Abelov test

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži

U matematici, Abelov test (poznat i pod nazivom Abelov kriterij) je metoda testiranja konvergencije beskonačnih redova. Test je dobio naziv po matematičaru Nielsu Abelu. Postoje dvije verzije ovog testa, koje se mnogo ne razlikuju – jedna se koristi nad redovima realnih brojeva, a druga se koristi kod potencijalnih redova u kompleksnoj analizi.

Abelov test u analizi u skupu realnih brojeva[uredi | uredi izvor]

Za dva data niza realnih brojeva, \{a_n\} i \{b_n\}, te ako niz zadovoljava uslove

  •  \sum^{\infty}_{n=1}a_n konvergira

tada red

\sum^{\infty}_{n=1}a_n b_n

konvergira.

Abelov test u kompleksnoj analizi[uredi | uredi izvor]

Abelov test se često koristi za određivanje konvergencije potencijalnih redova na granicama njegovog kruga konvergencije. Specifično, Abelov test kaže da ako


\lim_{n\rightarrow\infty} a_n = 0\,

a red


f(z) = \sum_{n=0}^\infty a_nz^n\,

konvergira kada je |z| < 1, a divergira kada je |z| > 1, i koeficijenti {an} su pozitivni realni brojevi koji opadaju monotono prema nultoj granici za n > m (za dovoljno velike n, drugim riječima), tada potencijalni red za f(z) konvergira svuda na jediničnom krugu, osim kada je z = 1. Abelov test ne može se primijeniti kada je z = 1, tako da se konvergencija u toj tački mora ispitati odvojeno. Primijetite da se Abelov test može primijeniti na potencijalne redove s radijusom konvergencije R ≠ 1 jednostavnim promjenama varijabli ζ = z/R.[1]

Dokaz[uredi | uredi izvor]

Pretpostavimo da je z tačka na jediničnom krugu, z ≠ 1. Tada je


z = e^{i\theta} \quad\Rightarrow\quad z^{\frac{1}{2}} - z^{-\frac{1}{2}} = 
2i\sin{\textstyle \frac{\theta}{2}} \ne 0

tako da, za svaka dva pozitivna cijela broja p > q > m, možemo pisati


\begin{align}
2i\sin{\textstyle \frac{\theta}{2}}\left(S_p - S_q\right) & = 
\sum_{n=q+1}^p a_n \left(z^{n+\frac{1}{2}} - z^{n-\frac{1}{2}}\right)\\
& = \left[\sum_{n=q+2}^p \left(a_{n-1} - a_n\right) z^{n-\frac{1}{2}}\right] -
a_{q+1}z^{q+\frac{1}{2}} + a_pz^{p+\frac{1}{2}}\,
\end{align}

gdje su Sp i Sq parcijalne sume:


S_p = \sum_{n=0}^p a_nz^n.\,

Ali sada, pošto su |z| = 1 i an monotono opadajući pozitivni realni brojevi kada n > m, možemo pisati


\begin{align}
\left| 2i\sin{\textstyle \frac{\theta}{2}}\left(S_p - S_q\right)\right| & = 
\left| \sum_{n=q+1}^p a_n \left(z^{n+\frac{1}{2}} - z^{n-\frac{1}{2}}\right)\right| \\
& \le \left[\sum_{n=q+2}^p \left| \left(a_{n-1} - a_n\right) z^{n-\frac{1}{2}}\right|\right] +
\left| a_{q+1}z^{q+\frac{1}{2}}\right| + \left| a_pz^{p+\frac{1}{2}}\right| \\
& = \left[\sum_{n=q+2}^p \left(a_{n-1} - a_n\right)\right] +a_{q+1} + a_p \\
& = a_{q+1} - a_p + a_{q+1} + a_p = 2a_{q+1}.\,
\end{align}

Sada možemo primijeniti Cauchyjev test te zaključiti da potencijalni red za f(z) konvergira u odabranoj tački z ≠ 1, zato što je sin(½θ) ≠ 0 fiksna veličina, a aq+1 može biti manje od bilo koje date ε > 0 tako što se izabere dovoljno veliko q.

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ (Moretti, 1964, p. 91)
  • Gino Moretti, Functions of a Complex Variable, Prentice-Hall, Inc., 1964

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]