Socijalistička autonomna pokrajina Vojvodina

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Socijalistička federativna autonomna republika Vojvodina. U bivšoj Jugoslaviji automna republika Vojvodina je spadala pod SR Srbiju. Njezin glavni grad bio je Novi Sad. Vojvodina se nalazila u sjeveroistočnoj Jugoslaviji. Glavna nacionalnost u Vojvodini su Srbi, a manjine su Mađari, Hrvati, Slovaci, Rusini i mnogi drugi. 3 najveća grada su bila Subotica, Novi Sad te Zrenjanin. Njezin površina je bila 21506 kilometara kvadratnih.