Operativna grupa Igman

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Operativna grupa Igman
Osnovana24. novembar 1992.
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstaoperativna grupa
DioPrvog i Šestog korpusa Armije RBiH

Operativna grupa Igman vojna je formacija koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog i Šestog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Taktička grupa 1 formirana je 13. juna 1992. i obuhvatala je područja Jablanice, Konjica, Hadžića, Trnova, Ilidže i Igmana. 16. jula 1992. formirana je i Taktička grupa 2, u čiji sastav su ušle jedinice sa područja Kalinovika, Hrasnice i Trnova, Združeni odred Igman, Mješoviti artiljerijski divizion Igman i Brdsko-planinska diverzantska jedinica Igman. TG-2 stavljena je pod neposrednu komandu Regionalnog štaba odbrane Sarajevo. Formiranjem TG-2, zona odgovornosti TG-1 sužena je na prostor Hadžića, Pazarića, Jablanice i Konjica.

Taktička grupa Igman formirana je naređenjem načelnika Štaba Vrhovne komande od 13. oktobra 1992. U njen sastav ušli su Odred Igman, Odred Kijevo, Odred "Sejo Bublin" Kalinovik, gatački Samostalni bataljon "Šargan", Bataljon Igman, MAD Igman, Baterija protivvazdušne odbrane Konjic i Pozadinska četa Igman. TG Igman rasformirana je 17. novembra, a jedinice su ušle u sastav 8. brdske brigade.

OG Igman formirana je nakon rasformiranja TG Igman, kao privremeni sastav u cilju izvođenja operacije Koverta. U njen sastav ušle su:

U naređenju se navodi da u sastav OG ulazi i "brigada iz Goražda". Taj se dio naredbe najvjerovatnije odnosi na 1. fočansku brigadu.

Nakon formiranja 6. korpusa, na prostoru općina Trnovo i Ilidža ponovo je formirana OG Igman sa ciljem lakšeg rukovođenja i komandovanja na tada još nedefinisanom području koje se našlo pod napadom. U njen sastav ušle su:

  • 4. motorizovana brigada
  • 8. motorizovana brigada
  • 81. brdska brigada
  • jedinice OpŠO Ilidža i Trnovo
  • odredi "Zulfikar" i Crni labudovi
  • vod "Silver fox".

Nakon pada Trnova i gubitka položaja na Igmanu OG je rasformirana. Jedinice 1. korpusa sa ovog područja stavljene su pod komandu uspostavljenog isturenog komandnog mjesta.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.