Komlinovići

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Komlinovići su srednjovjekovna vlastela sa područja Huma.

Komlinovići se prvi put pominju u pisanim izvorima 1423. Očuvana nekropola na Visočici kod Bakra (Suha na Prozračcu) pokazuje da je porodica znatno starija. Uzima se da je rodonačelnik Komlinovića izvjesni Komlin, sa područja Broćna. Glavni predstavnik je knez Pavko Komlinović. Na njegovom nadgrobnom spomeniku jasno se navodi da je Prozračac plemenita baština Komlinovića, te da je on bio vazal Sandalja Hranića Kosače (Ase leži knez Pavao Komlinović na svoi plemenitoi na Prozračcu u dni voevode Sandal. Pavao Komlinović je imao braću Pavka, Radata i Vukca Komlinovića. Svi zajedno pomenuti su 1423. Naslijedio ga je knez Pavko Komlinović koji je 1434. napustio vojvodu Sandalja i pristao uz vojvodu Jurja Vojsalića. Radat Komlinović pomenut je 1453. Još jedan njihov prezimenjak pomenut je 1456, a to je Juraj Komlinović. I on bi mogao biti u srodstvu sa ostalim Komlinovićima.