Prvi korpus Armije RBiH

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
1. korpus Armije RBIH
Aktivan formiran 1. septembra 1992. godine.
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Dio Armija Republike Bosne i Hercegovine
Glavno sjedište Sarajevo
Komandanti
Mustafa Hajrulahović-Talijan
Vahid Karavelić
Nedžad Ajnadžić

Prvi korpus Armije RBiH, je bio jedan od sedam korpusa u sastavu Armije RBiH. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom srpske i hrvatske agresije na BiH bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komanadom ratnog zločinca Ivice Rajića, Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo.

1992. godine Prvi korpus je brojao 34.500 pripadnika da bi krajem rata 1995. godine taj broj iznosio 40.500 pripadnika.

Historija[uredi | uredi izvor]

Odlukom Predsjedništva RBiH od 18. avgusta 1992. godine i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije RBiH, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije RBiH sa sjedištem u Sarajevu. U sastav korpusa su ušle sve, do tada formirane, vojne jedinice sarajevske regije sa oko 30 000 vojnika. Za komandanta je postavljen Mustafa Hajrulahović-Talijan, zamjenik je bio Vahid Karavelić a načelnik štaba Enver Hadžihasanović.[1] Sredinom 1993. godine korpus je reorganizovan formiranjem operativnih grupa. Formirane su 3 operativne grupe i to:[1]

  • OG Sarajevo - sa bazom u Sarajevu,
  • OG Tarčin - sa sjedištem u Tarčinu a obuhvatala je još i Trnovo, Fojnicu i Kiseljak
  • OG Visoko - sa sjedištem u Visokom koja je obuhvatala područje od Visokog do Olova.

Krajem juna 1993. godine, komandant korpusa Hajrulahović je premješten u Glavni štab Armije RBiH a novi komandant je postao dotadašnji zamjenik, Vahid Karavelić.[2] Daljim jačanjem korpusa, krajem 1994. godine došlo je do promjene u unutrašnjoj organizaciji Armije RBiH. Umjesto dotadašnjih operativnih grupa, koje su postojale kao privremeni organi rukovođenja i komandovanja i koje su bile dijelovi komandi korpusa, formirane su divizije kao stalni sastavi Armije RBiH. U skladu sa tim promjenama, u 1. korpusu ARBiH formirane su 3 divizije. 12. divizija je obuhvatala područje grada Sarajeva (bivša OG Sarajevo), 14. divizija je pokrivala područja koja su bila u zoni odgovornosti OG-1 Pazarić i dijela OG-2 Visoko a imala je sjedište u Tarčinu (bivša OG Tarčin), dok je za sjedište 16. divizije određen Vareš, (bivša OG Visoko).[1][3] U septembru 1995. godine, treći komandant korpusa postaje Nedžad Ajnadžić.[2]

Jedinice Prvog korpusa[uredi | uredi izvor]

Priznanja[uredi | uredi izvor]

472 pripadnika Prvog korpusa Armije RBiH je odlikovano najvišim ratnim priznanjem ”Zlatni ljiljan”, 19 pripadnika ratnim priznanjem ”Srebreni štit” dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva BiH. Osim toga, 3 brigade u sastavu ovog korpusa su odlikovane kolektivnim priznanjem slavna a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem viteška.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ a b c Opsada i odbrana Sarajeva, Vahid Karavelić str. 3
  2. ^ a b Opsada i odbrana Sarajeva, Vahid Karavelić str. 2
  3. ^ ‘’Za Sarajevo, za Bosnu svoju - Od 13. novosarajevske do 111. viteške brdske brigade’’, Mesud Šadinlija 2010. str. 184