Hud

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu

Hud, (arapski: هود) je poslanik u Islamu. Jedanaesta kur'anska sura je nazvana po njemu.[1]. Smatra se da je živio 150 godina i da je poslanstvo imao 2400. godine prije nove ere.

Priča o Hudu[uredi | uredi izvor]

Kur'an kazuje da je Hud poslan od Allaha narodu koji se zvao Ad (Arapski عاد) u grad koji se zvao Irem (إرَم ذات العماد- Irem , "grad sa stubovima"). Navodi se da im je govorio:

  • ""O narode moj," - govorio je o­n - "Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, vi samo neistine iznosite.

O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo; mene će nagraditi o­naj koji me je stvorio! Zašto se ne opametite? O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a o­n će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu, uz o­nu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!" (Kur'an, Hud, 50. - 52. ajet)

Oni su mu odgovarali:

  • "O Hude,"- govorili su o­ni - "nisi nam nikakav dokaz donio, i mi na samu tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša, mi tebi ne vjerujemo.

Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo." (Kur'an, Hud, 53 i 54. ajet)

On im je rekao:

  • ""Ja pozivam Allaha za svjedoka" - reče o­n - "a i vi posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge Njemu ravnim smatrate, pored Njega; i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte, ja se uzdam u Allaha, u moga i vašega Gospodara! Nema nijednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista postupa pravedno.

Pa ako okrenete leđa - a ja sam vam saopćio o­no što vam je po meni poslano - Gospodar moj će umjesto vas narod drugi dovesti, i vi Mu ničim nećete nauditi; Gospodar moj zaista bdi nad svim."

Kur'an dalje navodi da :

  • "...I kad je došla kazna Naša, Mi smo, milošću Našom, Huda i vjernike s njim spasli i patnje surove ih poštedjeli.

Eto, to je bio Ad, o­n je dokaze Gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim, i pristajao uz svakog silnika, inadžiju. I prokletstvo je na ovome svijetu stalno bilo s njim, a biće i na Sudnjem danu. Ad, doista, nije vjerovao u Gospodara svoga; daleko neka je Ad, narod Hudov!" (Kur'an, Hud, 58,59. i 69. ajet)

Na drugom mjestu u Kur'ani se govori o načinu uništenja naroda Ad :

  • "A Ad je uništen vjetrom ledenim, silovitim, ko­me je On (Allah) vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude pova­ljane kao šuplja datulina debla vidio".(Kur'an, El-Hakka)

References[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]