Klasifikacija transporterskih baza podataka

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Baza podataka klasifikacije transportera (ili TCDB) je odobreni sistem Međunarodne unije za biohemiju i molekulsku biologiju (IUBMB), za membranske transportne proteine, uključujući ionski kanal.[1][2][3]

Klasifikacija[uredi | uredi izvor]

Gornji nivo klasifikacije i nekoliko primjera proteina sa poznatom 3D strukturom:

1. Kanali i pore[uredi | uredi izvor]

1.A kanali tipa α[uredi | uredi izvor]

1.A.84 Porodica modulatora homeostaze kalcija Ca2+ (CALHM-C)

 • 1.A.85 Porodica poliovirusa 2B viroporina (2B viroporin).
 • 1.A.86 Porodica ljudskog papiloma virusa tip 16 (HPV16) L2 viroporin (L2 viroporin)
 • 1.A.87 Porodica mehanosenzitivnih kalcijskih kanala (MCA).
 • 1.A.88 Porodica gljivičnih kalijskih kanala (F-Kch).
 • 1.A.89 Porodica ljudskih koronavirusa 229E ivroporin (229E viroporin)
 • 1.A.90 Porodica virusa ljudskog metapneumovirusa (HMPV) (HMPV-viroporin)
 • 1.A.91 Aseksualni protein 3.2 povezan s citoadherencijom iz porodice Plasmodium falciparum (Clag3)
 • 1.A.92 Porodica reovirusnog viroporina VP10 (RVP10).
 • 1.A.93 Nestrukturni protein 3 virusa plavog jezika porodice Viroporin (NS3)
 • 1.A.94 Rotavirus nestrukturni glikoprotein 4 Viroporin (NSP4) Porodica
 • 1.A.95 Porodica virusa efemerovirusa (EVVP).
 • 1.A.96 Porodica virusa ljudskog polioma virusa (PVVP).
 • 1.A.97 Porodica virusa lkudskog papiloma virusa tipa 16 E5 (HPV-E5)
 • 1.A.98 Porodica ljudskog T-limfotropni virus 1 P13 proteina (HTLV1-P13)
 • 1.A.99 Porodica proteina E (IBV-E) omotnice male membrane virusa infektivnog bronhitisa
 • 1.A.100 Porodica Rhabdoviridae putativni viroporin, U5 (RV-U5)
 • 1.A.101 Porodica Pex11 (Pex11) koji stvaraju peroksisomske pore
 • 1.A.102 Porodica virusa gripe A PB1-F2 (PB1-F2)
 • 1.A.103 Porodica majmunskog virusa 5 (Virus parainfluence 5) SH (SV5-SH)
 • 1.A.104 Predložena porodica flagelumske biosinteze Na+ kanala, FlaH (FlaH)
 • 1.A.105 Porodica mješovite kinzne domenolike loze (MLKL).
 • 1.A.106 Porodica kalcijskih kanala aktiviranih punjenjem kalcija (CLAC)
 • 1.A.107 Porodica globina koja stvara pore
 • 1.A.85 Porodica poliovirusa 2B viroporina (2B viroporin).
 • 1.A.86 Porodica ljudsogk papiloma virusa tip 16 (HPV16) L2 viroporin (L2 viroporin)
 • 1.A.87 Porodica mehanosenzitivnih kalcijskih kanala (MCA).
 • 1.A.88 Porodica gljivičnih kalijkih kanala (F-Kch).
 • 1.A.89 Porodica ljudskog koronavirusa 229E viroporina (229E viroporin)
 • 1.A.90 Porodica ljudskog virusa metapneumovirusa (HMPV) (HMPV-viroporin)
 • 1.A.91 Aseksualni protein 3.2 povezan s citoadherencijom iz porodice Plasmodium falciparum (Clag3)
 • 1.A.92 Porodica reovirusa viroporina VP10 (RVP10).
 • 1.A.93 Nestrukturni protein 3 virusa plavog jezika porodice viroporin (NS3)
 • 1.A.94 Porodica rotavirusa nestrukturnog glikoproteina 4 viroporina (NSP4)
 • 1.A.95 Porodica virusa efemerovirusa (EVVP).
 • 1.A.96 Porodica ljudskog virusa poliomih virusa (PVVP).
 • 1.A.97 Porodica virusa humanog papiloma virusa tipa 16 E5 (HPV-E5)
 • 1.A.98 Porodica ljudskog T-limfotropnog virusa 1 P13 protein (HTLV1-P13)
 • 1.A.99 Porodica proteina E (IBV-E) omotnice male membrane virusa infektivnog bronhitisa
 • 1.A.100 Porodica Rhabdoviridae pretpostavljenog viroporina, U5 (RV-U5)
 • 1.A.101 Porodica Pex11 (Pex11) koja stvara peroksisomske pore
 • 1.A.102 Porodica virusa gripe A PB1-F2 (PB1-F2)
 • 1.A.103 Porodica majmunskog virusa 5 (virus parainfluence 5) SH (SV5-SH)
 • 1.A.104 Porodica predložene flagelumske biosinteze kanala Na+, FlaH (Fla
 • 1.A.105 Porodica mješovite kinazne domenolike loze (MLKL).
 • 1.A.106 Porodica kalcijumskih kanala aktiviranih punjenjem kalcija (CLAC)
 • 1.A.107 Porodica globina koji stvaraju pore

1.B. β-barelski porini i drugi proteini vanjske membrane[uredi | uredi izvor]

1.C Toksin koji stvara pores (proteini i peptidi)[uredi | uredi izvor]

1.D Neribosomski sintetizirani kanali[uredi | uredi izvor]

 • 1.D.1 Porodica kanala gramicidin A.
 • 1.D.2 Porodica koja formira kanale siringomicina
 • 1.D.3 Porodica siringopeptina koji formira kanale
 • 1.D.4 Porodica koja formira kanal tolaasin

[* 1.D.5 Porodica koja formira alameticinske ili peptaibolne kanale antibiotika

 • 1.D.6 Porodica kompleksnih poli 3-hidroksibutiratnih Ca2+ kanala (cPHB-CC)
 • 1.D.7 Porodica betaholina
 • 1.D.8 Porodica saponina
 • 1.D.9 Porodica poliglutaminskih ionskih kanala (PG-IC)
 • 1.D.10 Porodica kanala koja formira keramid
 • 1.D.11 Porodica surfaktina
 • 1.D.12 Porodica beauvericina (Beauvericin)
 • 1.D.13 Amfipatski peptidni antibiotici za isporuku DNK (DAPA)
 • 1.D.14 Porodica sintetskih Leu/Ser amfipatskih peptida koji formiraju kanale (l/S-SCP)
 • 1.D.15 Porodica daptomicina (daptomicina)
 • 1.D.16 Porodica sintetskih amfipatskih heptapeptida koji formiraju pore (SAPH)
 • 1.D.17 Porodica kombinatornog dizajniranja peptida β-listova koja stvara pore
 • 1.D.18 Porodica konjugata guanozin-žučne kiseline koja stvara pore
 • 1.D.19 PorodicaCa2+ liijeka koji formira kanale digitoksina
 • 1.D.20 Porodica polienskih makrolidnih antibiotika/gljivičnih agenasa (PMAA) koji stvaraju pore
 • 1.D.21 Porodica lipidnih nanopora (LipNP).
 • 1.D.22 Porodina karotenoidnih pigmenta koji translociraju protonske zeaksantine
 • 1.D.23 Porodica fenilen - etinilen antimikrobnih tvari koje stvaraju pore (PEPA)
 • 1.D.24 Porodica politeonamida B (pTB) morskog sunđera
 • 1.D.25 Porodica arilaminskog foldamera (AAF).
 • 1.D.26 Porodica dihidrodehidrodikoniferil alkohola 9'-O-β-D-glukozida (DDDC9G)
 • 1.D.27 Porodica tiourejinih izostera
 • 1.D.28 Porodica lipopeptaibola
 • 1.D.29 Porodica makrocikličnih oligoholata
 • 1.D.30 Porodica [5]arenskih kanala (HAPA-C) sa dodatkom vještačkog hidrazida
 • 1.D.31 Porodica amfotericina B.
 • 1.D.32 Porodica novicidina koja stvara pore
 • 1.D.33 Porodica koja formira kanale politeonamida B.
 • 1.D.34 Oligoester bolaamphiphiles koji formira kanal
 • 1.D.35 Ciklična porodica Lipodepsipeptidae koja stvara pore
 • 1.D.36 Porodica oligobornenskih ionskih kanala
 • 1.D.37 Porodica Hibicuslide C.
 • 1.D.38 Porodica ciklične peptidne nanotubule (cPepNT).
 • 1.D.39 Porodica amfifilnih molekulskih ionskih kanala (AAM-IC) na bazi azobenzena
 • 1.D.40 Porodica lipidnih toroidnih pora izazvanih proteinima
 • 1.D.41 Porodica ionofora (spiroheksanolida) tipa sprotetonat
 • 1.D.42 Porodica Phe-Arg tripeptidnog stuba[5] arenskog kanala (TPPA-C)
 • 1.D.43 Porodica guanozin-dinukleozidnog kanala (TT-GDN-C) skrojena za triazole
 • 1.D.44 Porodica sintetskih ionskih kanala s redoks-aktivnim ferocenom (ICRF)
 • 1.D.45 Porodica sonoporacije i elektroporacije membranskih pora (SEMP)
 • 1.D.46 Porodica DNK nanopora (DnkNP).
 • 1.D.47 Porodica sintetskih cikličnih peptida koji stvaraju pore (PSCP)
 • 1.D.48 Porodica koja stvara pore siringomicina E.
 • 1.D.49 Porodica transmembranskih karotenoidnih radikalnih kanala (CRC).
 • 1.D.50 Porodica amfifilnskih bis-kateholskih anionskih transportera (AC-AT)
 • 1.D.51 Porodica proteinskih nanopora (ProNP).
 • 1.D.52 Porodica aromatsknih oligoamida makrocikličnih nanopora (OmnNP)
 • 1.D.53 Porodica alfa, gama-peptidnih nanocijevi (a,gPepNT)
 • 1.D.54 Porodica heksil-benzoureido-15-kruna-5-eterskih ionskih kanala (HBEC) selektivna na kalij
 • 1.D.55 Porodica porfirin-baziranih nanopora (PorNP)
 • 1.D.56 Porodica alfa-aminoizobutirata (Aib) oligomernih nanopora (AibNP)
 • 1.D.57 Porodica lipidnih elektropora (LEP).
 • 1.D.58 Porodica anionskih transportrajućih prodigiosena (prodigiosen)
 • 1.D.59 Porodica perenozina koji prenosi anion (perenozin).
 • 1.D.60 Porodica alfa, gama-cikličnih peptida (AGCP)
 • 1.D.61 Porodica anionofornih Šablon:Chem name (ABBP)
 • 1.D.62 Porodica za formiranje kanala (TDG) derivata bis-triazolil diguanozina
 • 1.D.63 Porodica nanopora na bazi peptida (PepNP).
 • 1.D.64 Porodica ugljičnih nanocijevi (CarNT).
 • 1.D.65 Porodica amfidinol (amfidinol) koji stvara pore
 • 1.D.66 Porodica heliksnih makromolekulskih nanopora (HmmNP).
 • 1.D.67 Porodica spiralnih peptidnih ionskih kanala (CEHP) modificiranih krunskim eterom
 • 1.D.68 Porodica pleuronskog blok-polimera koji formira pore (PPBP)
 • 1.D.69 Porodica konusnih nanopora (ConNP).
 • 1.D.70 Porodica metalnih (Au/Ag/Pt/grafenskih) nanopora (MetNP)
 • 1.D.71 Porodica sintetskih TP359 peptida (TP359)
 • 1.D.72 Porodica tripodalnih receptora na bazi triazinskih (CCTTR) nosača hlorida
 • 1.D.73 Porodica mezoporoznih silicijskih nanopora (SilNP).
 • 1.D.74 Porodica sintetskih krutih p-oktifenilnih pora (SSROP) koja reagira na stimulans

1.E Holini[uredi | uredi izvor]

1.F Vezikulskofuzijske pore[uredi | uredi izvor]

 • 1.F.1 Porodica fuzijskih pora sinaptosomnih vezikula (SVF-pore)
 • 1.F.2 Porodica oktamermih egzocista (egzocista)

1.G Virusnofuzijska pora[uredi | uredi izvor]

 • 1.G.1 Porodica virusnih membranskih fuzijskih proteina-1 (VMFP1)
 • 1.G.2 Porodica virusnih membranskih fuzijsih proteina-2 (VMFP2)
 • 1.G.3 Porodica virusnih membranskih fuzijskih proteina-3 (VMFP3)
 • 1.G.4 Porodica virusnih membranskih fuzijskih proteina-4 (VMFP4)
 • 1.G.5 Porodica virusnih membranskih fuzijskih proteina-5 (VMFP5)
 • 1.G.6 Porodica hepadnkvirusnog S fuzijskog proteina (HBV-S proteina)
 • 1.G.7 Porodica reovirusnih FAST fuzijskih proteina (R-FAST).
 • 1.G.8 Porodica arenavirusnih fuzijskig proteina (AV-FP).
 • 1.G.9 Porodica sincitina (sincitin)
 • 1.G.10 Porodica membranskog fuzijskog kompleksa virusa herpes simplex (HSV-MFC)
 • 1.G.11 Porodica proksvirusa kopleksa proteina ćelijskog ulaza (PEP-C)
 • 1.G.12 Porodica virusa ptičje leukoze gp95 fuzijskog proteina (ALV-gp95)
 • 1.G.13 Porodica malih transmembrana (FAST) povezana sa fuzijom ortoreovirusa
 • 1.G.14 Porodica hemaglutinina virusa gripe/proteina koji stvara fuziju (Influenca-H/FPP)
 • 1.G.15 Porodica virusa jedarne poliedroze utografa kalifornika glavnog omotača glikoproteina GP64 (GP64)
 • 1.G.16 Porodica fuzijskih peptida tipa 1 (HIV-1) virusa ljudske imunodeficijencije (HIV-FP)
 • 1.G.17 Porodica glikoproteinskog omotača virusa goveđe leukemije (BLV-Env)
 • 1.G.18 SARS-CoV fuzijski peptid u porodici prekursora glikoproteina šiljaka (SARS-FP)
 • 1.G.19 Porodica membranskog fuzijskog kompleksa koji stvara pore (rotavirus MFC)
 • 1.G.20 Porodica hantavirusa Gc omotačkog fuzijskog glikoproteina (Gc-EFG)
 • 1.G.21 Porodica Epstein Barrovih virusa (ljujdski herpes virus 4) Gp42 (Gp42)
 • 1.G.22 Porodica glikoproteina gO (gO) citomegalovirusa (ljudski herpesvirus 5)

1.H Paraćelijski kanali[uredi | uredi izvor]

 • 1.H.1 Porodica klaudinskih čvrstih veza (klaudin1)
 • 1.H.2 Porodica beskičmenjačkih PMP22-klaudina (klaudin2)

1.I Membranski vezani kanali[uredi | uredi izvor]

2. Elektrohemijski potencijalni transporteri[uredi | uredi izvor]

2.A Porteri (uniporteri, simporteri, antiporteri)[uredi | uredi izvor]

2.B Neribosomski sintetizirani porteri[uredi | uredi izvor]

 • 2.B.1 Porodica nosača valinomicina
 • 2.B.2 Porodica monensina
 • 2.B.3 Porodica nigericina
 • 2.B.4 Porodica makrotetrolidnih antibiotika (MA).
 • 2.B.5 Porodica makrocikličkog polietera (MP).
 • 2.B.6 Porodica ionomicina
 • 2.B.7 Porodica transmembranske α-heliksne translokacije fosfolipidnih peptida (TMP-PLT)
 • 2.B.8 Porodica bafilomicinskih A1 (Bafilomycin).
 • 2.B.9 Porodica peptida koji prodiru u ćelije (CPP) funkcionalna porodica
 • 2.B.10 Porodica sintetskih CPP transportana
 • 2.B.11 Porodica kalcimicinskih ili A23187 ionofora tipa nosioca
 • 2.B.12 Porodica salinomicina
 • 2.B.13 Porodica tetrapirolnih makrocikličkih anionskih antiportera (TPMC-AA)
 • 2.B.14 Porodica lazalocidda A ili X-537A ionofora (Lasalocid)
 • 2.B.15 Porodica nosača hlorida na bazi tris-tioureje (TTT-CC)
 • 2.B.16 Porodica spojenih anionskih nosača (HCAC) koja sadrži halogenu vezu
 • 2.B.17 Porodica derivata izoftalamina H+:Clkotransportera (IDC)
 • 2.B.18 Porodica kotransporterskih derivata piridin-2,6-dikarboksamina (PDCA) H+:Cl
 • 2.B.19 Porodica derivata pirola Calix(4) (C4P)
 • 2.B.20 Porodica izmjenjivača prodigiosina (prodigiosin) hlorid/bikarbonat
 • 2.B.21 Porodica anionskih transportera (oPDA-U) derivata orto-fenilendiamin-bis-ureje
 • 2.B.22 Porodica anionskih transportera (IAT) funkcionalizovanih imidazolijem
 • 2.B.23 Porodica transmembranskih homotetramera Zn2+/Co2+: Protonnski sintetski asntiporter, Rocker (Rocker)
 • 2.B.24 Porodica Šablon:Chem name anionskih nosača (BBP-AC)
 • 2.B.25 Porodica Lipid-Flip-Flop (PLFF) posredovana peptidima
 • 2.B.26 Porodica konjugata (BIBCC) Šablon:Not a typo Šablon:Not a typo
 • 2.B.27 Porodica tris-urea anionskih transportera
 • 2.B.29 Porodica anionofornih morskih alkaloida tambjamina

2.C Energezatori vođeni ionskim gradijentom[uredi | uredi izvor]

 • 2.C.1 Porodica pomoćnih proteina TonB-ExbB-ExbD/TolA-TolQ-TolR (TonB) za energiziranje aktivni transport|aktivnog transporta posredovanog receptorom vanjske membrane (OMR)

3. Primarni aktivni transporteri[uredi | uredi izvor]

3.A. Transporteri vođeni hidrolizom P-P veze[uredi | uredi izvor]

 • 3.A.1 ABC transporter uključujući BtuCD, transporter za unos molibdata, regulator transmembranske provodljivosti cistične fibroze i druge
 • 3.A.2 Natporodica H+- ili Na+-translocirajuća F-tip ATPaza, V-tip ATPaza i A-tip ATPase
 • 3.A.3 Natporodica P-tipa ATPaza
 • 3.A.4 Porodica efluksa arsenita i antimonita
 • 3.A.5 Opći sekretorni put (Sec) translokona (preproteinska translokaza SecY)
 • 3.A.6 Porodica sekretornih puteva tipa III (vezano za virulenciju) (IIISP)
 • 3.A.7 Porodica sekretornog puta tipa IV (konjugatni DNK-proteinski transfer ili VirB) (IVSP)
 • 3.A.8 Porodica mitohondrijske proteinske translokaze (MPT).
 • 3.A.9 Porodica translokaze proteina omotača hloroplasta (CEPT ili Tic-Toc)
 • 3.A.10 Porodica H+, Na+-translocirajuća H+, Na+-translocirajuća pirofosfataza
 • 3.A.11 Porodica transportera DNK za transformaciju DNK (DNK-T) vezana za bakterijsku kompetenciju
 • 3.A.12 Porodica septnih DNK translokatora (S-DNA-T).
 • 3.A.13 Porodica eksportera filamentnih faga (FPhE).
 • 3.A.14 Porodica fimbrilina/eksportera proteina (FPE).
 • 3.A.15 Porodica glavne terminalne grane (MTB) koja luči protein vanjske membrane
 • 3.A.16 Porodica endoplazmatskretikulumskog retrotranslokona (ER-RT).
 • 3.A.17 Porodica fagnog T7 Injektisoma (T7 Injektisom)
 • 3.A.18 Porodica jedarnih eksportera iRNK (iRNK-E).
 • 3.A.19 Porodica TMS kompleksa za prepoznavanje/umetanje (TRC).
 • 3.A.20 Porodica importera peroksisomnih proteina (PPI).
 • 3.A.21 Porodica biogeneze/kompleksa insercije membranskih proteina usidreni repom C-terminala (TAMP-B)
 • 3.A.22 Porodica TREX/TAP jedarnog eksportnog kompleksa iRNK (TREX) povezan s transkripcijom
 • 3.A.23 Porodica simbioze/sekretornog puta virulencije tipa VI (VISP)
 • 3.A.24 Porodica sistema za izlučivanje proteina tipa VII ili ESX (T7SS).
 • 3.A.25 Porodica mehanizama nalik na ERAD (SELMA) specifična za sumbionte
 • 3.A.26 Porodica eksportnih proteina Plasmodium-skog translokona (PTEX)

3.B Transporteri vođeni dekarboksilacijom[uredi | uredi izvor]

3.C Transporteri sa metiltransferom[uredi | uredi izvor]

 • 3.C.1 Porodica Na+ koja prenosi metiltetrahidrometanopterin: koenzim M-metiltransferaza (NaT-MMM)

3.D. Oksidoredukcioni transporteri[uredi | uredi izvor]

Oni uključuju brojne transmembranske proteine slične citohromu b, uključujući koenzim Q-citohrom c reduktazu (citohrom bc1); kompleks citohroma b6f; format dehidrogenaza, respiratorna nitrat- reduktaza; sukcinat-koenzim Q reduktaza (fumarat-reduktaza) i sukcinat-dehidrogenaza.

 • 3.D.1 Porodica [[NADH:ubikinon-reduktaza (H+-translokacija)|H+ ili Na+-translocirajuća NADH dehidrogenaza ("kompleks I")
 • 3.D.2 Porodica proton-translocirajuće transhidrogenaze (PTH).
 • 3.D.3 Natporodica proton-translocirajućeg kvinola: citohrom c reduktaza)
 • 3.D.4 Natporodica citohrom-oksidaza koja translocira proton (COX)
 • 3.D.5 Porodica Na+-translocirajuća NADH:kinon dehidrogenaza (Na-NDH ili NQR)
 • 3.D.6 Porodica pretpostavljenih iona (H+ ili Na+)-translocirajućih NADH:Feredoksin-oksidoreduktaza (NFO ili RNF)
 • 3.D.7 Porodica H2:Heterodisulfid oksidoreduktaza (HHO)
 • 3.D.8 Porodica Na+- ili H+-pumpanja formil-metanofuranskih dehidrogenaza (FMF-DH)
 • 3.D.9 Porodica H+-translocirajućih F420H2 dehidrogenaza (F420H2DH)
 • 3.D.10 Porodica prokariotske sukcinat-dehidrogenaze (SDH).

3.E. Transporteri vođeni apsorpcijom svjetlosti[uredi | uredi izvor]

4. Grupni translokatori[uredi | uredi izvor]

4.A Grupni translokatori vođeni fosfotransferom[uredi | uredi izvor]

4.B Transporteri preuzimanja nikotinamid ribonukleozida[uredi | uredi izvor]

 • 4.B.1 Porodica permeaze preuzimanja nikotinamid-ribonukleozida (NR) (PnuC)

4.C Acil CoA ligazom spregnuti transporteri[uredi | uredi izvor]

 • 4.C.1 Predložena porodica transportera masnih kiselina (FAT).
 • 4.C.2 Porodica karnitin O-acil transferaza (CrAT).
 • 4.C.3 Porodica Acyl-CoA tioesteraza (AcoT).

4.D Polisaharid-sintaza/eksporteri[uredi | uredi izvor]

 • 4.D.1 Porodica pretpostavljene vektorske polimerizacije glikozila (VGP).
 • 4.D.2 Porodica glikozil-transferaze 2 (GT2).
 • 4.D.3 Porodica glikan-glukozil transferaze (OpgH).

4.E. Grupni translokatori katalizirani vakuolskim polifosfatnim polimerazom[uredi | uredi izvor]

 • 4.E.1 Porodica vakuolske (acidokalcisom) polifosfatne polimeraze (V-PPP)

5. Transportni nosači elektrona[uredi | uredi izvor]

5.A Transmembranski 2-elektronski prijenosnici[uredi | uredi izvor]

 • 5.A.1 Porodica oksidoreduktaze D (DsbD) disulfidne veze
 • 5.A.2 Porodica disulfidne veze oksidoreduktaze B (DsbB).
 • 5.A.3 Porodica oksidoreduktaze (PMO) koja sadrži prokariotski molibdopterin

5.B Transmembranski 1-elektronski prijenosni nosači[uredi | uredi izvor]

8. Pomoćni faktori uključeni u transport[uredi | uredi izvor]

8.A Pomoćni transportni proteini[uredi | uredi izvor]

8.B Ribosomski sintetizirani proteinski/peptidni toksini koji ciljaju kanale i nosače[uredi | uredi izvor]

8.C Neribozomski sintetizirani toksini koji ciljaju kanale i nosače[uredi | uredi izvor]

9. Nepotpuno okarakterizirani transportni sistemi[uredi | uredi izvor]

9.A Prepoznati transporteri nepoznatog biohemijskog mehanizma[uredi | uredi izvor]

9.B Pretpostavljeni transportni proteini[uredi | uredi izvor]

9.C Funkcionalno karakterizirani transporteri bez identifikovanih sekvenci[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Saier, Milton H.; Reddy, Vamsee S.; Tamang, Dorjee G.; Västermark, Åke (januar 2014). "The Transporter Classification Database". Nucleic Acids Research. 42 (D1): D251–D258. doi:10.1093/nar/gkt1097. PMC 3964967. PMID 24225317.
 2. ^ Saier, M. H.; Yen, M. R.; Noto, K.; Tamang, D. G.; Elkan, C. (1. 1. 2009). "The Transporter Classification Database: recent advances". Nucleic Acids Research. 37 (Database): D274–D278. doi:10.1093/nar/gkn862. PMC 2686586. PMID 19022853.
 3. ^ Saier, M. H.; Tran, C. V.; Barabote, R. D. (1. 1. 2006). "TCDB: the Transporter Classification Database for membrane transport protein analyses and information". Nucleic Acids Research. 34 (90001): D181–D186. doi:10.1093/nar/gkj001. PMC 1334385. PMID 16381841.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]


Šablon:Pore-formirajući toksini Šablon:Neribosomno sintetizirani kanali Šablon:Proteini vezikulskog transporta

Šablon:Neribozomski sintetizirani porteri

Šablon:Oksidoredukcijski transporteri