17. viteška krajiška brdska brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
17. viteška krajiška brdska brigada
Aktivnaformirana 19. novembra 1992.
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstapješadija
DioTrećeg/Sedmog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedišteTravnik
Komandanti
Fikret Ćuskić
Sakib Forić

17. viteška krajiška brdska brigada je vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Armije RBiH. Od svog osnivanja 19. novembra 1992. godine, brigada je bila u sastavu 3. korpusa a formiranjem 7. korpusa Armije RBiH postaje njegov sastavni dio. Sjedište brigade je bilo u Travniku a okupljala je uglavnom borce iz Bosanske krajine po čemu je i dobila naziv. Zbog svog doprinosa u odbrani domovine, brigadi je dodijeljen počasni naziv ‘’viteška’’.

Historija[uredi | uredi izvor]

17. viteška krajiška brdska brigada je formirana 19. novembra 1992. ujedinjenjem 1. i 7. krajiške brigade.[1] Za komandanta brigade postavljen je Fikret Ćuskić koji je na tom položaju ostao do 7. aprila 1994. godine. Sjedište brigade je bilo u Travniku, a baza se nalazila u kasarni bivše JNA. Decembra 1992. godine brigada je potčinjena “Operativnoj grupi Visoko” koja se tada nalazila u sastavu 1. korpusa.[2] U januaru 1993. godine, 17. brdska krajiška brigada biva direktno potčinjena Komandi 3. korpusa i u tom svojstvu ostaje do perioda kada se osniva “Operativna grupa Bosanska krajina” kada postaje dio te operativne grupe. U martu 1993. godine 17. krajiška brigada se sastojala od četiri bataljona.[3] Formiranjem Sedmog korpusa Armije RBiH 7. aprila 1994. godine, brigada se zajedno sa svim jedinicama OG Bosanska krajina potčinjava komandi tog korpusa te čini okosnicu najmlađeg armijskog korpusa.

Priznanja[uredi | uredi izvor]

17 pripadnika ove brigade su dobitnici ratnog priznanja Zlatni ljiljan od čega njih 7 posthumno. Također, dvojica pripadnika ove brigade su posthumno odlikovani ordenom zlatnog grba s mačevima a jedan medaljom za hrabrost.[3] Za dostignuća ostvarena u borbi, prema odluci Predsjedništva RBiH od 14. aprila 1993. godine, brigadi je dodijeljen počasni naziv slavna a do kraja rata, 18. januara 1995. godine i najviše kolektivo priznanje viteška.[4]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ ICTY - Presuda Enveru Hadžihasanoviću i Amiru Kuburi, 15. marta 2006., str.118
  2. ^ ICTY - Presuda Enveru Hadžihasanoviću i Amiru Kuburi, 15. marta 2006., str.119
  3. ^ a b http://krupljani.ba/usk/devetnaest-godina-od-prvog-postrojavanja-17-vite%C5%A1ke-kraji%C5%A1ke-brigade-nastajala-iz-o%C4%8Daja-i-prkosa.html[mrtav link]
  4. ^ http://issuu.com/plbih/docs/name921f04/6

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Amir KlikoFikret Ćuskić, 17. Viteška krajiška brdska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje 17. VKBBR - Institut za istoriju, Ključ - Sarajevo 2010.