309. brdska brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

309. brdska brigada (skraćeno: 309. bbr) bila je jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine u sastavu Trećeg korpusa. U lancu komandovanja bila je podređena prvoj Operativnoj grupi Lašva, a potom Operativnoj grupi Bosna.

Brigada je osnovana naredbom Štaba Vrhovne komande u januaru 1993. godine u Kaknju,[1] a bila je sastavljena od vojnih obveznika sa područja općine Kakanj. U svom vojnom sastavu je imala 2.400 vojnika i starješina koju su sačinjavali: komanda brigade, tri brdska bataljona, izviđačko-diverzantska četa, četa vojne policije, minobacačka četa, inžinjerijska četa, logistička četa i lahka artiljerijsko-raketna baterija PVO.

Naređenjem komandanta Trećeg korupusa od 28. 08. 1994. godine iz vojnog sastava 309. bbr izdvojeni su starještine i borci jačine dvije čete za potrebe osnivanja Trećeg manevarskog bataljona 35. divizije Kopnene vojske.

Naredbom Štaba Vrhovne komande od 29. 09. 1994. godine određeno je da se 309. brdska brigada rasformira, te da se od njenog vojnog osoblja i materijalno tehničkih sredstava te ličnim i materijalno tehničkim sredstvima 311. lahke pješadijske brigade osnuje 329. brdska brigada.

Brigada je i formalno ušla u sastav novoformirane 329. brdske brigade 01. novembra 1994. godine.

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ kakanjinfo (4. 1. 2021). "Tačno je 28.godina od formiranja 309. brdske brigade Kakanj - Brigada u svom sastavu po formaciji imala oko 2400 boraca!". Informacija više!. Pristupljeno 11. 11. 2023.