250. slavna oslobodilačka brigada

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
1. tuzlanska brigada
1. motorizovana brigada
250. motorizovana brigada
250. slavna oslobodilačka brigada
Aktivnaformirana 16. maja 1992.[1]
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstapješadija
DioDrugog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedišteTuzla
Bitkemaj 1992: oslobađanje Kalesije (1.bataljon), Križani (2.bataljon)
juni 1992: Lovački dom na Staroj Majevici, Simin Han, Požarnica, Čaklovići
juli 1992: Kovačevo Selo, Tetima
Komandanti
Ekrem Šehović
Jusuf Šećerbegović
Nedžad Mulalić

1. tuzlanska brigada TO formirana je 16. maja 1992. godine. Pripadala je 2. korpusu Armije RBiH. Komandant 1. tuzlanske brigade bio je Ekrem Šehović. Kroz 1. tuzlansku prošlo je oko 4.600 boraca, a život je izgubilo 256 pripadnika ove brigade.

Formirana je 16. maja 1992. po naređenju komandanta Općinskog štaba TO Tuzla. Na dan formiranja brigada se sastojala od dva bataljona, no ljudstvo će se vremenom povećavati. Prvi bataljon se sastojao od zvorničke, vlaseničke i srebreničko-bratunačke čete, od izbjeglica iz tih krajeva. Od maja do novembra 1992. godine bio je raspoređen i izvodio borbena dejstva na kalesijsko-zvorničkom ratištu. Prvi komandant 1. bataljona bio je kapetan Mirsad Fidahić (posthumno unaprijeđen u čin brigadira). Drugi bataljon se sastojao od boraca iz: Ši Sela, Pasaca, Par Sela, Soline i dvije čete iz Tuzle. Prvi komandant 2. bataljona bio je kapetan Franjo Krešić. Treći bataljon formiran je jula 1992. godine, a prvi komandant bio je major Hajrudin Kunosić.

Preimenovana je u 1. motorizovanu brigadu 27. marta 1993. Kasnije će dobiti ime 250. motorizovana brigada. 24. maja 1995. ponovo će biti preimenovana, ovaj put u 250. slavnu oslobodilačku brigadu.

Ratni put[uredi | uredi izvor]

U maju 1992. godine vodile su se borbe na kalesijskom ratištu. U njima je učestovao i 2. bataljon 1. tuzlanske brigade. Drugi bataljon je zauzeo odbrambene položaje u Križanima. Nakon višednevnog izviđanja i pripremanja, u 7 sati ujutro 19. juna 1992. godine borci 1. tuzlanske su u sadjejstvu sa drugim formacijama izvršili su napad na okolne neprijateljske položaje. Jedinice su u višednevnim borbenim djejstvima ovladale tunelom u Gornjim Čaklovićima čime je uspostavljena saobraćajna veza sa slobodnim dijelovima Kalesije, oslobodile jedno od najačih srpskih okolnih uporišta Požarnicu te odbacili srpske snage tako da više nisu mogle granatirati Tuzlu sa oruđima dometa manjim od 8 km. Automobil u kome se nalazio komandant 2. bataljona Franjo Krešić naišao je na protivtenkovsku minu. Krešić je ostao bez obje noge, a oštećen mu je i vid. Osim odbrambenih i ofanzivnih dejstava na Majevici, borci 1. tuzlanske brigade su boravili i na drugim ratištima (gradačačkom, brčanskom, teočanskom, vozućkom).

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Dževad Pašić (1996). Zemlja između istoka i zapada. Tuzla: Bosnia Ars Tuzla.
  • Pod bajrakom 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tuzla: Savez boraca Patriotske lige TK Tuzla. 2010.

Reference[uredi | uredi izvor]