovine.[2]

Biografija

Semir Osmanagić završio je u Sarajevu osnovnu školu, te Drugu gimnaziju kao najbolji učenik svoje generacije. Tu je stekao i visokoškolsko obrazovanje, gdje je uporedo završio 2 fakulteta (Fakultet političkih nauka i Ekonomski fakultet), magistrirao međunarodnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu, te završio dvije godine Sociologije.

Poslovnu karijeru započeo je sredinom 1980-te u UNIS-u, korporaciji s 55.000 zaposlenih gdje je radio na mjestu istraživača u UNIS-ovom Institutu za strateško planiranje. Osnovao je 1999. godine vlastite kompanije za uvoz-izvoz u Sarajevu (Meteorit) i u Splitu u (Meteorit 2).

Nakon preseljenja u Houston, radio je za proizvodnu kompaniju "Houston Protectors, Inc." kao generalni menadžer. Vlastitu kompaniju “Met Company, Inc.” osnovao je 1995., koja se bavi obradom i proizvodnjom metalnih dijelova za potrebe naftne, građevinske i ostalih industrija. Vlasnik je i "Met Holding Group, LLC" u Houstonu. Bio je dugogodišnji član Odbora direktora neprofitne organizacije "Alliance for Multicultural Activities" u Houstonu.[3]

Doktorsku disertaciju[4] odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na temu "Civilizacija Maja" (Maje). Disertacija je plod petogodišnjeg istraživanja civilizacije Maja u Hondurasu, Meksiku, Salvadoru, Belizeu i Gvatemali. U zaključku svoje disertacije istakao je da:

Iskustva civilizacije Maja mogu ponuditi korisne modele razvoja Zapadnoj civilizaciji, prije svega u pogledu uravnoteženog života na našoj Planeti“.

Od 2009. član je Aleksandrijskog društva arheologa iz Egipta,[5] koje je osnovano 1895. i jedno je od najstarijih te vrste u svijetu.[6]

Primljen je 2009. za inostranog člana Ruske akademije prirodnih nauka iz Moskve (RANS),[5] na osnovu otkrića bosanskih piramida i prahistorijskog tunelskog kompleksa u Visokom, te dosljedne primjene multidisciplinarnih naučnih metoda u ovom geo-arheološkom projektu. Naučni tim Ruske Akademije prirodnih nauka obavio je detaljna geofizička, geohemijska i seizmička istraživanja na području Visokog, Vratnice i Zavidovića tokom 2007. i 2008. i o tome upoznao ruske akademike.[7]

Predaje na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini kao profesor antropologije[8], s posebnim osvrtom na prahistorijske megalitne fenomene na tlu BiH.[5]

Priznanje Kongresa Sjedinjenih Američkih Država

Članica Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, Sheila Lee Jackson, uručila je u Houstonu 24. maja 2013. Semiru Osmanagiću priznanje američkog Kongresa za njegov "nesebičan rad i podršku kulturnoj i ekonomskoj nezavisnosti američkih useljenika" te "neumorno zalaganje u izgradnji lokalne zajednice u Houstonu i pomoći useljenicima u Ameriku."

"Udruženje za multikulturne društvene usluge" (eng. Alliance for Multicultural Community Services), je isto veče uručilo Semiru Osmanagiću srebrni tanjir proglašavajući ga dobitnikom priznanja "Zvijezde među nama" za njegovu dugogodišnju predanu pomoć izbjeglicama, imigrantima i osobama s niskim prihodima.

U obrazloženju je istaknuta i njegova uloga u otkrivanju prvih evropskih piramida 2005., te kulturna i turistička promocija njegove rodne Bosne i Hercegovine u svijetu.[9]

Istraživački rad

Semir Osmanagić 2005. tvrdi da je otkrio drevni piramidalni kompleks u Visokom.[5] Kompleks se sastoji od 5 ogromnih kamenih građevina u obliku piramida[10] (piramida Sunca, piramida Mjeseca, piramida Zmaja, piramida Ljubavi i Hram Zemlje),[11] prateće mreže prahistorijskih podzemnih tunela, te lokaliteta u selu Gornja Vratnica.

Bosanska dolina piramida

Semir Osmanagić je generalni menadžer projekta istraživanja Bosanske doline piramida, multidisciplinarnog naučnog projekta, koji uključuje arheološka zapažanja, niz geoloških, geomehaničkih, geofizičkih, geohemijskih i drugih analiza. U ovom projektu sudjeluje desetine stručnjaka i savjetnika, te okuplja mnoštvo dobrovoljaca iz cijelog svijeta. Istraživanje finansijski i organizacijski podržavaju: Općina Visoko, Zeničko-dobojski kanton, Vlada FBiH, te određeni broj naučnih i obrazovnih institucija, te privrednih subjekata.[12] Znatna podrška projektu ostvarena je i putem donacija.[13]

Sve piramide u Bosanskoj dolini piramida su, slično piramidama u Srednjoj Americi i Kini, prekrivene nanosima zemlje i vegetacijom.[12]

Fondacija "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca"

Fondacija "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca" osnovana je 2005. kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija, radi provođenja ciljeva istraživanja piramidalnog kompleksa u okolini Visokog, te prahistorijskog i historijskog kulturnog nasljeđa na tlu Bosne i Hercegovine.[14] Fondacija poziva sve zainteresirane stručnjake da se uključe u projekt istraživanja piramida otkrivenih u Visokom. Pozivom su obuhvaćeni predstavnici službene nauke i alternativni istraživači. Simbol fondacije Arheološki park za voluntersku akciju

Centar za promociju arheološkog turizma u Sarajevu

Fondacija "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca" otvorila je u martu 2014. Centar za promociju arheološkog turizma[15] u srcu Sarajeva na Baščaršiji, u ulici Bravadžiluk br. 17, gdje je ujedno i sjedište Fondacije.[16] Centar je na 3 etaže s turističko-promotivnim, komercijalnim i galerijsko-izložbenim sadržajima. Koncipiran je kao turističko-informativni punkt, koji promovira piramide u Visokom, kamene kugle u Zavidovićima i megalitni grad Daorson kod Stoca.

Rezultati istraživanja

Među dosadašnjim rezultatima koji potvrđuju postojanje piramida, utvrđena je: pravilna geometrija piramida, orijentacija stranica piramida prema stranama svijeta, postojanje unutrašnjih prolaza (otkopanih i neotkopanih) na georadarskim snimcima. Analiza pravougaonih blokova koji prekrivaju piramide provedena je u 6 instituta za proučavanje materijala, koji su potvrdili da je riječ o iznimno čvrstom drevnom betonu, kvalitete koja nadmašuje današnji beton.[17]

Provedena utvrđivanja starosti nalaza putem radiokarbonskog datiranja potvrđuju da su na teritoriji Srednje Bosne ostavile svoj trag barem 4 kulture:

 1. Najstarija, paleolitska kultura koja je prenosila megalitne blokove i postavljala ih iznad podzemnih vodenih tokova, starija od 30.000 godina;
 2. Graditelji piramida i tunelskog kompleksa, ujedno i najrazvijenija kultura, starija od 5.000 godina, a znatno mlađa od 30.000 godina;
 3. Kultura koja je zatvarala tunelske prolaze, sposobna da prenosi velike količine materijala, mlađa od 5.000 godina;
 4. Povremeni neolitski korisnici ulaznog dijela tunelskog kompleksa, u periodu 3.000 - 4.600 daleko u prošlost.[18]

Arheoastronomske analize dokazale su primjenu sakralne geometrije u rasporedu piramida i njihovom međusobnom odnosu.[19]

Foto: „Sveta geometrija u Bosanskoj dolini piramida

Nezavisni timovi fizičara i elektroinženjera iz Hrvatske, Italije, Finske i Srbije potvrdili su da je na vrhu piramide Sunca i u prahistorijskom podzemnom labirintu prisutno 5 energetskih fenomena: elektromagnetna zračenja, ultrazvuk, infrazvuk, magnetna i električna polja.[19]

Po prvi put u (još neutemeljenoj) Nauci o piramidama dokazano je ono što su mnogi teorijski pretpostavljali: piramide su amplifikatori ("pojačivači") i generatori nekoliko vrsta energije.

Bosanska piramida Sunca

Foto: „Semir Osmanagić i piramida Sunca u pozadini, Visoko, BiH Arhivirano 13. 11. 2013. na Wayback Machine

Bosanska piramida Sunca u Visokom s visinom od 220 metara smatra se (prema dosadašnjim istraživanjima) najvećom kamenom strukturom u obliku piramide na Planeti. Zidovi Bosanske piramide Sunca izgrađeni su od betonskih blokova.[12]

Vodeća italijanska institucija u oblasti hemijskog inženjeringa, građevinskih i arhitektonskih istraživanja "Politecnico di Torino" analizirala je uzorke kamenih blokova s piramide Sunca. Tim iz Italije je u septembru 2009., prilikom obilaska arheoloških lokacija, uzeo nekoliko uzoraka s kamenih blokova iz podnožja sjeverne strane piramide Sunca. Analize su obavljene na Odjeljenju za hemiju Politehničkog instituta u Torinu, koje je specijalizirano za nauku o materijalima i hemijsko inženjerstvo. U zaključku hemijskih i difraktometrijskih analiza ističe se da su:

uzorci blokova "pješčara" i betonskih konglomerata vještački građevinski materijali pravljeni ljudskom rukom.

[20]

Uzorke istih materijala ranije su analizirali Institut za materijale "Kemal Kapetanović" iz Zenice (2007. i 2008.) s dr. Muhamedom Pašićem na čelu i Građevinski institut iz Tuzle (2006.) s dr. Ahmetom Imamovićem na čelu. Oni su tada zaključili da je riječ o betonskom materijalu. Karakteristike betona su potvrđene i u Institutu za konstrukcije i materijale Univerziteta u Sarajevu 2008. (dr. Azra Kurtović), a svi izvještaji su objavljeni u Zborniku radova s Prve međunarodne naučne konferencije o Bosanskoj dolini piramida. Rezultati uzoraka ploča pješčara i konglomeratnih blokova pokazuju svojstva obrađivanih i/ili izvanredno kvalitetnih betonskih materijala.[20]

Analizom biljnog pokrova piramide Sunca, dr. Sulejman Redžić utvrdio je da ovdje neočekivano uspijevaju mediteranske kulture što je posljedica više temperature piramide Sunca u odnosu na okolna brda. Viša temperatura rezultat je postojanja šupljina (prolaza, hodnika, prostorija) u njenoj unutrašnjosti. To je potvrdilo analize doktora geofizičkih nauka Amera Smailbegovića rađene sa satelitskim radarom koji može proučavati podzemne površine.

Također, profesor Redžić je poređenjem breče iz doline Neretve i blokova breče na piramidi Sunca pokazao da korijen bora kao svrdlo prolazi kroz breču u dolini Neretve, ali ne može proći kroz vještačke blokove od brečastog materijala na površini piramide Sunca. To je razlog zašto usprkos brojnim pokušajima pošumljavanja na piramidi Sunca nema borova koji će dostići dugovječnost i duboke korijene.[21]

Mjerenja su pokazala da Bosanska piramida Sunca proizvodi ne-herzijansku energiju, čija jačina raste kako se udaljava od centra.[19]

Bosanska piramida Mjeseca

Bosanska piramida Mjeseca visoka je 190 metara i drugi je objekat po veličini u Bosanskoj dolini piramida. Zajedno s Bosanskom piramidom Sunca i Bosanskom piramidom Zmaja sačinjava savršen jednakostranični trougao.[12]

Izgrađena je kombinacijom obrađenih ploča pješčara i gline. Kamenolomi za pješčar locirani su u okolini, kao i izvor gline koja je služila kao vezivo, vodonepropusni materijal i izolacija. Dizajn piramide je terasast što je jedinstven slučaj u svijetu piramida.[22]

Gornji sloj ploča pješčara lijepljen je na osnovicu. Između 2 sloja pronađen je organski materijal na arheološkoj sondi broj 20 na zapadnoj strani piramide koji je, prema radiokarbonskoj analizi iz 2011. Instituta za fiziku Šleskog univerziteta iz Gliwica (Poljska), star 10.350 godina p.n.e. +/- 50 godina. Na taj način je naučno potvrđena iznimna starost gradnje Bosanske piramide Mjeseca koja je starija od kultura Sumera, Babilona i drevnog Egipta.[22]

Institut za materijale Univerziteta u Zenici je potvrdio da je različita čvrstoća i poroznost pojedinih ploča pješčara u istom redu, što potvrđuje da su ploče obrađivane od pješčara sa različitih dubina u kamenolomima. Pješčar je građevinski materijal koji se i danas koristi u gradnji zbog dobrih osobina. Ispod Bosanske piramide Mjeseca nalazi se vodena akumulacija koja je povezana vodotokovima s piramidama Zmaja i Sunca.[22]

Podzemni kompleks tunela "Ravne"

Ispod Bosanske doline piramida pruža se mreža podzemnih tunela koja je pronađena u oktobru 2005. Nakon preliminarnih istraživanja u tunelima Ravne u proljeće 2006., od početka 2007. provodi se sistematsko čišćenje i podgrađivanje. Nekoliko stotina metara tunelskog pravca koji vodi ka Bosanskoj piramidi Sunca slobodno je za posjete.[23]

Prahistorijski podzemni kompleks tunela koji se proteže desetinama kilometrima povezuje sve piramide, bunare i ostale objekte od značaja u Bosanskoj dolini piramida. Na megalitnim blokovima pronađenim u podzemnim tunelima ucrtani su simboli koji su, prema rezultatima radiokarbonske analize, prekriveni konglomeratom više od 30.000 godina.[12]

Starost je određena radiokarbonskom analizom komada drveta (35x18x12cm) pronađenog u zidu konglomerata 2007., i to u Odjeljenju radioizotopa Instituta za fiziku Šleskog univerziteta u Gliwicama (Poljska), Laboratoriji za radiometrijsko datiranje i istraživanje stabilnih izotopa u Leibnitzu i u Christian-Albrecht Univerzitetu u njemačkom Kielu.[24]

Navedeni rezultati se poklapaju s novim rezultatima antropološke genetike koji prvi imigracijski val Homo sapiensa prema balkanskom tlu smještaju u period od 30.000 - 35.000 godina u prošlost.[24]

U septembru 2009. donesena je odluka da Fondacija, zajedno s "Forumom građana Visoko", osnuje Muzejsku zbirku "Tuneli Ravne", prahistorijskom kompleksu podzemnih tunelskih prolaza i prostorija ispod piramida, sa svrhom da se trajno zaštite pronađeni artefakti.[25]

Svjedočanstva mnogobrojnih turista da im je boravak u Podzemnom labirintu "Ravne" donio zdravstvena poboljšanja inicirao je niz istraživanja Fondacije kako bi se našla naučna potvrda tim tvrdnjama. Tim Fondacije izvršio je mjerenja koncentracije negativnih iona na 17 lokacija unutar Podzemnog labirinta, te je utvrđeno da je koncentracija negativnih iona u prostorijama Podzemnog labirinta četverostruko viša (i zdravija) nego na planinama.[26]

Gaibija Ćatić, direktor agencije "Ćatić" iz Sarajeva, izvršio je mjerenja različitih vrsta energetskih zračenja u podzemnom labirintu "Ravne", kojim je utvrđeno da ispod svakog keramičkog/megalitnog bloka nalazi se podzemni vodeni tok. Energija koja je otktrivena u okolini keramičkih/megalitnih blokova nije negativna već pozitivna, kao što je to u 99.99% slučajeva iznad podzemnih vodenih tokova. U prostorijama podzemnog labirinta također je otkrivena prisutnost iznimno pozitivne energije.[27]

Tri izvora energetskog zračenja koji negativno utječu na ljudski organizam (kozmička, zemaljska radioaktivna, ionizirajuća) i 3 mreže koje imaju štetno djelovanje po čovjeka (Hartmanova, Kurijeva i Šnajderova mreža) imaju vrijednost nula. Iz navedenog proizlazi da je podzemni labirint "Ravne" za ljude najsigurnija lokacija u čitavoj Bosni i Hercegovini. Očigledno je da su graditelji tunela i piramida u Visokom raspolagali sofisticiranim znanjima o energetskim tokovima Planete.[27] Institut dr. Masaru Emota iz Japana potvrdio je kvalitet vode u labirintu Ravne obzirom na pravilnost kristalne strukture.[28]

Foto: Voda iz Bosanske doline piramida

Tumulus u Gornjoj Vratnici

Gornja Vratnica je selo u neposrednoj blizini grada Visoko, u kojem se nalazi brdo "Toprakalija" u obliku tumulusa, pravilnog polukružnog uzvišenja. Iskopavanjem je utvrđeno postojanje pravilnih kamenih ploča sa valovitim uzorkom identičnom onom na Bosanskoj piramidi Mjeseca, te megalitnih blokova koji sačinjavaju vanjsku stranu tumulusa. Iskopavanja su provedena i na susjednom uzvišenju Dolovi koji sadrži popločane staze u više nivoa.[29] Njemački georadarski eksperti ustanovili su postojanje podzemnih prolaza i kamenih stepenica na ovoj lokaciji.[30]

Kamene kugle

U Zavidovićima je 2006. osnovan "Arheološki park: Bosanske kamene kugle" na inicijativu "Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca." Arheološki park je otvoren u saradnji s Općinom Zavidovići na trenutno najvećem nalazištu u Dubokom Potoku, 2 km od centra Zavidovića.[31]

Kamene kugle [32] pronađene su diljem Bosne na 20 lokacija, u zapadnoj Srbiji, Sandžaku i istočnoj Hrvatskoj. U Zavidovićima je najveće nalazište kamenih kugli različitih veličina, a ima ih i u Banjoj Luci (sela Trn i Slatina), Teočaku, Maglaju, Ozanićima, Olovu, Srebreniku te u drugim mjestima. Ove kamene kugle slične su kamenim kuglama koje su pronađene u Kostariki, Meksiku, Australiji, Novom Zelandu, Turskoj, Tunisu.

Fondacija je provela odgovarajuće naučne analize zaključujući da su kugle u Dubokom Potoku lijevane, a na drugim lokacijama oblikovane od vulkanskog i granitnog materijala.[31]

Obrađeni blokovi kod Stoca

Fenomen obrađenih blokova domaći stručnjaci nazivaju "srednjovjekovni nadgrobni spomenici – stečci", navodeći da su svi obrađeni/lijevani na tlu Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, te na istoku sve do Gruzije. Međutim, više od 94% tih blokova nema nikakvih ornamenata, a 99% nema nikakvih natpisa. Činjenica da je jedan mali dio korišten u Srednjem vijeku ne znači da su tada i nastali, niti da su ih srednjovjekovni kmetovi vukli na vrhove planina, kao npr. Bjelašnice.[33]

Međunarodne konferencije o Bosanskoj dolini piramida

Prva međunarodna konferencija o Bosanskoj dolini piramida - ICBP 2008.

Prva međunarodna konferencija o Bosanskoj dolini piramida održana je u Sarajevu od 25-30. augusta 2008., uz učešće 55 vodećih stručnjaka iz Egipta, Kine, Poljske, Saudijske Arabije, Rusije, Velike Britanije, Hrvatske, Austrije, Italije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Niz uglednih arheologa, geologa, fizičara, egiptologa, geofizičara, hemičara, planera, arhitekata, geodeta i drugih stručnjaka predstavilo je nekoliko desetina svojih radova. Zaključci Konferencije u potpunosti su podržali rad Semira Osmanagića u njegovom istraživanju. Predloženo je i osnivanje Centra za istraživanje piramida u Bosni i Hercegovini.[34]

Druga međunarodna konferencija o Bosanskoj dolini piramida - ICBP 2011.

Druga međunarodna naučna konferencija o Bosanskoj dolini piramida održana je u Visokom od 5-9. septembra 2011., uz učešće 27 naučnika iz 11 zemalja, koji su zaključili da je ovo istraživanje globalno značajno i da treba nastaviti sa istraživanjem prolaza i prostorija u Bosanskoj piramidi Sunca. Utvrđeno je da je potrebna promjena svjetske historije zahvaljujući dosadašnjim rezultatima arheoloških iskopavanja.[35]

Treća Međunarodna naučna konferencija o bosanskim piramidama "Skrivena historija" - ICBP 2012.

Konferencija "Skrivena historija" održana je u Visokom 8. septembra 2012. Ovaj međunarodni naučni skup okupio je niz stručnjaka i istraživača drevne historije i civilizacija te neobjašnjenih fenomena. Naučnom skupu prisustvovala je i 7. smjena MRAV-a koja je brojala više od 65 volontera iz 20 zemalja. Semir Osmanagić založio se za stvaranje nove naučne paradigme i uspostavljanje interdisciplinarne "Nauke o piramidama", po uzoru na istraživanje Bosanske doline piramida. Arheolog Fondacije, Ricardo Brett iz Italije javnost je tada po prvi put izvijestio o radiokarbonskom datiranju organske materije pronađene na Bosanskoj piramidi Sunca u junu 2012. koje izgradnju ovih monumentalnih građevina smjesta u period prije više od 24.800 godina.[36]

Četvrta Međunarodna naučna konferencija o bosanskim piramidama „Skrivena historija“ - ICBP 2013.

Konferencija "Skrivena historija" održana je u Sarajevu od 1-8. septembra 2013., uz sudjelovanje 23 predavača iz SAD, Kanade, Njemačke, Austrije, Nizozemske, Novog Zelanda, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.[37]

Međunarodna radna akcija za volontere "MRAV Bosanske piramide"

Premda su već od 2006. radi iskopavanja počeli pristizati volonteri u Bosansku dolinu piramida, službeno se od 2009. redovito svakog ljeta organizira Međunarodna radna akcija za volontere MRAV, u kojoj je dosad sudjelovalo na stotine volontera iz cijelog svijeta. Zahvaljujući volonterima i stručnjacima iz različitih područja nauke, Projekt Bosanskih piramida prerastao je u jedno od najatraktivnijih arheoloških destinacija u svijetu, dajući tako mogućnost svima da rade na arheološkim lokacijama i da svojim doprinosom budu sudionici u stvaranju novih otkrića i prenose pozitivne poruke iz Bosne i Hercegovine.[38]

Foto: Simbol Međunarodne radne akcija MRAV

Promocija Projekta istraživanja Bosanske doline piramida

Semir Osmanagić sa svojim suradnicima promovira rad Fondacije, projekt istraživanja Bosanske doline piramida, otkriće kamenih kugli i arheološki turizam Bosne i Hercegovine diljem svijeta.

Predavanja

Semir Osmanagić održao je brojna predavanja[39] o projektu istraživanja bosanskih piramida na raznim državnim i nedržavnim te istaknutim i manje istaknutim ustanovama u svijetu, kao i brojnim univerzitetima.

Jedno od predavanja bilo je 2008. u modernoj Aleksandrijskoj biblioteci u Egiptu, koja baštini tradiciju najstarije i najpoznatije biblioteke u ljudskoj historiji. Promotor predavanju Semira Osmanagića, kao jedinog predavača s područja bivše Jugoslavije, bio je prof. dr. Mostafa El-Abbadi, arheolog i historičar, vodeći stručnjak za civilizacije drevnog doba koje su ostavile pečat na egipatskom tlu i osnivač današnje Biblioteke. Uz profesora Abbadija, domaćin je u cjelodnevnoj posjeti Biblioteci bila i jedna od direktorica ove institucije profesorica arheologije na Univerzitetu u Aleksandriji dr. Mona Hagag.[40]

U radnom predsjedništvu predavanja bio je i egiptolog i istraživač piramida prof. dr. Nabil Mohamed Abdul Swelim. Profesor Swelim koji se složio s Osmanagićem da se moraju nanovo definisati piramidalne strukture u svijetu (egipatske, kineske, meksičke, peruanske, bosanske i dr.) sa svim njihovim varijacijama u dizajnu ("prave", "savijene", "stepenaste" i dr.). Podsjetio je na svoju posjetu Bosanskoj dolini piramida i naučni izvještaj kojeg je napisao i u kome ističe da su:

ove strukture u Bosni nastale kao plod djelovanja ljudske ruke."

[40]

Nakon predavanja dogovorena je saradnja između Fondacije i Aleksandrijskog arheološkog društva, čiji je predsjednik profesor Abbadi, a vodeći članovi profesori Hagag i Swelim. Prvi konkretan korak bila je zajednička organizacija Prve međunarodne konferencije Bosanska dolina piramida u Sarajevu od 25-30. augusta 2008.[40]

Projekt je ponovno predstavljen u egipatskoj Aleksandriji 2009., gdje je Semir Osmanagić imao predavanja o dotadašnjim rezultatima, satelitskim, geo-radarskim, radiokarbonskim i geo-arheološkim analizama bosanskih piramida u Visokom.

Prvo predavanje je bilo na Fakultetu umjetnosti Univerziteta u Aleksandriji, u organizaciji Odjeljenja za arheologiju i Odjeljenja za historiju, kojem je prisustvovao predsjednik Univerziteta (rektor) profesor Hassan Nadir, dekan Fakulteta profesor Ashraf Gaber, prodekani, profesori klasične arheologije, egiptologije i historije.

Drugo predavanje je održao u Društvu arheologa Aleksandrije, koje je osnovano 1895. Domaćini su bili predsjednik Društva i osnivač moderne Aleksandrijske biblioteke profesor Mostafa El-Abbadi te sekretar Društva profesor Monna Haggag. Nakon predavanja Semiru Osmanagiću ponuđeno je da postane član Društva arheologa Aleksandrije.[41]

Semir Osmanagić je kao član Aleksandrijskog društva arheologa, održao još jedno predavanje u prostorijama Društva 2010., na temu civilizacije Maja i njihovim dostignućima u astronomiji, matematici, graditeljstvu i arhitekturi. Predavanju dr. Osmanagića prisustvovali su predsjednik Društva dr. Mostafa Abbadi, sekretar Društva dr. Mona Haggag, historičar i osnivač moderne Aleksandrijske biblioteke dr. Abbadi i drugi.[42]

Sudjelovao je i kao predavač u Kairu na Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Potraga za visokotehnološkim tragovima drevnih civilizacija" od 13-18 decembra 2011., čiji su organizatori bili 5 ruskih instituta za fiziku, matematiku i geometriju, a uključivala je i posjete desetinama najstarijih piramida na platoima Gize, Sakare, Mejduma i Dahsura. Dr. Semir Osmanagić je na toj konferenciji, kao inozemni član ruske Akademije prirodnih nauka i pronalazač bosanskih piramida, predstavio otkriće i hronologiju interdisciplinarnih naučnih istraživanja Bosanske doline piramida. Naučni timovi iz Italije, Hrvatske, Srbije i Finske tokom 2010-2011. otrili su i izmjerili fokusirana elektromagnetna polja, ultrazvuk i infrazvuk na vrhu Bosanske piramide Sunca, koji nisu prirodnog porijekla. Slični fenomeni su izmjereni i u podzemnom labirintu tunela ispod piramida u Visokom.

Ova Konferencija je pokazala da istraživači eksperimentalnim putem i upotrebom naučnih instrumenata dokazuju da najstarije i superiorne piramide na tlu Egipta nisu građene u doba faraona, koji nisu imali znanja ni tehnologiju za njihovu gradnju.[43]

Predavanje dr. Semira Osmanagića na temu "Otkrivena tajna bosanskih piramida" u Sarajevu, najavljeno za 8. juni 2012. bilo je sedmogodišnji presjek multidisciplinarnog naučnog istraživanja Bosanske doline piramida. Održano je u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra sa rekordnim brojem prisustnih na jednom naučnom predavanju u Bosni i Hercegovini i čitavom regionu.[44]

Foto: „Predavanje Semira Osmanagića u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu“[mrtav link]

Hiljade Slovenaca koji godinama posjećuju bosanske piramide stvorili su pozitivnu atmosferu prema ovom projektu u Sloveniji. To je dovelo do poziva Cankarjevog doma u Ljubljani, dr. Semiru Osmanagiću da održi predavanje 24. januara 2014. Karte za predavanje su rasprodane danima uoči događaja, a na sam dan predavanja, u Cankarjev dom došlo je gotovo 1000 ljudi. Oko 200 njih je ostalo u holu i gledalo trosatno predavanje na malom televizijskom ekranu ispred dvorane.[45]

Foto: „Geolog dr. Danny Hilman i dr. Semir Osmanagić“

Dr. Semir Osmanagić bio je gost Vlade Indonezije od 12-16 maja 2014. Cilj njegove posjete bio je da s indonežanskim naučnicima istraži lokaciju Gunung Padang kao potencijalnu piramidu.

Njegov domaćin u zapadnom dijelu otoka Jave bio je pronalazač potencijalne piramide geolog dr. Danny Hilman. On ga je upoznao s historijatom arheološke lokacije Gunung Padang te 4 kulturna sloja koja su pronađena geofizičkim mjerenjima. Primijenio je metode geoelektričnog, geomagnentog i GPR snimanja. Četvrti sloj je, prema posljednjim radiokarbonskim analizama, stariji od 23.000 godina. Unutar piramidalne građevine prekrivene zemljom, vegetacijom i mlađim kulturnim slojevima, dr. Danny Hilman otkrio je postojanje trouglastih komora, unutrašnjih tunela i vodenih tokova. Korišten je i sloj pijeska iz obližnje rijeke kao sloj građevine.

Začuđujuće su sličnosti između Bosanske piramide Sunca i Piramide Padang u Indoneziji. Obje imaju geometriju piramide, korišten je lokalni materijal, otkrivene su komore i unutrašnji prolazi, te vodeni tokovi. Bosanska piramida Sunca locirana je iznad željezne ploče/rude, a indonežanska koristi vulkanski kamen (željezo) kao građevinski materijal. Željezo stvara vlastitu elektromagnetnu energiju. Korišteni su materijali koji imaju konduktivna energetska svojstva. Kvarc u Bosni i Hercegovini i kvarcni pijesak u Indoneziji. Voda ima vrlo važnu ulogu, kod stvaranja elektriciteta do ljekovitih kvaliteta.[46]

U Indoneziji, dr. Semir Osmanagić održao je predavanje u Jakarti, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture Indonezije, profesori i studenti univerziteta, poslovni ljudi i mediji. Dnevni list "Republika", te najčitaniji portal "Tik" prenijeli su vijest da je on potvrdio postojanje piramide Gunung Padang u zapadnom dijelu ostrva Jave u Indoneziji, za koje je izjavio:

Danas, 14. maja 2014. potvrđujem da na osnovu preliminarnih geofizičkih naučnih mjerenja, ispod nanosa zemlje uzvišenja Gunung Padang postoji najstarija piramidalna građevina u Aziji. Viša je od 100 metara i prema prvim radiokarbonskim podacima starija od 23.000 godina. Zovimo je "Piramida Padang" – Piramida svjetlosti."

[47]

Održan je i sastanak s ministrom kulture Vlade Indonezije Muhammadom Nuhom, te bivšim ministrom Adijem Sosonom. Ministar kulture i Semir Osmanagić dogovorili su konkretnu zajedničku saradnju, razmjenu stručnih timova tokom ljeta 2014. u Visokom i Panangu te održavanju konferencije o piramidama u Jakarti u septembru 2014.[48]

Medijsko praćenje istraživanja

Navode se samo neka od brojnih medijskih praćenja istraživanja u Bosanskoj dolini piramida:[49]

 • 2006 – CNN objavila otkriće Semira Osmanagića i razgovor s njim kao udarnu vijest u svijetu u aprilu 2006;
 • 2007 – ABC, najveća američka TV mreža, objavila je 30-minutni dokumentarni program o otkriću bosanskih piramida; 
 • 2008 – BBC, najveća evropska TV kuća, objavila je izvještaj iz Bosanske doline piramide u glavnoj informativnoj emisiji u trajanju od 4,5 minute;
 • 2009 – National Geographic Channel, najgledanija svjetska televizija u oblasti naučno-popularnog programa, objavila je 15-minutni dokumentarni prikaz bosanskih piramida i razgovor sa Semirom Osmanagićem;
 • 2010 – NTV, najgledanija ruska televizija; Italia 1, najpopularnija italijanska TV stanica; Nova TV, vodeća hrvatska televizija; TVT, državna TV iz Turske; Kanal 5, makedonska TV, su emitirali razgovor s dr. Osmanagićem snimljenim na lokacijama Bosanske doline piramida;
 • 2011 – National Geographic, snimljena jednosatna epizoda o bosanskim piramidama;
 • 2012 – History Channel, snimljena jednosatna epizoda za „Secrets of Pyramids“;
 • 2012 – History Channel, epizoda Ancient Alliens, intervju, Houston (USA);
 • 2012 – "25TV", Barcelona (Španija), TV intervju za program "Tierra de Suenos";
 • 2013 – TV Hayat, Sarajevo, snimanje serijala "Tragom bosanskih piramida";
 • 2014 – Discovery Channel, Visoko, snimanje dokumentarca.

Naučno-popularni dokumentarni serijal "Potraga za izgubljenim civilizacijama“

Semir Osmanagić autor je i narator naučno-popularnog dokumentarnog serijala od 12 epizoda pod nazivom "Potraga za izgubljenim civilizacijama", koji je snimljen u produkciji državne Federalne televizije Bosne i Hercegovine 2007. Serijal je rađen na osnovu knjige Semira Osmanagića "Civilizacije prije početka zvanične historije" (2005.), a snimljen je u Peruu, Boliviji, na Uskršnjem ostrvu, Kostariki, Meksiku, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Malti, Egiptu, Jordanu i Libanu.[50]

Kritika

Na samom početku rada Semira Osmanagića na otkrivanju Bosanskih piramida bilo je mnogo kritika kako u domaćim naučnim i društvenopolitičkim krugovima, tako i u stranim, kao i pokušaja da ga se spriječi u daljem istraživanju. Istovremeno, dobivao je priznanja i podstrek da nastavi istraživanje od grupe egipatskih stručnjaka, naročito geologa Dr. Ali Barakata, koji je proveo dvije arheološke sezone u Visokom i potvrdio da je Bosanska piramida Sunca djelo ljudskih ruku [51], te Dr. Nabila Swelima, o čemu svjedoče i video zapisi iz 2007., na primjer: Predsjednik Vlade federacije sa egipatskim stručnjacima, kada se dr. Nabil Swelim obratio predsjedniku Vlade i rekao: „Trebamo reći prije svega svima da ovi monumenti u vašoj zemlji jesu piramide.“[52]

Osmanagić se 2005. godine vratio u Bosnu, gdje je proglasio brdo Visočica, pored mjesta Visokog, za piramidu ilirskog porijekla, staru 10 000 godina. Početkom 2006, započeo je istraživanja[53][54][55] uz izdašnu finansijsku pomoć vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i veliku medijsku kampanju.

Osmanagić je za kratko vrijeme postao poznat u svijetu, ali je među ozbiljnim naučnicima stekao neslavnu reputaciju. Evropsko udruženje arheologa je tim povodom izdalo saopćenje u kome se kaže:

"Ova prijevara predstavlja surovu obmanu neobaviještene javnosti i nema mjesta u svijetu istinske nauke."[56]

Negativne reakcije javnosti

Iskopavanja na lokalitetu srednjovjekovnog grada Visokog i mogućnost njegovog uništenja izazvala su revolt naučnika iz cijelog svijeta [57] i proteste stručne i kulturne javnosti Bosne i Hercegovine [58]. Osmanagić je 2007. odbranio doktorat na Sarajevskom univerzitetu [59] sa kontroverznom tezom "Netehnološka civilizacija Maja protiv modernih tehnoloških civilizacija." Ovo je izazvalo nove kritike u javnosti Bosne i Hercegovine.[60][61]

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Osmanagić je dopisni član "Ruske akademije prirodnih nauka" (RAEN)[62] (koja nema veze sa zvaničnom Ruskom akademijom nauka).[63]

Od 2009. član je Aleksandrijskog društva arheologa iz Egipta, koje je osnovano 1895. i jedno je od najstarijih te vrste u svijetu.[64]

Maje i Atlantida

U članku u "Arheološkom magazinu" (engleski: Archaeology Magazine), Mark Rose spominje sljedeći citat iz Osmanagićeve knjige "Svijet Maja", koji po njegovom mišljenju sadrži "bizarne misli" kao što je ideja "da su Maje i drugi narodi potomci Atlantiđana, koji su na Zemlju došli iz sazviježđa Plejada."

Moja je teorija da se Maje moraju smatrati urarima svemira, čiji je zadatak da podese zemaljsku frekvenciju i usklade je sa vibracijama Sunca... Njihovi preci, civilizacije Atlantide i Lemurije, podigli su prve hramove na energetski potentnim tačkama naše planete. Njihova najvažnija uloga je bila da služe kao prolazi ka drugim svjetovima i dimenzijama.

[65]

Nacistička baza na Antarktiku

U svojoj knjizi "Alternativna historija", Osmanagić spominje knjige u kojima se govori da su Hitler i druge nacistički čelnici pobjegli u podzemnu bazu na Antarktiku.[66]

Djela

Semir Osmanagić autor je 10-ak knjiga [67] o drevnim civilizacijama Maja, peruanskim, meksičkim te civilizacijama Pacifika, Afrike i drevne Evrope, koje su objavljene u SAD-a, Turskoj, Estoniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

 1. „Pyramids Around the World & Lost Pyramids of Bosnia“, The New Era Times, Houston, 2012, (jezik: engleski)
 2. „Ancient History Behind the Veil“, The New Era Times, Houston, 2011 (jezik: engleski)
 3. „Sve piramide svijeta“, Izdavač: Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“”, www.piramidasunca.ba, 2010, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (jezik: bosanski)
 4. „Piramide s pet kontinenata zauvijek mijenjaju sliku naše prošlosti… a time i budućnosti“, Izdavač: Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“, www.piramidasunca.ba, 2010, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (jezik: bosanski)
 5. „Mayalarin Dunasi“, Arkadas Yayinevi, www.Arkadas.com.tr, 2008, Ankara, Turska (jezik: Turski)
 6. „A Boszniai Piramisok Volgve Bosanska piramida Sunca“, Izdavač Mauna-Fe, www.maunagic.ba, 2007, Sarajevo, BiH (jezik: mađarski)
 7. „Die Bosniche Pyramide Der Sonne“, Izdavač Mauna-Fe, www.maunagic.ba, 2007, Sarajevo, BiH (jezik: njemački)
 8. „Bosnian Valley of the Pyramids“, Izdavač Mauna-Fe, www.maunagic.ba, 2006, Sarajevo, BiH (jezik: engleski)
 9. „Bosanska dolina piramida“, Izdavač Mauna-Fe, www.maunagic.ba, 2006, Sarajevo, BiH (jezik: bosanski)
 10. „Bosanska piramida Sunca, Otkriće prve evropske piramide“, Izdavač Mauna-Fe, www.maunagic.ba, 2005, Sarajevo, BiH (jezik: bosanski)
 11. „Maiade maailm“, Olion, www.eestikirjstused.com[mrtav link], 2005, Tallin, Estonia (jezik: estonski)
 12. „Misterija Anasazija“, TKD Šahinpašić”, www.btcsahinpasic.com, 2005, Sarajevo, BiH (jezik: bosanski)
 13. „Civilizacije prije početka zvanične historije“, TKD „Šahinpašić“, www.btcsahinpasic.com, 2005, Sarajevo, BiH (jezik: bosanski)
 14. „Kosmička misija Maja“, TKD „Šahinpašić“, www.btcsahinpasic.com, 2005, Sarajevo, BiH (jezik: bosanski)
 15. „The Mayan World“, Gorgias Press, www.gorgiaspress.com, 2005, Piscataway, New Jersey, USA (jezik: engleski)
 16. „Alternativna historija“, TKD „Šahinpašić“, www.btcsahinpasic.com, 2004, Sarajevo, BiH (jezik: bosanski)
 17. „The World of Maya“, Svjetlost, www.svjetlost.ba, 2004, Sarajevo, BiH, (jezik: engleski)
 18. „Svijet Maja“, Svjetlost, www.svjetlost.ba, 2004, Sarajevo, BiH, (jezik: bosanski)
 19. „Alternativna povijest“, Indrija, 2003, Zagreb, Hrvatska, (jezik: hrvatski)

Reference

 1. ^ "Arhivirana kopija". Arhivirano s originala, 11. 8. 2014. Pristupljeno 9. 8. 2014.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)
 2. ^ Dr. Semir Osmanagić: http://semirosmanagic.com/ba/index.html
 3. ^ Dr. Semir Osmanagić - „Biografija“: http://www.semirosmanagic.com/ba/biography.html
 4. ^ Dr. Semir Osmanagić - „Obrazovanje“: http://www.semirosmanagic.com/ba/education.html – Doktorska disertacija: „Civilizacija Maja“ – Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 5. ^ a b c d Dr. Semir Osmanagić: http://semirosmanagic.com/ba/index.html
 6. ^ Ancient Origins: „Sam Osmanagich, Ph.D.“, 16.02.2013.: http://www.ancient-origins.net/author-profiles/sam-osmanagich-phd
 7. ^ Asocijacija za istraživanje prapovijesti „Osmanagić primljen u Rusku Akademiju prirodnih nauka, 30.05.2009.: http://www.udruga-api.hr/2009/05/30/osmanagic-primljen-u-rusku-akademiju-prirodnih-nauka/#more-252 Arhivirano 14. 7. 2014. na Wayback Machine
 8. ^ "Arhivirana kopija". Arhivirano s originala, 31. 12. 2012. Pristupljeno 20. 6. 2014.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)
 9. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Bosanske piramide ovjenčane američkom nagradom: Kongres SAD uručio priznanje bh. istraživaču Semiru Osmanagiću“, 29.05.2013.: http://piramidasunca.ba/bs/press/item/8644-bosanske-piramide-ovjenčane-američkom-nagradom-kongres-sad-uručio-priznanje-bh-istraživaču-semiru-osmanagiću.html
 10. ^ Dr. Semir Osmanagić: http://semirosmanagic.com/ba/index.html; http://udruga-kameleon.hr/tekst/5835/ Arhivirano 14. 7. 2014. na Wayback Machine
 11. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ - „Bosanska dolina piramida“: http://piramidasunca.ba/bs/piramida.html
 12. ^ a b c d e Dr. Semir Osmanagić - „Bosanska dolina piramida“: http://www.semirosmanagic.com/ba/bosnian_pyramid.html
 13. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Donacije“: http://piramidasunca.ba/bs/donacije/donatori.html Arhivirano 20. 6. 2014. na Wayback Machine
 14. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Izvodi iz Statuta Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“: http://piramidasunca.ba/bs/fondacija/statut.html
 15. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Uposlenicima fondacije predstavljen Centar za promociju arheološkog turizma“, 13.03.2014.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/9187-uposlenicima-fondacije-predstavljen-centar-za-promociju-arheolo%C5%A1kog-turizma.html
 16. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Dan otvorenih vrata: Centar za promociju arheološkog turizma“, 12.03.2014.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/9185-dan-otvorenih-vrata-centar-za-promociju-arheolo%C5%A1kog-turizma.html
 17. ^ Asocijacija za istraživanje prapovijesti - „Projekt bosanskih piramida u 2011. i 2012“, 28.11.2011.: http://www.udruga-api.hr/2011/11/28/projekt-bosanskih-piramida-u-2011-i-2012 Arhivirano 14. 7. 2014. na Wayback Machine
 18. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Osmanagić o starosti tunela“, 02.02.2010.: http://piramidasunca.ba/bs/press/item/1783-osmanagi%C4%87-o-starosti-tunela.html
 19. ^ a b c Asocijacija za istraživanje prapovijesti - „Projekt bosanskih piramida u 2011. i 2012“, 28.11.2011.: http://www.udruga-api.hr/2011/11/28/projekt-bosanskih-piramida-u-2011-i-2012/ Arhivirano 14. 7. 2014. na Wayback Machine
 20. ^ a b Asocijacija za istraživanje prapovijesti – „Talijanski institut potvrđuje postojanje vještačkog betona na Bosanskoj piramidi Sunca, 24.12.2009.: http://www.udruga-api.hr/2009/12/24/talijanski-institut-potvrduje-postojanje-vjestackog-betona-na-bosanskoj-piramidi-sunca/ Arhivirano 15. 7. 2014. na Wayback Machine
 21. ^ Web Tribune „Misterija bosanskih piramida – video“, 10.03.2014.: http://web-tribune.com/iza-kulisa/tajne-bosanskih-piramida-video#
 22. ^ a b c Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Bosanska piramida Mjeseca“: http://piramidasunca.ba/bs/piramida/bosanska-dolina-piramida/piramida-mjeseca.html
 23. ^ Asocijacija za istraživanje prapovijesti – „Podzemni „labirint“ Ravne – arheološka senzacija u Bosanskoj dolini piramida“, 25.09.2008.: http://www.udruga-api.hr/2008/09/ Arhivirano 14. 7. 2014. na Wayback Machine
 24. ^ a b Asocijacija za istraživanje prapovijesti – „Starost tunelskog labirinta Ravne“, 29.01.2010.: http://www.udruga-api.hr/2010/01/29/starost-tunelskog-labirinta-ravne/#more-326 Arhivirano 14. 7. 2014. na Wayback Machine
 25. ^ Asocijacija za istraživanje prapovijesti – „Upravni odbor Fondacije APBPS: Pokreće se radna akcija“, 26.09.2009.: http://www.udruga-api.hr/2009/09/26/upravni-odbor-fondacije-apbps-pokrece-se-radna-akcija/ Arhivirano 14. 7. 2014. na Wayback Machine
 26. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – Dr.sc. Semir Osmanagić „Zašto je boravak u podzemnom labirintu „Ravne“ – ljekovit?“, 27.12.2012.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/8418-za%C5%A1to-je-boravak-u-podzemnom-labirintu-%E2%80%9Cravne%E2%80%9D-%E2%80%93-ljekovit?.html
 27. ^ a b Asocijacija za istraživanje prapovijesti – „Podzemni labirint „Ravne“ najsigurnija lokacija u BiH“, 06.01.2011.: http://www.udruga-api.hr/2011/01/06/podzemni-labirint-%E2%80%9Cravne%E2%80%9D-najsigurnija-lokacija-u-bih/ Arhivirano 15. 7. 2014. na Wayback Machine
 28. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ - „Ekskluzivno: Emoto potvrdio vanrednost vode iz Bosanske doline piramida“, 15.01.2014.: http://piramidasunca.ba/bs/projekat/izvjestaji/2120-ekskluzivno-emoto-potvrdio-vanrednost-vode-iz-bosanske-doline-piramida.html
 29. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – Dr. Harry Oldfield „Elektromagnetna polja iznad Bosanskih piramida“, 30.04.2007.: http://piramidasunca.ba/bs/projekat/izvjestaji/170-elektromagnetna-polja-iznad-bosanskih-piramida.html
 30. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – Dr. Harry Oldfield „Elektromagnetna polja iznad Bosanskih piramida“, 30.04.2007.: http://piramidasunca.ba/bs/projekat/izvjestaji/170-elektromagnetna-polja-iznad-bosanskih-piramida.html
 31. ^ a b Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Posjeta kamenim kuglama u Zavidovićima“, 28.06.2012.: http://piramidasunca.ba/bs/iz-mog-ugla/item/8081-posjeta-kamenim-kuglama-u-zavidovi%C4%87ima.html
 32. ^ Kameleon, Goran Majetić „Kamene kugle širom Bosne i Hercegovine“, 02.07.2008.: http://udruga-kameleon.hr/tekst/1175/ Arhivirano 14. 7. 2014. na Wayback Machine
 33. ^ Greška kod citiranja: Nevaljana oznaka <ref>; nije naveden tekst za reference s imenom Sunca 2013
 34. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – ICBP 2008.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/icbp/icbp-2008.html
 35. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – ICBP 2011.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/icbp/icbp-2011.html
 36. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – ICBP 2012.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/icbp/icbp-2012.html
 37. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – ICBP 2013.: http://piramidasunca.ba/bs/konferencije/itemlist/category/70-icbp-2013.html
 38. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – MRAV: http://piramidasunca.ba/bs/mrav.html
 39. ^ Dr. Semir Osmanagić – „Prezentacije“ - http://www.semirosmanagic.com/ba/lectures.html
 40. ^ a b c Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Aleksandrijska biblioteka ugostila Bosanske piramide“, 30.03.2008.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/6807-aleksandrijska-biblioteka-ugostila-bosanske-piramide.html
 41. ^ Asocijacija za istraživanje prapovijesti – „Arheolozi Aleksandrije impresionirani naučnim pristupom istraživanju Bosanskih piramida – Osmanagić novi član Društva arheologa Aleksandrije“, 18.03.2009.: http://www.udruga-api.hr/2009/03/18/arheolozi-aleksandrije-impresionirani-naucnim-pristupom-istrazivanju-bosanskih-piramida-osmanagic-novi-clan-drustva-arheologa-aleksandrije/ Arhivirano 15. 7. 2014. na Wayback Machine
 42. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Predavanje Osmanagića u Aleksandrijskom društvu arheologa“, 15.03.2010.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/7283-predavanje-osmanagi%C4%87a-u-aleksandrijskom-dru%C5%A1tvu-arheologa.html
 43. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Naučna konferencija u Kairu: Odbačena teorija o piramidama kao grobnicama faraona“, 20.12.2011.: http://www.piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/7784-naučna-konferencija-u-kairu-odbačena-teorija-o-piramidama-kao-grobnicama-faraona.html
 44. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Najposjećenije naučno predavanje u regionu“, 12.06.2012.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/8063-najposje%C4%87enije-nau%C4%8Dno-predavanje-u-regionu.html
 45. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Cankarjev dom Ljubljana: Međunarodna pobjeda Bosanskih piramida“, 25.01. 2014.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/9092-cankarjev-dom-ljubljana-međunarodna-pobjeda-bosanskih-piramida.html
 46. ^ 66 http://nexus-svjetlost.com/vijesti/arheologija-i-povijest/item/1126-osmanagic-i-hilman-otkrili-piramidu-gunung-padang-u-indoneziji Arhivirano 1. 6. 2015. na Wayback Machine
 47. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Dr. Osmanagić zvanično potvrdio postojanje piramide u Indoneziji“, 16.05.2014.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/9305-dr-osmanagić-zvanično-potvrdio-postojanje-piramide-u-indoneziji.html
 48. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – „Ministar kulture Indonezije razgovarao s dr. Osmanagićem o piramidama u Indoneziji, 16.05.2014.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/9306-ministar-kulture-indonezije-razgovarao-s-dr-osmanagićem-o-piramidama-u-indoneziji.html
 49. ^ Dr. Semir Osmanagić: http://www.semirosmanagic.com/ba/index.html, http://www.semirosmanagic.com/ba/dogadjaji.html, http://www.semirosmanagic.com/ba/lectures.html
 50. ^ Dr. Semir Osmanagić: http://www.semirosmanagic.com/ba/documentary.html
 51. ^ Fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – Semir Osmanagić „Demant Jutarnjem listu“ , 02.11.2008.: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/6991-demant-jutarnjem-listu.html
 52. ^ YouTube: „Predsjednik Vlade Federacije sa egipatskim ekspertima“: https://www.youtube.com/watch?v=AbGLoVY18qI
 53. ^ Pyramid No More (Piramide više nema), Sub Rosa, Issue 6, oktobar 2006.
 54. ^ The great Bosnian pyramid scheme (Velika bosanska prevara sa piramidom) Arhivirano 12. 7. 2007. na Wayback Machine Anthony Harding, British Archaeology Novembar/decembar 2006
 55. ^ John Bohannon, Mad About Pyramids (Lud za piramidama), Science Magazine, 22. septembar 2006.
 56. ^ Saopštenje Evropskog udruženja arheologa Arhivirano 17. 7. 2011. na Wayback Machine, 11. decembar 2006
 57. ^ "Cena piramide". Alunsalt.com. 24. 4. 2006. Arhivirano s originala, 9. 3. 2014. Pristupljeno 26. 10. 2012.
 58. ^ "Peticija: „Zaustavimo Osmanagića sada"". Peticija.comyr.com. Arhivirano s originala, 9. 3. 2014. Pristupljeno 26. 10. 2012.
 59. ^ "Promocija doktora UNIVERZITET U SARAJEVU". unsa.ba. 16. 12. 2007. Pristupljeno 26. 10. 2012.
 60. ^ Doktorat Osmanagiću dokaz propasti BH obrazovnog sustava[mrtav link]
 61. ^ Vuk Bačanović (25. 1. 2007). "Alternativna sramota". Idoconline.info. Pristupljeno 26. 10. 2012.
 62. ^ http://semirosmanagic.com/images/memberb.jpg
 63. ^ "The Mystery of Bosnia's Ancient Pyramids | History & Archaeology | Smithsonian Magazine". Smithsonianmag.com. Arhivirano s originala, 25. 9. 2012. Pristupljeno 26. 10. 2012.
 64. ^ http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=32792
 65. ^ Rose, Mark. "The Bosnia-Atlantis Connection (Veza između Bosne i Atlantide)". Archaeology Magazine Online. URL accessed 29.4.2006
 66. ^ "The Mystery of Bosnia's Ancient Pyramids | History & Archaeology | Smithsonian Magazine". Smithsonianmag.com. Arhivirano s originala, 25. 9. 2012. Pristupljeno 26. 10. 2012.
 67. ^ Dr. Semir Osmanagić: http://www.semirosmanagic.com/ba/books.html

Vanjski linkovi