Nikl

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži
Ambox warning blue construction.svg Trenutno se vrše izmjene na članku.
Kao znak dobre volje, suzdržite se od mijenjanja članka dok je prikazano obavještenje kako bi se izbjegla kolizija s trenutnim izmjenama.
Nikl
[Ar] 3d94s1[1] 28Ni
   
Periodni sistem elemenata
Općenito
Hemijski element, Simbol, Atomski broj Nikl, Ni, 28
Serija Prelazni metali
Grupa, Perioda, Blok 10, 4, d
Izgled srebrenog metalnog sjaja
CAS registarski broj 7440-02-0
Zastupljenost 0,015[2] %
Atomske osobine
Atomska masa 58,6934 u
Atomski radijus (izračunat) 135 (149) pm
Kovalentni radijus 124 pm
Van der Waalsov radijus 163 pm
Elektronska konfiguracija [Ar] 3d94s1[1]
Broj elektrona u energetskom nivou 2, 8, 16, 2 ili
2, 8, 17, 1
Izlazna energija 5,15[3] eV
1. energija ionizacije 737,1 kJ/mol
2. energija ionizacije 1753 kJ/mol
3. energija ionizacije 3395 kJ/mol
4. energija ionizacije 5300 kJ/mol
Fizikalne osobine
Agregatno stanje čvrsto
Mohsova skala tvrdoće 4
Kristalna struktura kubična plošno centrirana
Gustoća 8908[4] kg/m3
Koeficijent termalne ekspanzije 13,4 ppm/K
Magnetizam feromagnetičan
Tačka topljenja 1728[5] K (1455 °C)
Tačka ključanja 3003[6] K (2730 °C)
Molarni volumen 6,59 · 10−6 m3/mol
Toplota isparavanja 379[6] kJ/mol
Toplota topljenja 17,7[5] kJ/mol
Pritisak pare 100 Pa pri 2154 K
Brzina zvuka 4970 m/s pri 293,15 K
Specifična toplota 444[7] J/(kg · K)
Specifična električna provodljivost 14,3 · 106 S/m
Toplotna provodljivost 90,7 W/(m · K)
Hemijske osobine
Oksidacioni broj 2, rijetko −1, -2, 1, 3, 4
Oksidi NiO, Ni2O3
Elektrodni potencijal −0,257 V (Ni2+ + 2e → Ni)
Elektronegativnost 1,91 (Pauling-skala)
Izotopi
Izo RP t1/2 RA ER (MeV) PR
58Ni

68,077 %

Stabilan
59Ni

sin

76000 god ε 1,072 59Co
60Ni

26,233 %

Stabilan
61Ni

1,14 %

Stabilan
62Ni

3,634 %

Stabilan
63Ni

sin

100,1 god β- 0,0669 63Cu
Sigurnosno obavještenje

Oznake upozorenja

Štetno

Xn
Štetno
Obavještenja o riziku i sigurnosti R: 40-43
S: (2-)22-36
Ukoliko je moguće i u upotrebi, koriste se SI osnovne jedinice.
Ako nije drugačije označeno, svi podaci su podaci dobiveni mjerenjima u normalnim uslovima.

Nikl jeste hemijski element sa simbolom Ni i atomskim brojem 28. On je srebrenasto-svijetli sjajni metal sa blagim zlatnim nijansama. Nikl pripada prelaznim metalima, veoma je tvrd i duktilan. Čisti nikl pokazuje znatnu hemijsku aktivnost, koja se može posmatrati kada se on pretvori u prah (da bi se povećala površina izložena hemijskoj reakciji), dok veći komadi metala reagiraju vrlo sporo, stajanjem na zraku pri uslovima okoline polahko grade zaštitni sloj oksida na površini. Čak i u tom slučaju, nikl je dovoljno reaktivan sa kisikom pa se samorodni nikl vrlo rijetko može naći na površini Zemlje, a takav nikl je ograničen samo na unutrašnjost većih nikl-željeznih meteorita gdje je zaštićen od oksidacije tokom vremena koje takav meteorit provede u svemiru. Na Zemlji, takav samorodni nikl pronađen je u kombinaciji sa željezom, što je refleksija porijekla tih elemenata kao najvećih krajnjih proizvoda supernova nukleosinteze. Smatra se da mješavina željeza i nikla čini unutrašnje jezgro Zemlje.[8]

Korištenje nikla (u vidu meteoritske nikl-željezne legure) može se pratiti u davnu prošlost, u periodu oko 3500 p.n.e. Međutim, kao hemijski element nikl je prvi put izolirao i klasificirao Axel Fredrik Cronstedt 1751. godine, koji je prvobitno pogrešno identificirao njegovu rudu kao mineral bakra. Ime elementa potječe od imena nestašnog duha iz njemačke rudarske mitologije, Nickela, koji je personifikacija činjenice da su se bakarno-niklove rude opirale njihovom rafiniranju u bakar. Kao ekonomski značajan izvor nikla je željezna ruda limonit, koja često sadrži 1-2% nikla. Drugi važni rudni minerali nikla su garnierit i pentlandit. Najveći proizvođači rude nikla su Kanada (regija Sudbury, gdje se kopa ruda za koju se smatra da je meteoritskog porijekla), Nova Kaledonija u Tihom okeanu i Norilsk u Rusiji.

Zbog spore oksidacije nikla pri sobnoj temperaturi, on se smatra otpornim na koroziju. Historijski, ova činjenica je dovela do njegovog korištenja za prekrivanje drugih metala, naročito željeza i mesinga, za oblaganje hemijske opreme i izradu određenih legura koje zadržavaju visoki srebreni sjaj, poput takozvanog njemačkog srebra. Oko 6% svjetske proizvodnje nikla i danas se koristi za oblaganje metala čistim niklom u svrhu zaštite od korozije. Smatra se da predmeti obloženi niklom mogu izazvati alergiju na nikl. Nikl se dosta koristi za proizvodnju raznih kovanica, mada je rast cijene na tržištu posljednjih godina doveo do njegove zamjene jeftinijim metalima.

Nikl je jedan od četiri elementa koji pokazuju feromagnetne osobine oko sobne temperature. Alnico stalni magneti, zasnovani jednim dijelom na niklu, imaju srednju snagu između stalnih magneta zasnovanih na željezu i magneta rijetkih zemalja. Nikl u modernoj svijetu je vrijedan uglavnom zbog njegovih legura. Oko 60% svjetske proizvodnje potroši se za niklove čelike (naročito nehrđajući čelik). Druge najčešće legure, kao i neke nove superlegure, čine najveći dio ostale potrošnje nikla u svijetu, dok upotreba niklovih spojeva u hemijskoj industriji učestvuje sa manje od 3% u ukupnoj proizvodnji nikla.[5] U spojevima, nikl ima brojne niše hemijskih načina proizvodnje, kao što je katalizator za hidrogenaciju. Enzimi u nekim mikroorganizmima i biljkama sadrže nikl kao aktivno mjesto, što čini ovaj metal nezamjenjivim hranjivim sastojkom za ta bića.

Historija[uredi | uredi izvor]

Nikl

Pošto su se rude nikla dugo vremena pogrešno smatrale za rude srebra, razmumijevanje ovog metala i njegova upotreba seže relativno kratko u prošlost. Međutim, ne znajući, ljudi su koristili nikl od pradavnih vremena, a njegovo korištenje se može pratiti još od 3500. p.n.e. Bronza iz područja današnje Sirije imala je u svom sastavu do 2% nikla.[9] Pored toga, kineski rukopisi navode da se "bijeli bakar" (kupronikl, koga su nazivali baitong) koristio tamo između 1700. p.n.e i 1400. p.n.e. Taj Paktong bijeli bakar se izvozio u Britaniju još od 17. vijeka, ali sadržaj nikla u toj leguri nije otkriven sve do 1822.[10]

U srednjovjekovnoj Njemačkoj, u planinama Erzgebirge (doslovno Rudne planine) pronađen je crveni mineral koji je nalikovao na rudu bakra. Međutim, rudari iz njega nisu uspjeli izdvojiti nimalo bakra, kriveći za to nestašnog duha iz njemačke mitologije, Nickela, koji je začarao bakar. Tu rudu nazvali su Kupfernickel iz njemačkog Kupfer za bakar.[11][12][13][14] Za ovu rudu dokazano se radilo o nickelinu (poznat i kao niccolit), odnosno nikl-arsenidu. Baron Axel Fredrik Cronstedt je 1751. pokušao izdvojiti bakar iz kupfernikla iz rudnika kobalta kod švedskog sela Los, ali je umjesto bakra dobio sjajni bijeli metal koji nazvao po duhu po kojem je i nazvan mineral, nikl.[15] U modernom njemačkom jeziku, pojam Kupfernickel ili Kupfer-Nickel označava leguru kupronikl.

Izotopi[uredi | uredi izvor]

Nikl-hlorid heksahidrat

Nikl u prirodi sastavljen je iz pet stabilnih izotopa: 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni i 64Ni, među kojima je najviše zastupljen 58Ni sa udjelom od 68,077% rasprostranjenosti. Izotop 62Ni ima najvišu nuklearnu energiju vezanja od svih nuklida. Njegova energija vezanja je viša od izotopa 56Fe, čija se često pogrešno navodi kao najviša, kao i izotopa 58Fe.[16] Poznato je 18 radioaktivnih izotopa među kojima je najstabilniji 59Ni čije vrijeme poluraspada iznosi 76 hiljada godina. Slijedi izotop 63Ni sa vremenom poluraspada od 100,1 godina te 56Ni sa vremenom poluraspada od 6,077 dana. Svi ostali radioaktivni izotopi imaju vremena poluraspada kraća od 60 sati, a većina ih ima vremena poluraspada kraća od 30 sekundi. Ovaj element također ima i jedno meta stanje.[17]

Izotop nikl-56 proizvodi se tokom procesa gorenja silicija te se kasnije oslobađa u velikim količinama tokom supernove tipa Ia. Oblik svjetlosne krive ovih supernovi počev od srednjih do kasnijih perioda odgovara raspadu putem elektronskog zahvata nikla-56 do kobalta-56 te konačno do željeza-56.[18] Izotop nikl-59 je dugovječni kosmogeni radionuklid sa vremenom poluraspada od oko 76 hiljada godina. Taj izotop je našao mnoge načine primjene u izotopskoj geologiji. 59Ni se koristi za određivanje zemljaskog vremena meteorita te određivanja količine vanzemaljske prašine u ledu i sedimentima. Izotop nikl-60 je kćerinski proizvod radionuklida željeza-60, koji se raspada sa vremenom poluraspada od 2,6 miliona godina. Pošto je željezo-60 tako dugovječno, njegova stalnost u materijalima u Sunčevom sistemu u dovoljno visokim koncentracijama je možda generiralo primjetne varijacije u izotopskom sastavu nikla 60Ni. Samim tim, količina 60Ni prisutna u vanzemaljskom materijalu može dati uvid u porijeklo Sunčevog sistema i njegove rane historije. Izotop nikl-62 ima najvišu energiju vezivanja po jezgru od svih izotopa bilo kojeg elementa (8,7956 MeV/jezgru).[19] Izotopi teži od 62Ni ne mogu se dobiti nuklearnom fuzijom bez gubitka energije. Izotop 48Ni, otkriven 1999, je izotop teškog elementa koji je najbogatiji protonima. Sa 28 protona i 20 neutrona, taj izotop je dvostruko magičan (poput olova 208Pb) i stoga neuobičajeno stabilan.[17][20]

Rasprostranjenost[uredi | uredi izvor]

Widmanstättenov uzorak pokazuje dvije forme nikl-željeza, kamacit i taenit, u oktahedritnom meteoritu

Na Zemlji, nikl se javlja najčešće u kombinaciji sa sumporom i željezom u pentlanditu, sa sumporom u milleritu, s arsenom u mineralu nikelinu, te s arsenom i sumporom u nikl-galenitu.[21]

Većina iskopanog nikl potječe iz dvije vrste rudnih depozita. Prve su lateriti, gdje su osnovni rudni minerali nikl-željezni limonit (Fe, Ni)O(OH) i garnierit (vodenasti nikl silikat) (Ni, Mg)3Si2O5(OH)4. Druga vrsta su magmatski sulfidni depoziti gdje je osnovni rudni mineral pentlandit (Ni, Fe)9S8. Smatra se da Australija i Nova Kaledonija imaju najveće procijenjene svjetske rezerve niklovih ruda (45% obje zajedno).[22]

U pogledu svjetskih resursa, pronađeni izvori na kopnu koji imaju 1% udjela nikla ili više sadrže najmanje 130 miliona tona nikla (oko dva puta više od poznatih rezervi). Oko 60% od toga je u laternitima, dok je ostalih 40% sulfidni depoziti.[22] Na osnovu geofizičkih dokaza, postoje teorije koje kažu da je većina nikla na Zemlji koncentrirana u unutrašnjem i vanjskom jezgru Zemlje.

Kamacit i taenit su prirodno rasprostranjene legure željeza i nikla. Kod kamacita, legura je obično u proporcijama od 90:10 do 95:5, mada mogu biti prisutne i nečistoće (poput kobalta ili ugljika), dok je kod taenita sadržaj nikla između 20% i 65%. Kamacit i taenit se javljaju u sastavu nikl-željeznih meteorita.[23]

Osobine[uredi | uredi izvor]

Atomske i fizičke osobine[uredi | uredi izvor]

Molarna zapremina nikla u odnosu na pritisak pri sobnoj temperaturi
Procijenjena proizvodnja rude nikla u svijetu (u hiljadama tona)[24]
Zemlja 2011. 2012.
Flag of the Philippines.svg Filipini 270 330
Flag of Indonesia.svg Indonezija 290 320
Flag of Russia.svg Rusija 267 270
Flag of Australia.svg Australija 215 230
Flag of Canada.svg Kanada 220 220
Flag of Brazil.svg Brazil 209 140
Nova Kaledonija Nova Kaledonija 131 140
Ukupna svjetska proizvodnja 1.940 2.100

Nikl je srebrenasto bijeli metal sa blagim zlatnim nijansama, koji ima izuzetno visoki sjaj. On je jedan od samo četiri hemijska elementa koji su magnetični na približno sobnoj temperaturi; druga tri su željezo, kobalt i gadolinij. Kirijeva tačka nikla iznosi 355 °C, što znači da komadi nikla iznad ove temperature nisu magnetični.[25] Jedinična ćelija nikla ima kubičan plošno centrirani oblik uz parametar rešetke od 0,352 nm, što daje atomski radijus od 0,124 nm. Ova kristalna struktura je stabilna do pritiska od najmanje 70 GPa. Nikl pripada prelaznim metalima, dosta je tvrd i duktilan.

Problem elektronske konfiguracije[uredi | uredi izvor]

Atom nikla ima dvije elektronske konfiguracije, [Ar] 3d8 4s2 i [Ar] 3d9 4s1, koje su vrlo blizu po energiji, simbol [Ar] označava strukturu jezgra sličnu argonu. U naučnim krugovima postoji određeno neslaganje o tome koja bi se od ove dvije konfiguracije trebala smatrati onom sa najnižom energijom.[1] Hemijski priručnici navode elektronsku konfiguraciju nikla [Ar] 4s2 3d8[26] ili ekvivalentnu kao [Ar] 3d8 4s2.[27] Ova konfiguracija odgovara Madelungovom pravilu, koje predviđa da se 4s popunjava prije 3d. Ovu teoriju podržava i eksperimentalna činjenica da je stanje najniže energije atoma nikla energetski nivo 3d8 4s2, tačnije nivo 3d8(3F) 4s2 3F, J = 4.[28]

Međutim, svaka od ovih konfiguracija zapravo izaziva set stanja sa različitim energijama.[28] Dva seta energija se međusobno preklapaju, a prosječna energija stanja ima konfiguraciju [Ar] 3d9 4s1 koja je zapravo niža od prosječne energije stanja koje ima konfiguraciju [Ar] 3d8 4s2. Iz tog razloga, naučna literatura o atomskim proračunima navodi da je konfiguracija osnovnog stanja nikla [Ar] 3d9 4s1.[1]

Biološki značaj[uredi | uredi izvor]

Nikl je mikroelementi prisutan u mnogim enzimima. Dnevno bi ga trebalo minimalno unositi u količini 0,3 miligrama.[potreban citat]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ a b c Scerri, Eric R. (2007). The periodic table: its story and its significance. Oxford University Press. str. 239–240. ISBN 0-19-530573-6. 
 2. ^ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
 3. ^ Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Lehrbuch der Experimentalphysik, vol 6: Festkörper. 2. izd., Walter de Gruyter, 2005, ISBN 978-3-11-017485-4, str. 361.
 4. ^ N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie der Elemente, 1. izd., VCH, Weinheim 1988, ISBN 3-527-26169-9, str. 1469.
 5. ^ a b c Derek G. E. Kerfoot: Nickel u: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2005, doi:10.1002/14356007.a17_157
 6. ^ a b Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. u: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, str. 328–337, doi:10.1021/je1011086
 7. ^ Ruhr-Universität Bochum, Institut für Werkstoffe: Nickel
 8. ^ Lars Stixrude; Evgeny Waserman; Ronald Cohen (1.11.1997). "Composition and temperature of Earth's inner core". Journal of Geophysical Research (American Geophysical Union) 102 (B11): 24729–24740. Bibcode:1997JGR...10224729S. doi:10.1029/97JB02125. 
 9. ^ Samuel J Rosenberg (1968). Nickel and Its Alloys. National Bureau of Standards. 
 10. ^ Ian McNeil (1990). "The Emergence of Nickel". An Encyclopaedia of the History of Technology. Taylor & Francis. str. 96–100. ISBN 978-0-415-01306-2. 
 11. ^ Chambers Twentieth Century Dictionary, str. 888, W&R Chambers Ltd, 1977. ISBN 978-0550102263
 12. ^ Baldwin W. H. (1931). "The story of Nickel. I. How "Old Nick's" gnomes were outwitted". Journal of Chemical Education 8 (9): 1749. Bibcode:1931JChEd...8.1749B. doi:10.1021/ed008p1749. 
 13. ^ Baldwin W. H. (1931). "The story of Nickel. II. Nickel comes of age". Journal of Chemical Education 8 (10): 1954. Bibcode:1931JChEd...8.1954B. doi:10.1021/ed008p1954. 
 14. ^ Baldwin W. H. (1931). "The story of Nickel. III. Ore, matte, and metal". Journal of Chemical Education 8 (12): 2325. Bibcode:1931JChEd...8.2325B. doi:10.1021/ed008p2325. 
 15. ^ Weeks Mary Elvira (1932). "The discovery of the elements: III. Some eighteenth-century metals". Journal of Chemical Education 9: 22. Bibcode:1932JChEd...9...22W. doi:10.1021/ed009p22. 
 16. ^ M. P. Fewell (1995). "The atomic nuclide with the highest mean binding energy". American Journal of Physics 63 (7): 653. doi:10.1119/1.17828.  arhivirano
 17. ^ a b Audi Georges; Bersillon O.; Blachot J.; Wapstra A.H. (2003). "The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties". Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center) 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 
 18. ^ Bernard Ephraim Julius Pagel. "Further burning stages: evolution of massive stars". Nucleosynthesis and chemical evolution of galaxies. str. 154–160. ISBN 978-0-521-55958-4. 
 19. ^ "The Most Tightly Bound Nuclei". Pristupljeno 19.11.2008. 
 20. ^ W. P. (23.10.1999). "Twice-magic metal makes its debut – isotope of nickel". Science News. Pristupljeno 29.9.2006. 
 21. ^ National Pollutant Inventory – Nickel and compounds Fact Sheet. Npi.gov.au. Pristupljeno 9. januar 2012.
 22. ^ a b Peter H. Kuck. "Mineral Commodity Summaries 2012: Nickel". United States Geological Survey. Pristupljeno 19.11.2008. 
 23. ^ Rasmussen K. L.; Malvin D. J.; Wasson J. T. (1988). "Trace element partitioning between taenite and kamacite – Relationship to the cooling rates of iron meteorites". Meteoritics 23 (2): a107–112. Bibcode:1988Metic..23..107R. doi:10.1111/j.1945-5100.1988.tb00905.x. 
 24. ^ Editions La Découverte: L'état du monde 2005, annuaire économique géopolique mondial, ISBN 978-2707146441 (fr)
 25. ^ Kittel, Charles (1996). Introduction to Solid State Physics. Wiley. str. 449. ISBN 0-471-14286-7. 
 26. ^ G.L. Miessler; D.A. Tarr, "Inorganic Chemistry" (2. izd., Prentice–Hall 1999) str. 38
 27. ^ R.H. Petrucci et al. "General Chemistry" (8. izd., Prentice–Hall 2002) str. 950
 28. ^ a b Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J., NIST ASD Team (2014). NIST Atomic Spectra Database, (ver. 5.2), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD; da bi se došlo do podataka za nivo atoma nikla, potrebno je upisati "Ni I" u okvir Spectrum i kliknuti na link Retrieve data (en)

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

Commons logo
U Wikimedijinom spremniku se nalazi još materijala vezanih za: