Operativna grupa Visoko

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Operativna grupa Visoko
Osnovana29. novembar 1992.
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstaoperativna grupa
DioPrvog, Trećeg i Šestog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedišteVisoko

Operativna grupa Visoko vojna je formacija koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog, Trećeg i Šestog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Taktička grupa 1 formirana je 11. juna 1992. sa sjedištem u Visokom. U njen sastav ušli su štabovi TO: Zenica, Kakanj, Busovača, Fojnica, Kiseljak, Kreševo, Visoko, Ilijaš, Breza i Vareš. Zadatak ove TG bio je razbiti neprijateljske snage u dolini rijeke Bosne između Sarajeva i Visokog i izvršiti deblokadu Sarajeva u rejonima Butile, Osjeka, Blažuja i Rakovice.

TG Visoko formirana je 2. oktobra 1992. Zona odgovornosti obuhvatala je područje Visokog, Breze, Vareša i Ilijaša.

OG Visoko formirana je 29. novembra 1992, uoči pokušaja deblokade Sarajeva poznatog pod imenom Koverat.

U njen sastav ušle su:

Naredbom o formiranju, u sastav OG Visoko trebala je ući i olovska 11. brdska brigada koja nikada nije formirana.

U sastav 3. korpusa ušla je 17. marta 1993. Formiranjem 6. korpusa, OG Visoko ušla je u njegov sastav i preformirana je u OG Istok. Rasformiranjem 6. korpusa početkom 1994. ponovo se našla u okviru 1. korpusa.

Reference[uredi | uredi izvor]

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.