152. brdska brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
152. brdska brigada
Aktivna27. maj 1992. – 13. oktobar 1995.
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstapješadija
DioPrvog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedišteSarajevo

152. brdska brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Formirana je 27. maja 1992. po naređenju Predsjedništva kao 12. pješadijska brigada "Hadži Lojo". Ime je dobila po Salihu Vilajetoviću, jednom od sarajevskih predvodnika otpora austro-ugarskoj okupaciji 1878. U njen sastav ušlo je šest odreda iz TO Starog Grada: Odred Vratnik, Odred Sedrenik, Odred Gazin Han, Odred Kovači, Odred Medrese i Romanijski odred. U transformacijama koje su nastupile nakon nastanka 1. korpusa 12. brigada rasformirana je, a od njenog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava stvorena je 2. brdska brigada.

U februaru 1993. broj brigada u Sarajevu trebao se smanjiti na osam motorizovanih brigada, a 2. brdska brigada trebala je uz 1. i 10. brdsku brigadu ući u sastav 7. motorizovane brigade. Međutim, 7. motorizovana brigada nije formirana, a 2. brdska brigada ojačana je 4. protivdiverzantskim odredom Gazin Han i 2. protivdiverzantskim odredom Vratnik iz Općinskog štaba odbrane Stari Grad. Ulaskom u 12. diviziju preimenovana je u 152. brdsku brigadu. 13. oktobra 1995. došlo je do spajanja brigada iz Starog Grada (152. i 115. brdske brigade) u 121. brdsku brigadu.

Od ljeta 1993. brigada je učestvovala u borbama izvan Sarajeva. Od marta 1994. jedan bataljon brigade djelovao je u kontinuitetu u zoni odgovornosti Operativne grupe 1, odnosno 14. divizije.

Šest pripadnika brigade odlikovano je Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.