Idi na sadržaj

Ibrahim Mržljak

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Ibrahim Mržljak
Rođenje1924. godina
Velika Kladuša, kraljevina Jugosalvija
Smrt24. maj 1944. godine
Topusko, DFJ
ZanimanjeUčesnik Narodnooslobodilačke borbe
NagradeNarodni heroj Jugoslavije
PočastiNardni heroj Jugoslavije

Ibrahim Mržljak (Velika Kladuša, 1924 – Topusko, 24. maj 1944), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i Narodni heroj Jugoslavije.

Biografija

[uredi | uredi izvor]

Rodio se u Velikoj Kladuši 1924. godine. Nižu poljoprivrednu školu je završio u Banjoj Luci, a u svom rodnom mjestu se povezao sa revolucionarnim pokretom. Do oktobra je obavljao dužnost kurira u Velikoj Kladuši, a tada odlazi na slobodnu teritoriju Korduna. U oslobođenoj Kladuši se vraća i stupa u „Vergašov” odred u feburaru 1942. godine. Tada se istakao kao kao hrabar borac u borbama na Petrovoj Gori. Član KPJ postao je 1942. godine. Krajem 1942. godine vraćen je na politički rad na teren Velike Kladuše, a kasnije će ponovo stupiti u Krajišku brigadu. Prvo je bio politički delegat voda, pa sekretar partijske ćelije i zamjenik komesara čete. Kod Bosanskog Novog njegova četa je odbila više uzastopnih Njemačkih napada. U tom napadu je teško ranjen. Nakon oporavka imenovan je za komandira čete u Cazinskom NOP odredu. Učestvovao je sa odredom u napadu na Cazin 14/15 novembra i u Kordunaškoj-banijskoj operaciji 1943. godine. Naročito se istakao u napadu na Vrnograč kada je njegova četa došla u tešku situaciju. Kako bi omogućio njeno izvlačenje uzeo je puškomitraljez i držao odstupnicu. Četa je uspela da se izvuče bez većih gubitka.

Cazinski odred je raformiran u februaru 1944. godine i ušao je u sastav Prve muslimanske brigade Unske operativne grupe. Ibrahim je imenovan za operativnog oficira Prve muslimanske grupe i na novim zadacima radio je dosta predano i uspešno. Dan uoči Desanta na Drvar Njemačke snage su izvršile napad na Topusko gde je bio glavni štab CK i ZAVNOH. Željeli su da prepadom unište Centralni organ NOP u ovoj federalnoj jedinici. U borbu je prvo stupila Prva muslimanska brigada, a zatim su uključene još tri brigade NOVJ. Njemci su bili prisiljeni na povlačenje preko Gline, a Ibrahim je sa vodom boraca sprečavao njihovo izvlačenje. U jurišu je poginuo.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, proglašen je za Narodnog heroja.

Reference

[uredi | uredi izvor]
  • ""Ulicama moga grada"". Radio Velika Kladuša.
  • Narodni Heroji Jugoslavije. Mladost Beograd. 1975.