Stearoiletanolamid

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Stearoiletanolamid
Općenito
Hemijski spojStearoiletanolamid
Druga imenaSEA
CAS registarski broj111-57-9
Osobine1
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Stearoiletanolamid (SEA) je organski hemijski spoj, endokanabinoid, koji u organizmu sisara djeluje kao neurotransmiter.

Svojstva[uredi | uredi izvor]

teroiletanolamid (SEA) prisutan je u mozgu čovjeka, pacova i miša, u količinama uporedivim sa količinama endokanabinoidnog anandamida (arahidonoiletanolamid; AEA). Ipak, biološka aktivnost SEA nikada nije istražena. Izvještavano je da se SEA veže na specifično mjesto koje se razlikuje od poznatih kanabinoidnih ili vaniloidnih receptora, te da AEA i kapsazepin dijelom (oko 50%) antagoniziraju ovo vezanje.

Tretiranje C6 ćelija SEA inhibira sintezu dušik-oksida i ne utiče na adenilat-ciklazu, dok tretman agonistom 2-arahidonoilglicerola kanabinoida tipa 1 aktivira prvi enzim i inhibira drugi. C6 ćelije također imaju specifičan membranski transporter SEA, koji inhibira NO i amid hidrolazu masne kiseline koja može cijepati SEA. U ovim ćelijama SEA pokazuje proapoptoznuu aktivnost, zbog povišenja unutarćelijskog kalcija, aktivacije arahidonatne kaskade i mitohondrijskog odvajanja. NO dodatno pojačava SEA-induciranu apoptozu. Štaviše, smanjenje cAMP-a uzrokovano receptorima kanabinoidnog tipa 1 u ćelijama C6 potencira SEA, što sugerira da ovaj spoj ima i efekt „okivanja“.[1]

Poduzeto istraživanje pokazuje da je SEA spoj nalik endokanabinoidu, koji se veže i prenosi novim komponentama endokanabinoidnog sistema. Čini se primjetnim da degradaciju i proapoptoznu aktivnost SEA regulira NO na način suprotan onome koji je prijavljen za AEA.

Reference[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]