161. slavna olovska brdska brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
161. slavna olovska brdska brigada
1. brdska brigada Olovo
110. slavna brdska brigada
Aktivnaformirana 27. maja 1993.[1]
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstapješadija
DioPrvog i Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine
Glavno sjedišteOlovo
Komandanti
Fadil Karičić

161. slavna olovska brdska brigada je bila vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog i Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Brigada je osnovana 27. maja 1993. godine[1] u Olovu gdje je i bila komanda brigade, pod prvobitnim nazivom 1. brdska brigada Olovo.

Historija[uredi | uredi izvor]

Brigada je po osnivanju dobila naziv 1. brdska brigada Olovo. Prvi komandant bio je Fadil Karičić. 14. decembra 1993. godine brigadi je zbog iskazanih zasluga u odbrani Republike Bosne i Hercegovine dodijeljen počasni naziv slavna. Usklađivanjem naziva brigada unutar korpusa, 11. januara 1995. godine brigadi je promijenjen naziv u 110. slavnu brdsku brigadu. Taj naziv brigada će zadržati do 16. novembra 1995, kada je preimenovana u 161. slavnu olovsku brdsku brigadu.

Za vrijeme postojanja operativnih grupa, olovska brigada se nalazila u sastavu OG Visoko, OG-3 Kladanj 2. korpusa i OG-3 Vareš da bi formiranjem divizija bila potčinjena Komandi 16. divizije Armije RBiH koja se nalazila u Varešu.

Značaj brigade[uredi | uredi izvor]

Obzirom da se tokom rata u Bosni i Hercegovini teritorija Olova nalazila na važnom geografskom položaju, kontrolisanje ovog dijela teritorije bio je imperativ za obje strane u ratu. Naime, preko Olova se prostirala jedina komunikacija koja je povezivala teritoriju na sjeveroistoku države pod kontrolom Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i ostatka teritorije koju je kontrolisala Armija RBiH. S druge strane, ovladavanje ovom teritorijom Vojska RS-a je pokušala probiti tzv. rezervi koridor koji bi se prostirao od Romanije preko Olova i dolinom Krivaje preko Zavidovića spajao sa Dobojem. Ostvarivanjem te zamisli, Drugi korpus Armije RBiH bi se stavio u totalnu blokadu. Upravo iz tih razloga, zona odgovornosti 110. slavne brigade većim dijelom rata je bila zona aktivnih ratnih djejstava i predmetom nekoliko operacija, od kojih je najznačajnija Drina 93 iz januara 1994.

Odlikovanja[uredi | uredi izvor]

Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima posthumno je odlikovan Senahid Bolić Bolo. Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, odlikovano je 16 pripadnika brigade.

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ a b "Obilježen 27.maj dan formiranja 1.slavne olovske brdske brigade". radio.olovo.ba. Pristupljeno 10. 4. 2018.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.