Idi na sadržaj

El-Enfal

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
سورة الأنفال,
El-Enfal
Ratni plijen
Prikaz prve stranice sure El-Enfal
KlasifikacijaMedinska
Džuz9. i 10.
Red. br. u Kur'anu8.
Br. ajeta u suri75

El-Enfal (Arapski: سورة الأنفال, "Ratni plijen") jest osma sura Kur'ana. Sadrži 75 ajeta i po mjestu objave svrstava se u medinske sure. Objavljena je nakon Bitke na Bedru.

Sadržaj

[uredi | uredi izvor]
Izvorni tekst sure "Al-Anfal

Bedr je jedna od dominirajućih tema u ovoj suri. U njoj se detaljnije opisuje tok i posljedica te vojne operacije, vjernicima se objašnjava postupak s ratnim plijenom (el-enfal) i objašnjava im se da je on zajednički ("plijen pripada Allahu i Poslaniku"), odnosno da pripada državnoj kasi ("Bejtul-mal").

Iako nijedna sura ne imenuje Bedr konkretno, bitka koja se odigrala na tom mjestu spomenuta je u nekoliko ajeta:

  • I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine – a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana – Allah je htio da riječima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi. (7. ajet)
  • I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao: "Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti. (9. ajet)

Ajet "Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio" opisuje noć uoči bitke na Bedru.

  • Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao – on dobro zna svačije misli. (43. ajet)

Safijurrahman el-Mubarekfuri, autor djela o Muhamedovom životu, spominje da su 65. i 66. ajet objavljeni Poslaniku islama tokom same bitke:

  • O, vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju.

Sada vam Allah daje olakšicu; on zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijediće dvije stotine; ako vas bude hiljada, pobijediće, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su izdržljivi.

Ostatak sure bodri vjernike na borbu i obećava im se "velika nagrada" za to:

  • Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili – vi ne možete, sve dok se ne isele, nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite (72. ajet)

Sudbina

[uredi | uredi izvor]

U ovoj suri također je jedan ajet koji je doveo islamske učenjake u polemiku o slobodnoj volji čovjeka, tj. o pitanju ima li čovjek slobodnu volju u svojim postupcima ili mu je to Bog unaprijed odredio. Ta polemika odvela je do formiranja islamskog pravca (sekte) koja je kroz historiju islama nazivana kaderije. [1] Taj ajet glasi:

  • Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio. (17. ajet)

Milost prema zarobljenicima

[uredi | uredi izvor]
  • O, Vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: "Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostiće vam." – A Allah prašta i milostiv je. (70. ajet)

Također pogledajte

[uredi | uredi izvor]

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ M. M. Sharif, Historija islamske filozofije.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]