221. brdska brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
221. brdska brigada
Osnovana 1. septembra 1992. kao 111. brdska brigada
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine
Glavno sjedište Gračanica

221. brdska brigada je vojna formacija koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Drugog korpusa Armije RBiH. Ulazila je u sastav Operativne grupe 2 i 22. divizije.

15. aprila 1992. na području Gračanice formirana su četiri rejonska štaba i prištapske jedinice: Odred TO, Protivdiverzantski vod, Pozadinska baza i Komanda stana. Nastankom Taktičke grupe 2 26. augusta 1992. jedinice OpŠTO ulaze u njen sastav. 1. septembra 1992. formirana je 111. brdska brigada. Od Odreda TO nastao je 1. manevarski bataljon, od Rejonskog štaba Gračanica 2. bataljon, od Rejonskog štaba Orahovica 3. bataljon, od Rejonskog štaba Malešići 4. bataljon, a od Rejonskog štaba Trebava 5. bataljon. Do januara 1993. rejonski štabovi ostali su u rezervnom sastavu, kada njihovim objedinjavanjem nastaje 6. bataljon. Formiranjem 212. bosanske brigade, tri manevarske čete 111. prešle su u njen sastav. Ulaskom u 22. diviziju brigada dobija ime 221. brdska brigada.

Tokom rata, u jedinice Armije RBiH angažovano je 9.569 (70.9%) vojnih obveznika sa područja Gračanice. Poginulo je 279, a ranjeno 1.313 boraca. Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, nagrađeno je 17 boraca.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Hasib Mušinbegović; Osman Kavazović (2002). Drugi korpus slobodi pjeva. Tuzla: Udruženje građana za zaštitu tekovina borbe za BiH. 

Reference[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]