Spisak dobitnika Nobelove nagrade za fiziku

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Nobelova nagrada za fiziku (švedski: Nobelpriset i fysik) je godišnja nagrada koju dodjeljuje Kraljevska švedska akademija nauka naučnicima iz različitih područja fizike. Predstavlja jednu od pet Nobelovih nagrada koje je osnovao 1895. godine industrijalac i filantrop Alfred Nobel. Dodjeljuje se osobama koje su dale izuzetan doprinos u fizici. Prema Nobelovoj oporuci, procesom izbora kandidata i dodjele nagrade rukovodi Nobelova fondacija i Švedska kraljevska akademija nauka. Nagrada se dodjeljuje u Stockholmu na godišnjoj ceremoniji 10. decembra, na godišnjicu Nobelove smrti. Svaki laureat dobija medalju, diplomu i nagradu sa određenim novčanim iznosom koji se mijenjao tokom perioda dodjele nagrade.

Spisak dobitnika[uredi | uredi izvor]

Spisak dobitnika Nobelove nagrade za fiziku sa drugim osnovnim podacima o laureatima dat je u sljedećoj tabeli.

Godina Slika Dobitnik Država Doprinos
1901. Wilhelm Conrad Röntgen Njemačka za otkriće poznatih zraka koje su kasnije po njemu i nazvane[1]
1902. Hendrik Antoon Lorentz Nizozemska za njihovo istraživanje o utjecaju magnetizma na fenomen zračenja[2]
Pieter Zeeman Nizozemska
1903. Antoine Henri Becquerel Francuska za otkriće spontane radioaktivnosti[3]
Pierre Curie Francuska za njihovo zajedničko istraživanje fenomena radioaktivnosti kojeg je otkrio profesor Henri Becquerel[3]
Marie Curie Poljska
Francuska
1904. John William Strutt Rayleigh Ujedinjeno Kraljevstvo za istraživanje gustoća najvažnijih plinova i otkriće argona koje je bilo vezano uz ta istraživanja[4]
1905. Philipp Lenard Njemačka za rad na katodnim zracima[5]
1906. Joseph John Thomson Ujedinjeno Kraljevstvo za teoretska i eksperimentalna istraživanja o provodnosti elektriciteta od strane pliova[6]
1907. Albert Abraham Michelson Sjedinjene Američke Države za njegove optičke instrumente, te spektroskopska i meteorološka istraživanja koja je proveo uz pomoć istih[7]
1908. Gabriel Lippmann Francuska za njegovu metodu fotografskog reproduciranja boje temeljenom na fenomenu interferencije[8]
1909. Guglielmo Marconi Italija za njihov doprinos u razvoju bežične telegrafije[9]
Karl Ferdinand Braun Njemačka
1910. Johannes Diderik van der Waals Nizozemska za doprinos na polju jednadžbi stanja plinova i tekućina[10]
1911. Wilhelm Wien Njemačka za definisanje zakona o isijavanju toplote[11]
1912. Nils Gustaf Dalén Švedska za izum automatskih ventila koji su namijenjeni korištenju u svjetionicima zajedno s plinskim akumulatorima[12]
1913. Heike Kamerlingh-Onnes Nizozemska za istraživanja o svojstvima materije na niskim temperaturama koja su na koncu dovela do proizvodnje tekućeg helija[13]
1914. Max von Laue Njemačka za otkriće difrakcije X-zraka u kristalima[14]
1915. William Henry Bragg Ujedinjeno Kraljevstvo za njihovu analizu strukture kristala pomoću X-zraka[15]
William Lawrence Bragg Ujedinjeno Kraljevstvo
1916. Nije dodijeljena
1917. Charles Glover Barkla Ujedinjeno Kraljevstvo za otkriće karakterističnog X-zračenja elemenata[16]
1918. Max Planck Njemačka za njegove zasluge u unaprijeđenju fizike koje je postigao otkrićem energetskog kvanta[17]
1919. Johannes Stark Njemačka za njegovo otkriće Dopplerovog efekta u anodnim zrakama i za podjelu spektralnih linija u električnim poljima[18]
1920. Charles Édouard Guillaume Švicarska za zasluge oko poboljšanja preciznosti mjerenja u fizici kroz njegovo otkriće anomalija u legurama nikla i željeza[19]
1921. Albert Einstein Njemačka
Švicarska
za doprinos teorijskoj fizici, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta[20]
1922. Niels Bohr Danska za doprinos u istraživanju strukture atoma i radijacije koja iz njih zrači[21]
1923. Robert Andrews Millikan Sjedinjene Američke Države za doprinos na proučavanju elementarnog naboja elektriciteta i rad na fotoelektičnom efektu[22]
1924. Karl Manne Georg Siegbahn Švedska za otkrića i istraživanje na području spektroskopije X-zraka[23]
1925. James Franck Njemačka za njihovo otkriće zakona koji upravljaju utjecajem elektrona na atom[24]
Gustav Ludwig Hertz Njemačka
1926. Jean Baptiste Perrin Francuska za rad na diskontinuiranoj strukturi materije, a naročito za otkriće sedimentacijske ravnoteže[25]
1927. Arthur Holly Compton Sjedinjene Američke Države za otkriće efekta nazvanog po njemu[26]
Charles Thomson Rees Wilson Ujedinjeno Kraljevstvo za otkriće metode kojom je omogućio da se tragovi električno nabijenih čestica vide pomoću kondenzacije[26]
1928. Owen Willans Richardson Ujedinjeno Kraljevstvo za istraživanje termioničkog fenomena i posebno za otkriće zakona koji nosi njegovo ime[27]
1929. Louis de Broglie Francuska za otkriće valne prirode elektrona[28]
1930. Čandrasekara Venkata Raman Indija za rad na raspršenju svjetlosti i za otkriće efekta nazvanog po njemu[29]
1931. Nije dodijeljena
1932. Werner Heisenberg Njemačka za stvaranje kvantne mehanike, čija je primjena, inter alia, dovela do otkrića alotropskih modifikacija vodika[30]
1933. Erwin Schrödinger Austrija za otkriće novih produktivih formi atomske teorije[31]
Paul Dirac Ujedinjeno Kraljevstvo
1934. Nije dodijeljena
1935. James Chadwick Ujedinjeno Kraljevstvo za otkriće neutrona[32]
1936. Victor Franz Hess Austrija za otkriće kosmičke radijacije[33]
Carl David Anderson Sjedinjene Američke Države za otkriće pozitrona[33]
1937. Clinton Joseph Davisson Sjedinjene Američke Države za njihovo eksperimentalno otkriće difrakcije elektrona u kristalima[34]
George Paget Thomson Ujedinjeno Kraljevstvo
1938. Enrico Fermi Italija za njegove demonstracije o postojanju novih radioaktivnih elemenata pomoću iradijacije neutrona i za njegovo povezano otkriće nuklearnih reakcija izazvanih sporim neutronima[35]
1939. Ernest Lawrence Sjedinjene Američke Države za izum i razvoj ciklotrona i za rezultate dobivene njim, posebno za rezultate s umjetnim radioaktivnim elementima[36]
1940. Nije dodijeljena
1941. Nije dodijeljena
1942. Nije dodijeljena
1943. Otto Stern Sjedinjene Američke Države "za njegov doprinos u razvoju metode molekularnih zraka i njegovo otkriće magnetskog momenta protona"[37]
1944. Isidor Isaac Rabi Sjedinjene Američke Države "za njegovu metodu snimanja magnetskih svojstava atomske jezgre"[38]
1945. Wolfgang Pauli Austrija "za njegovo otkriće principa isključenja, znanog i kao Paulijev princip"[39]
1946. Percy Williams Bridgman Sjedinjene Američke Države "za izum uređaja koji proizvodi izrazito visok tlak i za otkrića koja je napravio na polju fizike visokog tlaka"[40]
1947. Edward Victor Appleton Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegovo istraživanje fizike gornje atmosfere, a posebno zbog otkrića tako zvanog Appletonovog sloja"[41]
1948. Patrick Maynard Stuart Blackett Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegov razvoj Wilsonove komore i zbog njegovih otkrića na polju nuklearne fizike i kosmičke radijacije"[42]
1949. Hideki Jukava Japan "za njegovo predviđanje postojanja mezona na temelju teorijskog rada na nuklearnim silama"[43]
1950. Cecil Frank Powell Ujedinjeno Kraljevstvo "za njegovo otkriće fotografske metode proučavanja nuklearnih procesa i njegova otkrića o mezonima koja je napravio pomoću ove metode"[44]
1951. John Douglas Cockcroft Ujedinjeno Kraljevstvo "za njihov rad a transmutaciji atomske jezgre pomoću umjetno akceleriranih atomskih čestica"[45]
Ernest Thomas Sinton Walton Irska
1952. Felix Bloch Sjedinjene Američke Države "za njihov razvoj novih metoda za nuklearno magnetsko mjerenje i za otkrića povezana s time"[46]
Edward Mills Purcell Sjedinjene Američke Države
1953. Frits Zernike Nizozemska "za njegovu demonstraciju fazne kontrastne metode, a posebno zbog njegovog izuma kontrastno faznog mikroskopa"[47]
1954. Max Born Ujedinjeno Kraljevstvo
Njemačka
"za njegova fundamentalna istraživanja na polju kvantne mehanike, a posebno za njegovu statističku interpretaciju valne funkcije"[48]
Walther Bothe Njemačka "za njegovu metodu slučajnosti i otkrića povezana s njom"[48]
1955. Willis Eugene Lamb Sjedinjene Američke Države "za njegova otkrića vezana uz finu strukturu vodikovog spektra"[49]
Polykarp Kusch Sjedinjene Američke Države "za precizno utvrđivanje magnetskog momenta elektrona"[49]
1956. John Bardeen Sjedinjene Američke Države "za njihov rad na poluprovodnicima i za njihovo otkriće tranzistora"[50]
Walter Houser Brattain Sjedinjene Američke Države
William Bradford Shockley Sjedinjene Američke Države
1957. Cung-Dao Li Kina "za njihovo proučavanje paritetnih zakona koje je dovelo do važnih otkrića vezana uz elementarne čestice"[51]
Čen Ning Jang Kina
1958. Pavel Aleksejevič Čerenkov Rusija "za njihovo otkriće i interpretaciju Čerenkovljevog efekta"[52]
Ilja Frank Rusija
Igor Jevgenijevič Tamm Rusija
1959. Owen Chamberlain Sjedinjene Američke Države "za njihovo otkriće antiprotona"[53]
Emilio Gino Segrè Italija
1960. Donald Arthur Glaser Sjedinjene Američke Države "za otkriće mjehuraste komore"[54]
1961. Robert Hofstadter Sjedinjene Američke Države "za njegov rad na raspršivanju elektrona u atomskoj jezgri i za njegova otkrića o strukturi atomske jezgre koja je postigao pomoću tog rada"[55]
Rudolf Ludwig Mössbauer Njemačka "za njegov rad na apsorpciji rezonancije γ-zračenja i povzenog otkrića efekta koji nosi njegovo ime"[55]
1962. Lav Davidovič Landau Azerbejdžan "za pionirske teorije u istraživanju kondenzirane tvari, posebno tekućeg helija"[56]
1963. Eugene Paul Wigner Sjedinjene Američke Države "za doprinose teoriji atomske jezgre i elementarnih čestica, osobito kroz otkriće i primjenu osnovnih principa simetrije"[57]
Maria Goeppert-Mayer Sjedinjene Američke Države "za otkrića u vezi ljuskastom strukturom nuklearnih jezgara"[57]
J. Hans D. Jensen Njemačka
1964. Nikolaj Genadijevič Basov Rusija "za fundamentalni rad na polju kvantne elektronike, koji je doveo do izrade oscilatora i pojačala temeljenih na maser-laser principu"[58]
Aleksandar Mihajlovič Prohorov Rusija
Charles Hard Townes Sjedinjene Američke Države
1965. Richard Phillips Feynman Sjedinjene Američke Države "za njihov fundamentalni rad na polju kvantne elektrodinamike, s dalekosežnim posljedicama za fiziku elementarnih čestica"[59]
Julian Schwinger Sjedinjene Američke Države
Sin-Itiro Tomonaga Japan
1966. Alfred Kastler Francuska "za otkriće i razvoj optičkih metoda za proučavanje Hertzove rezonancije u atomima"[60]
1967. Hans Albrecht Bethe Sjedinjene Američke Države "za doprinos u teoriji nuklearnih reakcija, posebno za otkrića bitna za razumjevanje stvaranja energije u zvijezdama"[61]
1968. Luis Walter Alvarez Sjedinjene Američke Države "za njegov odlučujući doprinos na polju fizike elementarnih čestica, posebno zbog otkrića velikog broja rezonancijskih stanja, koja su postignuta koristeći njegovu tehniku korištenja vodikove mjehuraste komore i analize podataka"[62]
1969. Murray Gell-Mann Sjedinjene Američke Države "za doprinos i otkrića bitna za klasifikaciju elementarnih čestica i njihovih interakcija"[63]
1970. Hannes Olof Gösta Alfvén Švedska "za njegov fundamentalni rad i otkrića na polju magnetne hidrodinamike s plodnim primjenama u različitim granama fizike plazme"[64]
Louis Eugène Félix Néel Francuska "za njegov fundamentalni rad i otkrića vezana uz antiferomagnetizam i feromagnetizam koja su dovela do važnih primjena u fizici čvrstih tvari"[64]
1971. Dennis Gabor Ujedinjeno Kraljevstvo
Mađarska
"za njegov izum i razvoj holografske metode"[65]
1972. John Bardeen Sjedinjene Američke Države "za njihovu teoriju superprovodljivosti, obično nazivanu BCS teorija"[66]
Leon Neil Cooper Sjedinjene Američke Države
John Robert Schrieffer Sjedinjene Američke Države
1973. Leo Esaki Japan "za njihova eksperimentalna otkrića vezana fenomen tuneliranja u poluprovodnicima i superprovodnicima"[67]
Ivar Giaever Sjedinjene Američke Države
Brian David Josephson Ujedinjeno Kraljevstvo "za teorijsko predviđanje svojstava tuneliranja suprastruja kroz barijeru, konkretno, fenomen koji je danas općepoznat kao Josephsonov efekt"[67]
1974. Martin Ryle Ujedinjeno Kraljevstvo "za njihovo pionirsko istraživanje na polju radio astrofizike: Ryleu za promatranja i izume, posebice za tehniku sinteze aperture, i Hewishu za njegovu odlučujuću ulogu u otkriću pulsara"[68]
Antony Hewish Ujedinjeno Kraljevstvo
1975. Aage Niels Bohr Danska "za otkriće veze između kolektivnog gibanja i gibanja čestica u atomskoj jezgri i razvoj teorije strukture atomske jezgre temeljen na toj vezi"[69]
Ben Roy Mottelson Danska
Leo James Rainwater Sjedinjene Američke Države
1976. Burton Richter Sjedinjene Američke Države "za njihov pionirski rad na otkriću teške elementarne čestice nove vrste"[70]
Samuel Čao Čung Ting Sjedinjene Američke Države
1977. Philip Warren Anderson Sjedinjene Američke Države "za njihov temeljni teorijski doprinos u istraživanjima elektronske strukture magnetskih i neuređenih sistema"[71]
Nevill Francis Mott Ujedinjeno Kraljevstvo
John Hasbrouck Van Vleck Sjedinjene Američke Države
1978. Pjotr Leonidovič Kapiza Rusija "za inovacije i otkrića na prodručju fizike niskih temperatura"[72]
Arno Allan Penzias Sjedinjene Američke Države "za otkriće pozadinskog mikrovalnog zračenja"[72]
Robert Woodrow Wilson Sjedinjene Američke Države
1979. Sheldon Lee Glashow Sjedinjene Američke Države "za njihov doprinos teoriji unificirane slabe i elektromagnetske interakcije među elementarnim česticama, uključujući, inter alia, predviđanje slabe neutralne struje"[73]
Abdus Salam Pakistan
Steven Weinberg Sjedinjene Američke Države
1980. James Watson Cronin Sjedinjene Američke Države "za otkriće kršenja osnovnih principa simetrije u raspadu neutralnih K-mezona"[74]
Val Logsdon Fitch Sjedinjene Američke Države
1981. Nicolaas Bloembergen Sjedinjene Američke Države "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije"[75]
Arthur Leonard Schawlow Sjedinjene Američke Države
Kai Manne Börje Siegbahn Švedska "za njegov doprinos razvoju visokorezolucijske elektronske spektroskopije"[75]
1982. Kenneth G. Wilson Sjedinjene Američke Države "za njegovu teoriju za kritične fenomene vezane uz tranzicije faze"[76]
1983. Subramanjan Čandrasekar Sjedinjene Američke Države "za njegova teorijska proučavanja fizikalnih procesa važnih za strukturu i evoluciju zvijezda"[77]
William Alfred Fowler Sjedinjene Američke Države "za njegova teorijska i eksperimentalna proučavanja nuklearnih reakcija važnih za formiranje kemijskih elemenata u svemiru"[77]
1984. Carlo Rubbia Italija "za njihove odlučujuće doprinose velikom projektu komunikatora slabih interakcija, koji je doveo do otkrića W i Z bozona"[78]
Simon van der Meer Nizozemska
1985. Klaus von Klitzing Njemačka "za otkriće kvantiziranog Hallovog efekta"[79]
1986. Ernst Ruska Njemačka "za njegov fundamentalni rad na polju elektronske optike i za dizajniranje prvog elektronskog mikroskopa"[80]
Gerd Binnig Njemačka "za njihov dizajn skenirajućeg tunelirajućeg mikroskopa"[80]
Heinrich Rohrer Švicarska
1987. Johannes Georg Bednorz Njemačka "za njihov važan prodor u otkriću superprovodljivosti u keramičkim materijalima"[81]
Karl Alexander Müller Švicarska
1988. Leon Max Lederman Sjedinjene Američke Države "za metodu neutrino zraka i za demonstraciju duplikatne strukture leptona kroz otkriće mion neutrina"[82]
Melvin Schwartz Sjedinjene Američke Države
Jack Steinberger Sjedinjene Američke Države
1989. Norman Foster Ramsey Sjedinjene Američke Države "za izum metode odvojenih oscilacijskih polja i njenu primjenu u vodikovom maseru i ostalim atomskim satovima"[83]
Hans Georg Dehmelt Sjedinjene Američke Države "za razvoj ionske zamke"[83]
Wolfgang Paul Njemačka
1990. Jerome I. Friedman Sjedinjene Američke Države "za njihova istraživanja vezana uz duboko neelastično raspršivanje elektrona na protonima i vezanim neutronima, koja su bila od iznimne važnosti za razvoj kvarkovskog modela u fizici čestica"[84]
Henry Way Kendall Sjedinjene Američke Države
Richard E. Taylor Kanada
1991. Pierre-Gilles de Gennes Francuska "za otkriće da metode razvijene za proučavanje fenomena reda u jednostavnim sustavima mogu biti generalizirane na malo kompleksnije forme tvari, kao što su tekući kristali i polimeri"[85]
1992. Georges Charpak Francuska "za izum i razvoj detektora čestica, naročito višežične proporcionalne komore"[86]
1993. Russell Alan Hulse Sjedinjene Američke Države "za otkriće novog tipa pulsara, što je otvorilo nove mogućnosti za proučavanje gravitacije"[87]
Joseph Hooton Taylor, Jr. Sjedinjene Američke Države
1994. Bertram Brockhouse Kanada "za razvoj neutronske spektroskopije" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivanja neutrona za proučavanje kondenzovane materije"[88]
Clifford Glenwood Shull Sjedinjene Američke Države "ra razvoj tehnike difrakcije neutrona" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivanja neutrona za proučavanje kondenzirane materije"[88]
1995. Martin Lewis Perl Sjedinjene Američke Države "za otkriće tau leptona" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
Frederick Reines Sjedinjene Američke Države "za otkriće neutrina" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
1996. David Morris Lee Sjedinjene Američke Države "za otkriće superfluidnosti u heliju-3"[90]
Douglas D. Osheroff Sjedinjene Američke Države
Robert Coleman Richardson Sjedinjene Američke Države
1997. Steven Ču Sjedinjene Američke Države "za razvoj metoda za hlađenje i hvatanje atoma laserskim svjetlom"[91]
Claude Cohen-Tannoudji Francuska
William Daniel Phillips Sjedinjene Američke Države
1998. Robert B. Laughlin Sjedinjene Američke Države za njihovo otkriće nove forme kvantnog fluida sa djelomično nabijenim ekscitacijama[92]
Horst Ludwig Störmer Njemačka
Daniel Chee Tsui Sjedinjene Američke Države
1999. Gerardus 't Hooft Nizozemska za rasvjetljavanje kvantne strukture slabih električnih interakcija u fizici[93]
Martinus J. G. Veltman Nizozemska
2000. Žores Ivanovič Alfjorov Rusija za razvoj heterostruktura poluprovodnika korištenih u elektronici visokoh brzina i optoelektronici[94]
Herbert Kroemer Njemačka
Jack St. Clair Kilby Sjedinjene Američke Države za doprinos izumu integralnog kola[94]
2001. Eric Allin Cornell Sjedinjene Američke Države za postizanje Bose-Einsteinove kondenzacije u plinovima alkalnih metala i za rane fundamentalne studije o svojstvima kondenzata[95]
Carl Edwin Wieman Sjedinjene Američke Države
Wolfgang Ketterle Njemačka
2002. Raymond Davis, Jr. Sjedinjene Američke Države za pionirske doprinose astrofizici, posebno u detekciji kosmičkih neutrina[96]
Masatoši Košiba Japan
Riccardo Giacconi Sjedinjene Američke Države za pionirske doprinose astrofizici koji su doveli do otkrića izvora kosmičkih X-zraka[96]
2003. Aleksej Aleksejevič Abrikosov Rusija
Sjedinjene Američke Države
za pionirski doprinos teoriji superprovodnika i superfluida[97]
Vitalij Lazarevič Ginzburg Rusija
Anthony James Leggett Ujedinjeno Kraljevstvo
Sjedinjene Američke Države
2004. David J. Gross Sjedinjene Američke Države za otkriće asimptotske slobode u teoriji jakih interakcija[98]
Hugh David Politzer Sjedinjene Američke Države
Frank Wilczek Sjedinjene Američke Države
2005. Roy J. Glauber Sjedinjene Američke Države za njegov doprinos kvantnoj teoriji optičke koherencije[99]
John L. Hall Sjedinjene Američke Države za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije, uključujući i optički frekventni češalj[99]
Theodor W. Hänsch Njemačka
2006. John C. Mather Sjedinjene Američke Države za njihovo otkriće oblika crnog tijela i antisotropije kosmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja[100]
George F. Smoot Sjedinjene Američke Države
2007. Albert Fert Francuska za otkriće gigantskog magnetnog otpora[101]
Peter Grünberg Njemačka
2008. Makoto Kobajaši Japan za otkriće izvora razbijene simetrije koja predviđa postojanje najmanje tri porodice kvarkova u prirodi[102]
Tošihide Maskava Japan
Joičiro Nambu Sjedinjene Američke Države "za otkriće mehanizma spontanog razbijanja simetrije u subatomskoj fizici"[102]
2009. Charles K. Kao Hong KongSjedinjene Američke DržaveUjedinjeno Kraljevstvo za revolucionarna dostignuća u vezi prijenosa svjetlosti u vlaknima za optičku komunikaciju"
Willard S. Boyle KanadaSjedinjene Američke Države za pronalazak slikovnog poluprovodničkog kruga - CCD senzora
George E. Smith Sjedinjene Američke Države
2010. Andre Geim RusijaUjedinjeno KraljevstvoNizozemska za revolucionarne eksperimente u vezi sa dvodimenzionalnim materijalnim grafenom
Konstantin Novoselov RusijaUjedinjeno Kraljevstvo
2011. Saul Perlmutter SAD za otkriće ubrzanog širenja Univerzuma kroz opažanja udaljenih supernova"
Brian Schmidt AUS SAD
Adam Riess SAD
2012. Serge Haroche Francuska za revolucionarne eksperimentalne metode koje omogućuju mjerenje i manipulaciju individualnih kvantnih sistema
David J. Wineland SAD
2013. François Englert Belgija za teorijsko otkriće mehanizma koji doprinosi razumijevanju porijekla mase subatomskih čestica, a što je nedavno potvrđeno otkrićem predviđene temeljne čestice, eksperimentima ATLAS i CMS izvedenim velikim hadronskim sudaračem u okviru CERN-a
Peter Higgs UK
2014. Isamu Akasaki Japan za izum efikasnih plavih dioda koje emitiraju svjetlost a koje su omogućile svijetle i štedljive izvore bijele svjetlosti
Hiroshi Amano Japan
Shuji Nakamura Japan SAD
2015. Takaaki Kajita Japan za otkrivanje neutrinskih oscilacija, što dokazuje da neutrini imaju masu
Arthur B. McDonald Kanada
2016. David J. Thouless UK za teorijska otkrića topoloških faznih prijelaza i topoloških faza materije
Duncan Haldane UK SLO
J. Michael Kosterlitz UK SAD
2017. Rainer Weiss NJE SAD za odlučujući doprinos LIGO detektoru i promatranju gravitacionih talasa[103]
Kip Thorne SAD
Barry Barish SAD
2018. Arthur Ashkin SAD za revolucionarne izume u polju laserske fizike, posebno za optičke pincete i njihovu primjenu na biološke sisteme
Gérard Mourou FRA za revolucionarne izume u području laserske fizike, posebno za njihovu metodu stvaranja ultra-kratkih optičkih impulsa visokog intenziteta
Donna Strickland KAN
2019. Jim Peebles SAD KAN za teorijska otkrića na polju fizičke kosmologije
Michel Mayor ŠVI za otkriće egzoplanete (Vansolarne planete) koja kruži oko zvijezde solarnog tipa
Didier Queloz ŠVI
2020. Roger Penrose UK za otkriće da je stvaranje crne rupe snažno predviđanje opće teorije relativnosti
Reinhard Genzel NJE za otkriće supermasivne crne rupe u centru naše galaksije
Andrea Ghez SAD

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ "The Nobel Prize in Physics 1901". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 2. ^ "The Nobel Prize in Physics 1902". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 3. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1903". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 4. ^ "The Nobel Prize in Physics 1904". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 5. ^ "The Nobel Prize in Physics 1905". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 6. ^ "The Nobel Prize in Physics 1906". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 7. ^ "The Nobel Prize in Physics 1907". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 8. ^ "The Nobel Prize in Physics 1908". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 9. ^ "The Nobel Prize in Physics 1909". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 10. ^ "The Nobel Prize in Physics 1910". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 11. ^ "The Nobel Prize in Physics 1911". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 12. ^ "The Nobel Prize in Physics 1912". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 13. ^ "The Nobel Prize in Physics 1913". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 14. ^ "The Nobel Prize in Physics 1914". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 15. ^ "The Nobel Prize in Physics 1915". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 16. ^ "The Nobel Prize in Physics 1917". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 17. ^ "The Nobel Prize in Physics 1918". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 18. ^ "The Nobel Prize in Physics 1919". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 19. ^ "The Nobel Prize in Physics 1920". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 20. ^ "The Nobel Prize in Physics 1921". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 21. ^ "The Nobel Prize in Physics 1922". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 22. ^ "The Nobel Prize in Physics 1923". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 23. ^ "The Nobel Prize in Physics 1924". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 24. ^ "The Nobel Prize in Physics 1925". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 25. ^ "The Nobel Prize in Physics 1926". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 26. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1927". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 27. ^ "The Nobel Prize in Physics 1928". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 28. ^ "The Nobel Prize in Physics 1929". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 29. ^ "The Nobel Prize in Physics 1930". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 30. ^ "The Nobel Prize in Physics 1932". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 31. ^ "The Nobel Prize in Physics 1933". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 32. ^ "The Nobel Prize in Physics 1935". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 33. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1936". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 34. ^ "The Nobel Prize in Physics 1937". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 35. ^ "The Nobel Prize in Physics 1938". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 36. ^ "The Nobel Prize in Physics 1939". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 37. ^ "The Nobel Prize in Physics 1943". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 38. ^ "The Nobel Prize in Physics 1944". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 39. ^ "The Nobel Prize in Physics 1945". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 40. ^ "The Nobel Prize in Physics 1946". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 41. ^ "The Nobel Prize in Physics 1947". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 42. ^ "The Nobel Prize in Physics 1948". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 43. ^ "The Nobel Prize in Physics 1949". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 44. ^ "The Nobel Prize in Physics 1950". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 45. ^ "The Nobel Prize in Physics 1951". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 46. ^ "The Nobel Prize in Physics 1952". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 47. ^ "The Nobel Prize in Physics 1953". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 48. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1954". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 49. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1955". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 50. ^ "The Nobel Prize in Physics 1956". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 51. ^ "The Nobel Prize in Physics 1957". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 52. ^ "The Nobel Prize in Physics 1958". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 53. ^ "The Nobel Prize in Physics 1959". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 54. ^ "The Nobel Prize in Physics 1960". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 55. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1961". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 56. ^ "The Nobel Prize in Physics 1962". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 57. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1963". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 58. ^ "The Nobel Prize in Physics 1964". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 59. ^ "The Nobel Prize in Physics 1965". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 60. ^ "The Nobel Prize in Physics 1966". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 61. ^ "The Nobel Prize in Physics 1967". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 62. ^ "The Nobel Prize in Physics 1968". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 63. ^ "The Nobel Prize in Physics 1969". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 64. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1970". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 65. ^ "The Nobel Prize in Physics 1971". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 66. ^ "The Nobel Prize in Physics 1972". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 67. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1973". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 68. ^ "The Nobel Prize in Physics 1974". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 69. ^ "The Nobel Prize in Physics 1975". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 70. ^ "The Nobel Prize in Physics 1976". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 71. ^ "The Nobel Prize in Physics 1977". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 72. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1978". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 73. ^ "The Nobel Prize in Physics 1979". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 74. ^ "The Nobel Prize in Physics 1980". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 75. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1981". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 76. ^ "The Nobel Prize in Physics 1982". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 77. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1983". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 78. ^ "The Nobel Prize in Physics 1984". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 79. ^ "The Nobel Prize in Physics 1985". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 80. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1986". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 81. ^ "The Nobel Prize in Physics 1987". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 82. ^ "The Nobel Prize in Physics 1988". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 83. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1989". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 84. ^ "The Nobel Prize in Physics 1990". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 85. ^ "The Nobel Prize in Physics 1991". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 86. ^ "The Nobel Prize in Physics 1992". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 87. ^ "The Nobel Prize in Physics 1993". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 88. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1994". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 89. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 1995". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 90. ^ "The Nobel Prize in Physics 1996". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 91. ^ "The Nobel Prize in Physics 1997". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 92. ^ "The Nobel Prize in Physics 1998". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 93. ^ "The Nobel Prize in Physics 1999". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 94. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2000". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 95. ^ "The Nobel Prize in Physics 2001". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 96. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2002". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 97. ^ "The Nobel Prize in Physics 2003". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 98. ^ "The Nobel Prize in Physics 2004". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 99. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2005". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 100. ^ "The Nobel Prize in Physics 2006". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 101. ^ "The Nobel Prize in Physics 2007". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 102. ^ a b "The Nobel Prize in Physics 2008". Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008.
 103. ^ "The Nobel Prize in Physics 2017 - Prize Announcement". www.nobelprize.org. Pristupljeno 5. 10. 2017.