140. bošnjačka brdska brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
140. bošnjačka brdska brigada
Osnovana22. marta 1993. kao 81. brdska brigada
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstapješadija
DioPrvog korpusa Armije RBiH

140. bošnjačka brdska brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Brigada je formirana 22. marta 1993. kao 81. brdska brigada od jedinica 1. fočanske brigade i Općinskog štaba odbrane Trnovo, u cilju jačanja Operativne grupe Igman. Njena popuna trebala se vršiti ljudstvom iz Trnova, Foče, Kalinovika i drugih istočnobosanskih općina. Nakon pada Trnova u julu 1993, 1. fočanska izašla je iz sastav 81. brigade i preformirana je u 82. brdsku brigadu.

Inicijativom Komande 1. korpusa, 81. brigada trebala se popunom ljudstva iz Sarajeva preformisati u muslimansku brdsku brigadu. Naređenje o formiranju 1. muslimanske brdske brigade došlo je 21. decembra 1993, a popuna se trebala vršiti dobrovoljcima i ljudstvom sa područja Foče i Trnova koje se nalazilo u sarajevskim brigadama. Također je izdato i opozvano naređenje o formiranju 19. bošnjačke lahke brigade.

22. aprila 1994. brigada je preimenovana u 1. bošnjačku brdsku brigadu. Ulaskom u 14. diviziju, preimenovana je u 181. bošnjačku brdsku brigadu. Tokom reorganizacije 14. divizije nakon završetka ratnih aktivnosti, brigada je 25. decembra ponovo preimenovana, ovaj put u 140. bošnjačku brdsku brigadu.

Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, nagrađena su 23 pripadnika brigade.

Reference[uredi | uredi izvor]

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.