Spisak dobitnika Nobelove nagrade za fiziku

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Nobelova nagrada za fiziku (švedski: Nobelpriset i fysik) je godišnja nagrada koju dodjeljuje Kraljevska švedska akademija nauka naučnicima iz različitih područja fizike. Predstavlja jednu od pet Nobelovih nagrada koje je osnovao 1895. godine industrijalac i filantrop Alfred Nobel. Dodjeljuje se osobama koje su dale izuzetan doprinos u fizici. Prema Nobelovoj oporuci, procesom izbora kandidata i dodjele nagrade rukovodi Nobelova fondacija i Švedska kraljevska akademija nauka. Nagrada se dodjeljuje u Stockholmu na godišnjoj ceremoniji 10. decembra, na godišnjicu Nobelove smrti. Svaki laureat dobija medalju, diplomu i nagradu sa određenim novčanim iznosom koji se mijenjao tokom perioda dodjele nagrade.

Spisak dobitnika[uredi | uredi izvor]

Spisak dobitnika Nobelove nagrade za fiziku sa drugim osnovnim podacima o laureatima dat je u sljedećoj tabeli.

Godina Slika Dobitnik Država Razlog
1901. WilhelmRöntgen.JPG Wilhelm Conrad Röntgen Flag of Germany.svg "za otkriće poznatih zraka koje su kasnije nazvane po njemu"[1]
1902. Lorentz 2.jpg Hendrik Antoon Lorentz Flag of the Netherlands.svg "za njihovo istraživanje o utjecaju magnetizma na fenomen zračenja"[2]
Pieter Zeeman.jpg Pieter Zeeman Flag of the Netherlands.svg
1903. Becquerel Henri photograph.jpg Antoine Henri Becquerel Flag of France.svg "za njegovo otkriće spontane radioaktivnosti"[3]
PierreCurie.jpg Pierre Curie Flag of France.svg "za njihovo zajedničko istraživanje fenomena radioaktivnosti kojeg je otkrio profesor Henri Becquerel"[3]
Mariecurie.jpg Marie Curie Flag of Poland.svg
Flag of France.svg
1904. John William Strutt.jpg John William Strutt Rayleigh Flag of the United Kingdom.svg "za njegovo istraživanje gustoća najvažnijih plinova i za njegovo otkriće argona koje je bilo vezano uz ta istraživanja"[4]
1905. Phillipp Lenard in 1900.jpg Philipp Lenard Flag of Germany.svg "za njegov rad na katodnim zracima"[5]
1906. JJ Thomson.jpg Joseph John Thomson Flag of the United Kingdom.svg "za njegova teoretska i eksperimentalna istraživanja o provodnosti elektriciteta od strane pliova"[6]
1907. Albert Abraham Michelson2.jpg Albert Abraham Michelson Flag of the United States.svg "za njegove optičke instrumente, te spektroskopska i meteorološka istraživanja koja je proveo uz njihovu pomoć"[7]
1908. Gabriel Lippmann2.jpg Gabriel Lippmann Flag of France.svg "za njegovu metodu fotografskog reproduciranja boje temeljenom na fenomenu interferencije"[8]
1909. Guglielmo Marconi.jpg Guglielmo Marconi Flag of Italy.svg "za njihov doprinos u razvoju bežične telegrafije"[9]
Ferdinand Braun.jpg Karl Ferdinand Braun Flag of Germany.svg
1910. Johannes Diderik van der Waals.jpg Johannes Diderik van der Waals Flag of the Netherlands.svg "za njegov rad na jednadžbi stanja plinova i tekućina"[10]
1911. Wilhelm Wien 1911.jpg Wilhelm Wien Flag of Germany.svg "za njegovo otkriće zakona o isijavanju topline"[11]
1912. Gustaf Dalén.jpg Nils Gustaf Dalén Flag of Sweden.svg "za njegov izum automatskih ventila koji su namijenjeni korištenju u svjetionicima zajedno s plinskim akumulatorima"[12]
1913. Kamerlingh portret.jpg Heike Kamerlingh-Onnes Flag of the Netherlands.svg "za njegova istraživanja o svojstvima materije na niskim temperaturama koja su na koncu dovela do proizvodnje tekućeg helija"[13]
1914. Max von Laue 1914.jpg Max von Laue Flag of Germany.svg "za njegovo otkriće difrakcije X-zraka u kristalima"[14]
1915. Wh-bragg.jpg William Henry Bragg Flag of the United Kingdom.svg "za njihovu analizu strukture kristala pomoću X-zraka"[15]
Wl-bragg.jpg William Lawrence Bragg Flag of the United Kingdom.svg
1916. Nije dodijeljena
1917. Charles Glover Barkla.jpg Charles Glover Barkla Flag of the United Kingdom.svg "za njegovo otkriće karakterističnog X-zračenja elemenata"[16]
1918. Max planck.jpg Max Planck Flag of Germany.svg "za njegove zasluge u unaprijeđenju fizike koje je postigao otkrićem energetskog kvanta"[17]
1919. Johannes Stark.jpg Johannes Stark Flag of Germany.svg "za njegovo otkriće Dopplerovog efekta u anodnim zrakama i za podjelu spektralnih linija u električnim poljima"[18]
1920. Guillaume 1920.jpg Charles Édouard Guillaume Flag of Switzerland.svg "za njegove zasluge oko poboljšanja preciznosti mjerenja u fizici kroz njegovo otkriće anomalija u legurama nikla i željeza"[19]
1921. Albert Einstein (Nobel).png Albert Einstein Flag of Germany.svg
Flag of Switzerland.svg
"za njegov doprinos teorijskoj fizici, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta"[20]
1922. Niels Bohr.jpg Niels Bohr Flag of Denmark.svg "za njegov doprinos u istraživanju strukture atoma i radijacije koja iz njih zrači"[21]
1923. Millikan.jpg Robert Andrews Millikan Flag of the United States.svg "za njegov rad na elementarnom naboju elektriciteta i rad na fotoelektičnom efektu"[22]
1924. 1924 Karl Manne Siegbahn.jpg Karl Manne Georg Siegbahn Flag of Sweden.svg "za otkrića i istraživanje na području spektroskopije X-zraka"[23]
1925. James Franck 1925.jpg James Franck Flag of Germany.svg "za njihovo otkriće zakona koji upravljaju utjecajem elektrona na atom"[24]
Gustav Hertz.jpg Gustav Ludwig Hertz Flag of Germany.svg
1926. Jean Baptiste Perrin Flag of France.svg "za rad na diskontinuiranoj strukturi materije, a naročito za otkriće sedimentacijske ravnoteže"[25]
1927. Arthur Compton.jpg Arthur Holly Compton Flag of the United States.svg "za njegovo otkriće efekta nazvanog po njemu"[26]
CTR Wilson.jpg Charles Thomson Rees Wilson Flag of the United Kingdom.svg "za njegovu metodu kojom je omogućio da se tragovi električno nabijenih čestica vide pomoću kondenzacije"[26]
1928. Owen Richardson.jpg Owen Willans Richardson Flag of the United Kingdom.svg "za istraživanje termioničkog fenomena i posebno za otkriće zakona koji nosi njegovo ime"[27]
1929. Broglie Big.jpg Louis de Broglie Flag of France.svg "za njegovo otkriće valne prirode elektrona"[28]
1930. Sir CV Raman.JPG Čandrasekara Venkata Raman Flag of India.svg "za njegov rad na raspršenju svjetolsti i za otkriće efekta nazvanog po njemu"[29]
1931. Nije dodijeljena
1932. Heisenberg 10.jpg Werner Heisenberg Flag of Germany.svg "za stvaranje kvantne mehanike, čija je primjena, inter alia, dovela do otkrića alotropskih modifikacija vodika"[30]
1933. Erwin Schrödinger Flag of Austria.svg "za otkriće novih produktivih formi atomske teorije"[31]
Paul Dirac, 1933.gif Paul Dirac Flag of the United Kingdom.svg
1934. Nije dodijeljena
1935. James Chadwick Flag of the United Kingdom.svg "za otkriće neutrona"[32]
1936. Hess.jpg Victor Franz Hess Flag of Austria.svg "za otkriće kosmičke radijacije"[33]
Carl David Anderson Flag of the United States.svg "za otkriće pozitrona"[33]
1937. Clinton Davisson.jpg Clinton Joseph Davisson Flag of the United States.svg "za njihovo eksperimentalno otkriće difrakcije elektrona u kristalima"[34]
George Paget Thomson.jpg George Paget Thomson Flag of the United Kingdom.svg
1938. Enrico Fermi.jpg Enrico Fermi Flag of Italy.svg "za njegove demonstracije o postojanju novih radioaktivnih elemenata pomoću iradijacije neutrona i za njegovo povezano otkriće nuklearnih reakcija izazvanih sporim neutronima"[35]
1939. Ernest Lawrence.jpg Ernest Lawrence Flag of the United States.svg "za izum i razvoj ciklotrona i za rezultate dobivene njim, posebno za rezultate s umjetnim radioaktivnim elementima"[36]
1940. Nije dodijeljena
1941. Nije dodijeljena
1942. Nije dodijeljena
1943. Otto Stern.jpg Otto Stern Flag of the United States.svg "za njegov doprinos u razvoju metode molekularnih zraka i njegovo otkriće magnetskog momenta protona"[37]
1944. II Rabi.jpg Isidor Isaac Rabi Flag of the United States.svg "za njegovu metodu snimanja magnetskih svojstava atomske jezgre"[38]
1945. Pauli.jpg Wolfgang Pauli Flag of Austria.svg "za njegovo otkriće principa isključenja, znanog i kao Paulijev princip"[39]
1946. Bridgman.jpg Percy Williams Bridgman Flag of the United States.svg "za izum uređaja koji proizvodi izrazito visok tlak i za otkrića koja je napravio na polju fizike visokog tlaka"[40]
1947. Appleton.jpg Edward Victor Appleton Flag of the United Kingdom.svg "za njegovo istraživanje fizike gornje atmosfere, a posebno zbog otkrića tako zvanog Appletonovog sloja"[41]
1948. Blackett.jpg Patrick Maynard Stuart Blackett Flag of the United Kingdom.svg "za njegov razvoj Wilsonove komore i zbog njegovih otkrića na polju nuklearne fizike i kosmičke radijacije"[42]
1949. Yukawa.jpg Hideki Jukava Flag of Japan.svg "za njegovo predviđanje postojanja mezona na temelju teorijskog rada na nuklearnim silama"[43]
1950. Cecil Powell.jpg Cecil Frank Powell Flag of the United Kingdom.svg "za njegovo otkriće fotografske metode proučavanja nuklearnih procesa i njegova otkrića o mezonima koja je napravio pomoću ove metode"[44]
1951. Cockcroft.jpg John Douglas Cockcroft Flag of the United Kingdom.svg "za njihov rad a transmutaciji atomske jezgre pomoću umjetno akceleriranih atomskih čestica"[45]
Ernest Thomas Sinton Walton Flag of Ireland.svg
1952. Felix Bloch, Stanford University.jpg Felix Bloch Flag of the United States.svg "za njihov razvoj novih metoda za nuklearno magnetsko mjerenje i za otkrića povezana s time"[46]
Edward Mills Purcell.jpg Edward Mills Purcell Flag of the United States.svg
1953. Zernike.jpg Frits Zernike Flag of the Netherlands.svg "za njegovu demonstraciju fazne kontrastne metode, a posebno zbog njegovog izuma kontrastno faznog mikroskopa"[47]
1954. Max Born.jpg Max Born Flag of the United Kingdom.svg
Flag of Germany.svg
"za njegova fundamentalna istraživanja na polju kvantne mehanike, a posebno za njegovu statističku interpretaciju valne funkcije"[48]
Bothe.jpg Walther Bothe Flag of Germany.svg "za njegovu metodu slučajnosti i otkrića povezana s njom"[48]
1955. Willis Lamb 1955.jpg Willis Eugene Lamb Flag of the United States.svg "za njegova otkrića vezana uz finu strukturu vodikovog spektra"[49]
Polykarp Kusch.jpg Polykarp Kusch Flag of the United States.svg "za precizno utvrđivanje magnetskog momenta elektrona"[49]
1956. Bardeen.jpg John Bardeen Flag of the United States.svg "za njihov rad na poluprovodnicima i za njihovo otkriće tranzistora"[50]
Brattain.jpg Walter Houser Brattain Flag of the United States.svg
Shockley.jpg William Bradford Shockley Flag of the United States.svg
1957. TD Lee.jpg Cung-Dao Li Flag of the People's Republic of China.svg "za njihovo proučavanje paritetnih zakona koje je dovelo do važnih otkrića vezana uz elementarne čestice"[51]
Yang.jpg Čen Ning Jang Flag of the People's Republic of China.svg
1958. Cerenkov.jpg Pavel Aleksejevič Čerenkov Flag of Russia.svg "za njihovo otkriće i interpretaciju Čerenkovljevog efekta"[52]
Ilya Frank.jpg Ilja Frank Flag of Russia.svg
Igor Tamm.jpg Igor Jevgenijevič Tamm Flag of Russia.svg
1959. Owen Chamberlain.jpg Owen Chamberlain Flag of the United States.svg "za njihovo otkriće antiprotona"[53]
Segre.jpg Emilio Gino Segrè Flag of Italy.svg
1960. Donald Arthur Glaser Flag of the United States.svg "za otkriće mjehuraste komore"[54]
1961. Robert Hofstadter.jpg Robert Hofstadter Flag of the United States.svg "za njegov rad na raspršivanju elektrona u atomskoj jezgri i za njegova otkrića o strukturi atomske jezgre koja je postigao pomoću tog rada"[55]
Mossbauer.jpg Rudolf Ludwig Mössbauer Flag of Germany.svg "za njegov rad na apsorpciji rezonancije γ-zračenja i povzenog otkrića efekta koji nosi njegovo ime"[55]
1962. Landau.jpg Lav Davidovič Landau Flag of Azerbaijan.svg "za pionirske teorije u istraživanju kondenzirane tvari, posebno tekućeg helija"[56]
1963. Wigner.jpg Eugene Paul Wigner Flag of the United States.svg "za doprinose teoriji atomske jezgre i elementarnih čestica, osobito kroz otkriće i primjenu osnovnih principa simetrije"[57]
Maria Goeppert-Mayer.jpg Maria Goeppert-Mayer Flag of the United States.svg "za otkrića u vezi ljuskastom strukturom nuklearnih jezgara"[57]
Johannes Hans Daniel Jensen (1907–1973).jpg J. Hans D. Jensen Flag of Germany.svg
1964. Basov.jpg Nikolaj Genadijevič Basov Flag of Russia.svg "za fundamentalni rad na polju kvantne elektronike, koji je doveo do izrade oscilatora i pojačala temeljenih na maser-laser principu"[58]
Aleksandr Prokhorov.jpg Aleksandar Mihajlovič Prohorov Flag of Russia.svg
Charles Hard Townes Flag of the United States.svg
1965. Feynman at Los Alamos.jpg Richard Phillips Feynman Flag of the United States.svg "za njihov fundamentalni rad na polju kvantne elektrodinamike, s dalekosežnim posljedicama za fiziku elementarnih čestica"[59]
Schwinger.jpg Julian Schwinger Flag of the United States.svg
Tomonaga.jpg Sin-Itiro Tomonaga Flag of Japan.svg
1966. Kastler.jpg Alfred Kastler Flag of France.svg "za otkriće i razvoj optičkih metoda za proučavanje Hertzove rezonancije u atomima"[60]
1967. Hans Bethe.jpg Hans Albrecht Bethe Flag of the United States.svg "za doprinos u teoriji nuklearnih reakcija, posebno za otkrića bitna za razumjevanje stvaranja energije u zvijezdama"[61]
1968. LWA Picture Final.jpg Luis Walter Alvarez Flag of the United States.svg "za njegov odlučujući doprinos na polju fizike elementarnih čestica, posebno zbog otkrića velikog broja rezonancijskih stanja, koja su postignuta koristeći njegovu tehniku korištenja vodikove mjehuraste komore i analize podataka"[62]
1969. MurrayGellMannJI1.jpg Murray Gell-Mann Flag of the United States.svg "za doprinos i otkrića bitna za klasifikaciju elementarnih čestica i njihovih interakcija"[63]
1970. Hannes Olof Gösta Alfvén Flag of Sweden.svg "za njegov fundamentalni rad i otkrića na polju magnetne hidrodinamike s plodnim primjenama u različitim granama fizike plazme"[64]
Louis Eugène Félix Néel Flag of France.svg "za njegov fundamentalni rad i otkrića vezana uz antiferomagnetizam i feromagnetizam koja su dovela do važnih primjena u fizici čvrstih tvari"[64]
1971. Dennis Gabor Flag of the United Kingdom.svg
Flag of Hungary.svg
"za njegov izum i razvoj holografske metode"[65]
1972. Bardeen.jpg John Bardeen Flag of the United States.svg "za njihovu teoriju superprovodljivosti, obično nazivanu BCS teorija"[66]
Leon Neil Cooper Flag of the United States.svg
John Robert Schrieffer Flag of the United States.svg
1973. Leo Esaki Flag of Japan.svg "za njihova eksperimentalna otkrića vezana fenomen tuneliranja u poluprovodnicima i superprovodnicima"[67]
Ivar Giaever Flag of the United States.svg
Brian David Josephson Flag of the United Kingdom.svg "za teorijsko predviđanje svojstava tuneliranja suprastruja kroz barijeru, konkretno, fenomen koji je danas općepoznat kao Josephsonov efekt"[67]
1974. Martin Ryle Flag of the United Kingdom.svg "za njihovo pionirsko istraživanje na polju radio astrofizike: Ryleu za promatranja i izume, posebice za tehniku sinteze aperture, i Hewishu za njegovu odlučujuću ulogu u otkriću pulsara"[68]
Antony Hewish Flag of the United Kingdom.svg
1975. Aage Niels Bohr Flag of Denmark.svg "za otkriće veze između kolektivnog gibanja i gibanja čestica u atomskoj jezgri i razvoj teorije strukture atomske jezgre temeljen na toj vezi"[69]
Ben Roy Mottelson Flag of Denmark.svg
Leo James Rainwater Flag of the United States.svg
1976. Burton Richter at Stanford 3-4-09 3.JPG Burton Richter Flag of the United States.svg "za njihov pionirski rad na otkriću teške elementarne čestice nove vrste"[70]
Samuel Čao Čung Ting Flag of the United States.svg
1977. Andersonphoto.jpg Philip Warren Anderson Flag of the United States.svg "za njihov temeljni teorijski doprinos u istraživanjima elektronske strukture magnetskih i neuređenih sistema"[71]
Nevill Francis Mott Flag of the United Kingdom.svg
John Hasbrouck Van Vleck Flag of the United States.svg
1978. Pjotr Leonidovič Kapiza Flag of Russia.svg "za inovacije i otkrića na prodručju fizike niskih temperatura"[72]
Arno Penzias.jpg Arno Allan Penzias Flag of the United States.svg "za otkriće pozadinskog mikrovalnog zračenja"[72]
Robert Woodrow Wilson Flag of the United States.svg
1979. Sheldon Glashow at Harvard.jpg Sheldon Lee Glashow Flag of the United States.svg "za njihov doprinos teoriji unificirane slabe i elektromagnetske interakcije među elementarnim česticama, uključujući, inter alia, predviđanje slabe neutralne struje"[73]
Abdus Salam.jpg Abdus Salam Flag of Pakistan.svg
Steven-weinberg.jpg Steven Weinberg Flag of the United States.svg
1980. James Watson Cronin 2006.jpg James Watson Cronin Flag of the United States.svg "za otkriće kršenja osnovnih principa simetrije u raspadu neutralnih K-mezona"[74]
Val Logsdon Fitch Flag of the United States.svg
1981. Nicolaas Bloembergen Flag of the United States.svg "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije"[75]
Artur Schawlow, Stanford University.jpg Arthur Leonard Schawlow Flag of the United States.svg
Kai Manne Börje Siegbahn Flag of Sweden.svg "za njegov doprinos razvoju visokorezolucijske elektronske spektroskopije"[75]
1982. Kenneth G. Wilson Flag of the United States.svg "za njegovu teoriju za kritične fenomene vezane uz tranzicije faze"[76]
1983. Subramanjan Čandrasekar Flag of the United States.svg "za njegova teorijska proučavanja fizikalnih procesa važnih za strukturu i evoluciju zvijezda"[77]
William Alfred Fowler Flag of the United States.svg "za njegova teorijska i eksperimentalna proučavanja nuklearnih reakcija važnih za formiranje kemijskih elemenata u svemiru"[77]
1984. Carlo Rubbia W and Z bosons.jpg Carlo Rubbia Flag of Italy.svg "za njihove odlučujuće doprinose velikom projektu komunikatora slabih interakcija, koji je doveo do otkrića W i Z bozona"[78]
Simon van der Meer Flag of the Netherlands.svg
1985. Klausvonklitzing.jpg Klaus von Klitzing Flag of Germany.svg "za otkriće kvantiziranog Hallovog efekta"[79]
1986. Ernst Ruska Flag of Germany.svg "za njegov fundamentalni rad na polju elektronske optike i za dizajniranje prvog elektronskog mikroskopa"[80]
Gerd Binnig sw.jpg Gerd Binnig Flag of Germany.svg "za njihov dizajn skenirajućeg tunelirajućeg mikroskopa"[80]
Rohrer.jpg Heinrich Rohrer Flag of Switzerland.svg
1987. Johannes Georg Bednorz Flag of Germany.svg "za njihov važan prodor u otkriću superprovodljivosti u keramičkim materijalima"[81]
Karl Alexander Mueller.jpg Karl Alexander Müller Flag of Switzerland.svg
1988. Leon M. Lederman.jpg Leon Max Lederman Flag of the United States.svg "za metodu neutrino zraka i za demonstraciju duplikatne strukture leptona kroz otkriće mion neutrina"[82]
Melvin Schwartz Flag of the United States.svg
Jack-Steinberger-2008.JPG Jack Steinberger Flag of the United States.svg
1989. Norman Foster Ramsey Flag of the United States.svg "za izum metode odvojenih oscilacijskih polja i njenu primjenu u vodikovom maseru i ostalim atomskim satovima"[83]
Hans Georg Dehmelt Flag of the United States.svg "za razvoj ionske zamke"[83]
Wolfgang Paul Flag of Germany.svg
1990. Jerome I. Friedman Flag of the United States.svg "za njihova istraživanja vezana uz duboko neelastično raspršivanje elektrona na protonima i vezanim neutronima, koja su bila od iznimne važnosti za razvoj kvarkovskog modela u fizici čestica"[84]
Henry Way Kendall Flag of the United States.svg
Richard E. Taylor Flag of Canada.svg
1991. Pierre-Gilles Rice University.jpg Pierre-Gilles de Gennes Flag of France.svg "za otkriće da metode razvijene za proučavanje fenomena reda u jednostavnim sustavima mogu biti generalizirane na malo kompleksnije forme tvari, kao što su tekući kristali i polimeri"[85]
1992. Georges Charpak Flag of France.svg "za izum i razvoj detektora čestica, naročito višežične proporcionalne komore"[86]
1993. Russell Alan Hulse Flag of the United States.svg "za otkriće novog tipa pulsara, što je otvorilo nove mogućnosti za proučavanje gravitacije"[87]
Joseph Hooton Taylor, Jr. Flag of the United States.svg
1994. Bertram Brockhouse.jpg Bertram Brockhouse Flag of Canada.svg "za razvoj neutronske spektroskopije" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivanja neutrona za proučavanje kondenzovane materije"[88]
Clifford Glenwood Shull Flag of the United States.svg "ra razvoj tehnike difrakcije neutrona" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivanja neutrona za proučavanje kondenzirane materije"[88]
1995. Martin Perl - tau.jpg Martin Lewis Perl Flag of the United States.svg "za otkriće tau leptona" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
Frederick Reines.jpg Frederick Reines Flag of the United States.svg "za otkriće neutrina" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
1996. David Morris Lee Flag of the United States.svg "za otkriće superfluidnosti u heliju-3"[90]
Douglas Osheroff.jpg Douglas D. Osheroff Flag of the United States.svg
Robert Coleman Richardson Flag of the United States.svg
1997. StevenChu.jpg Steven Ču Flag of the United States.svg "za razvoj metoda za hlađenje i hvatanje atoma laserskim svjetlom"[91]
Claude Cohen-Tannoudji.JPG Claude Cohen-Tannoudji Flag of France.svg
William Phillips-physicist photo.jpg William Daniel Phillips Flag of the United States.svg
1998. Robert Laughlin, Stanford University.jpg Robert B. Laughlin Flag of the United States.svg "za njihovo otkriće nove forme kvantnog fluida sa djelomično nabijenim ekscitacijama"[92]
Horst Störmer.jpg Horst Ludwig Störmer Flag of Germany.svg
Daniel Chee Tsui Flag of the United States.svg
1999. Gerard 't Hooft.jpg Gerardus 't Hooft Flag of the Netherlands.svg "za rasvjetljavanje kvantne strukture slabih električnih interakcija u fizici"[93]
Martinus J. G. Veltman Flag of the Netherlands.svg
2000. Zhores Alferov.jpg Žores Ivanovič Alfjorov Flag of Russia.svg "za razvoj heterostruktura poluprovodnika korištenih u elektronici visokoh brzina i optoelektronici"[94]
Herbert Kroemer Flag of Germany.svg
Jack St. Clair Kilby Flag of the United States.svg "za njegovu ulogu u izumu integralnog kola"[94]
2001. Eric Allin Cornell Flag of the United States.svg "za postizanje Bose-Einsteinove kondenzacije u plinovima alkalnih metala i za rane fundamentalne studije o svojstvima kondenzata"[95]
Carl Edwin Wieman Flag of the United States.svg
Ketterle.jpg Wolfgang Ketterle Flag of Germany.svg
2002. Raymond Davis, Jr. Flag of the United States.svg "za pionirske doprinose astrofizici, posebno u detekciji kosmičkih neutrina"[96]
Masatoši Košiba Flag of Japan.svg
RiccardoGiacconi.jpg Riccardo Giacconi Flag of the United States.svg "za pionirske doprinose astrofizici koji su doveli do otkrića izvora kosmičkih X-zraka"[96]
2003. AA Abrikosov ANL1.jpg Aleksej Aleksejevič Abrikosov Flag of Russia.svg
Flag of the United States.svg
"za pionirski doprinos teoriji superprovodnika i superfluida"[97]
Vitalij Lazarevič Ginzburg Flag of Russia.svg
Anthony James Leggett Flag of the United Kingdom.svg
Flag of the United States.svg
2004. David Gross cropped.JPG David J. Gross Flag of the United States.svg "za otkriće asimptotske slobode u teoriji jakih interakcija"[98]
Hugh David Politzer Flag of the United States.svg
FrankStockholm2004.jpg Frank Wilczek Flag of the United States.svg
2005. Roy Glauber Dec 10 2005.jpg Roy J. Glauber Flag of the United States.svg "za njegov doprinos kvantnoj teoriji optičke koherencije"[99]
John L. Hall Flag of the United States.svg "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije, uključujući i optički frekventni češalj."[99]
Theodor W Haensch.jpg Theodor W. Hänsch Flag of Germany.svg
2006. John-C-Mather.jpg John C. Mather Flag of the United States.svg "za njihovo otkriće oblika crnog tijela i antisotropije kosmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja"[100]
George Smoot.jpg George F. Smoot Flag of the United States.svg
2007. Albert Fert at EP2DS 2007 in Genua PICT5745.jpg Albert Fert Flag of France.svg "za otkriće gigantskog magnetnog otpora"[101]
Peter Gruenberg 01.jpg Peter Grünberg Flag of Germany.svg
2008. Mkobayashi.jpg Makoto Kobajaši Flag of Japan.svg "za otkriće izvora razbijene simetrije koja predviđa postojanje najmanje tri porodice kvarkova u prirodi"[102]
Masukawa.jpg Tošihide Maskava Flag of Japan.svg
YoichiroNambu.jpg Joičiro Nambu Flag of the United States.svg "za otkriće mehanizma spontanog razbijanja simetrije u subatomskoj fizici"[102]
2009. Charles K. Kao cropped 2.jpg Charles K. Kao Flag of Hong Kong.svgFlag of the United States.svgFlag of the United Kingdom.svg za revolucionarna dostignuća u vezi prijenosa svjetlosti u vlaknima za optičku komunikaciju"
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-23.jpg Willard S. Boyle Flag of Canada.svgFlag of the United States.svg za pronalazak slikovnog poluprovodničkog kruga - CCD senzora
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-27.jpg George E. Smith Flag of the United States.svg
2010. Andre Geim 2010-1.jpg Andre Geim Flag of Russia.svgFlag of the United Kingdom.svgFlag of the Netherlands.svg za revolucionarne eksperimente u vezi sa dvodimenzionalnim materijalnim grafenom
Konstantin Novoselov at MIPT.jpg Konstantin Novoselov Flag of Russia.svgFlag of the United Kingdom.svg
2011. Saul Perlmutter.jpg Saul Perlmutter SAD za otkriće ubrzanog širenja Univerzuma kroz opažanja udaljenih supernova"
Brian P Schmidt.jpg Brian Schmidt AUS SAD
Adam Riess.jpg Adam Riess SAD
2012. Serge Haroche - Théâtre de la Commune d'Aubervilliers - 4 mai 2009.jpg Serge Haroche Francuska za revolucionarne eksperimentalne metode koje omogućuju mjerenje i manipulaciju individualnih kvantnih sistema
David Wineland 2008crop.jpg David J. Wineland SAD

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ "The Nobel Prize in Physics 1901". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 2. ^ "The Nobel Prize in Physics 1902". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 3. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1903". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 4. ^ "The Nobel Prize in Physics 1904". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 5. ^ "The Nobel Prize in Physics 1905". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 6. ^ "The Nobel Prize in Physics 1906". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 7. ^ "The Nobel Prize in Physics 1907". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 8. ^ "The Nobel Prize in Physics 1908". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 9. ^ "The Nobel Prize in Physics 1909". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 10. ^ "The Nobel Prize in Physics 1910". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 11. ^ "The Nobel Prize in Physics 1911". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 12. ^ "The Nobel Prize in Physics 1912". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 13. ^ "The Nobel Prize in Physics 1913". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 14. ^ "The Nobel Prize in Physics 1914". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 15. ^ "The Nobel Prize in Physics 1915". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 16. ^ "The Nobel Prize in Physics 1917". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 17. ^ "The Nobel Prize in Physics 1918". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 18. ^ "The Nobel Prize in Physics 1919". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 19. ^ "The Nobel Prize in Physics 1920". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 20. ^ "The Nobel Prize in Physics 1921". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 21. ^ "The Nobel Prize in Physics 1922". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 22. ^ "The Nobel Prize in Physics 1923". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 23. ^ "The Nobel Prize in Physics 1924". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 24. ^ "The Nobel Prize in Physics 1925". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 25. ^ "The Nobel Prize in Physics 1926". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 26. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1927". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 27. ^ "The Nobel Prize in Physics 1928". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 28. ^ "The Nobel Prize in Physics 1929". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 29. ^ "The Nobel Prize in Physics 1930". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 30. ^ "The Nobel Prize in Physics 1932". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 31. ^ "The Nobel Prize in Physics 1933". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 32. ^ "The Nobel Prize in Physics 1935". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 33. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1936". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 34. ^ "The Nobel Prize in Physics 1937". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 35. ^ "The Nobel Prize in Physics 1938". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 36. ^ "The Nobel Prize in Physics 1939". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 37. ^ "The Nobel Prize in Physics 1943". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 38. ^ "The Nobel Prize in Physics 1944". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 39. ^ "The Nobel Prize in Physics 1945". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 40. ^ "The Nobel Prize in Physics 1946". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 41. ^ "The Nobel Prize in Physics 1947". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 42. ^ "The Nobel Prize in Physics 1948". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 43. ^ "The Nobel Prize in Physics 1949". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 44. ^ "The Nobel Prize in Physics 1950". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 45. ^ "The Nobel Prize in Physics 1951". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 46. ^ "The Nobel Prize in Physics 1952". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 47. ^ "The Nobel Prize in Physics 1953". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 48. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1954". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 49. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1955". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 50. ^ "The Nobel Prize in Physics 1956". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 51. ^ "The Nobel Prize in Physics 1957". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 52. ^ "The Nobel Prize in Physics 1958". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 53. ^ "The Nobel Prize in Physics 1959". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 54. ^ "The Nobel Prize in Physics 1960". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 55. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1961". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 56. ^ "The Nobel Prize in Physics 1962". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 57. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1963". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 58. ^ "The Nobel Prize in Physics 1964". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 59. ^ "The Nobel Prize in Physics 1965". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 60. ^ "The Nobel Prize in Physics 1966". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 61. ^ "The Nobel Prize in Physics 1967". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 62. ^ "The Nobel Prize in Physics 1968". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 63. ^ "The Nobel Prize in Physics 1969". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 64. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1970". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 65. ^ "The Nobel Prize in Physics 1971". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 66. ^ "The Nobel Prize in Physics 1972". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 67. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1973". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 68. ^ "The Nobel Prize in Physics 1974". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 69. ^ "The Nobel Prize in Physics 1975". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 70. ^ "The Nobel Prize in Physics 1976". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 71. ^ "The Nobel Prize in Physics 1977". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 72. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1978". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 73. ^ "The Nobel Prize in Physics 1979". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 74. ^ "The Nobel Prize in Physics 1980". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 75. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1981". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 76. ^ "The Nobel Prize in Physics 1982". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 77. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1983". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 78. ^ "The Nobel Prize in Physics 1984". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 79. ^ "The Nobel Prize in Physics 1985". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 80. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1986". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 81. ^ "The Nobel Prize in Physics 1987". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 82. ^ "The Nobel Prize in Physics 1988". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 83. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1989". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 84. ^ "The Nobel Prize in Physics 1990". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 85. ^ "The Nobel Prize in Physics 1991". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 86. ^ "The Nobel Prize in Physics 1992". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 87. ^ "The Nobel Prize in Physics 1993". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 88. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1994". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 89. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1995". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 90. ^ "The Nobel Prize in Physics 1996". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 91. ^ "The Nobel Prize in Physics 1997". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 92. ^ "The Nobel Prize in Physics 1998". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 93. ^ "The Nobel Prize in Physics 1999". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 94. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2000". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 95. ^ "The Nobel Prize in Physics 2001". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 96. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2002". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 97. ^ "The Nobel Prize in Physics 2003". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 98. ^ "The Nobel Prize in Physics 2004". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 99. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2005". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 100. ^ "The Nobel Prize in Physics 2006". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 101. ^ "The Nobel Prize in Physics 2007". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 102. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2008". Nobel Foundation. Pristupljeno 2008-10-09. 
 103. ^ "The Nobel Prize in Physics 2017 - Prize Announcement". www.nobelprize.org. Pristupljeno 2017-10-05.