99 Allahovih imena

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

99 Allahovih imena (arapski: أسماء الله الحسنى‏) jesu, po vjerovanju muslimana, imena i svojstva koja je Allah objavio ljudima posredstvom meleka Džibrila posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu.[1]

Izvori imena[uredi | uredi izvor]

"Allah ima 99 imena, jedno manje od stotine. Onaj ko ih nabroji ući će u Džennet; On je posebno Onaj koji voli da se nabrajaju njegova imena jedno po jedno." (Buharija, tom 8, B.12, R.12 (hadis prenosi Ebu-Hurejre).

Postoji jedan hadis (prenosi ga Tirmizi) koji spominje 99 imena, ali islamska ulema ne pripisuje taj hadis Muhammedu nego stanovitim prenosiocima hadisa. Ne postoji jedna od muslimana jednodušno prihvaćena lista Allahovih imena jer su ta imena izdvojena iz različitih odlomaka Kur'ana i hadisa.

U jednom hadisu spominje se Muhammedova dova, u kojoj se, između ostalog, kaže:

  • "Molim Te svim Tvojim imenima, kojima si se nazvao ili koja si objavio u svojoj Knjizi ili njima podučio nekog od svojih robova ili ih ostavio tajnima i skrivenima od svojih robova...",

po čemu islamski učenjaci zaključuju da postoji više od 99 imena, ali je "samo" 99 objavljeno ljudima.

Slijedi lista imena s transkripcijom i prijevodom s arapskog jezika od Mehmeda Handžića, objavljena prvi put u Zbirci izabranih dova, štampanoj 1944. u Zagrebu.[2][3]

Allahova imena[uredi | uredi izvor]

99 Allahovih imena (esmāul-husnā) أسْماءُ الله الحُسْنَى
Broj Bosanski Transkripcija Arapski
1 Blagi Er-Rahmān الرّحمان
2 Milostivi Er-Rahīm الرّحيم
3 Vladar El-Melik المَلِك
4 Sveti El-Kuddūs القُدّوس
5 Od nedostataka čistī Es-Selām السّلام
6 Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost El-Mu'min المُؤمن
7 Koji sve pazi i prati El-Muhejmin المُهَيْمِن
8 Snažni El-Azīz العزيز
9 Silni El-Džebbār الجبّار
10 Uzvišeni El-Mutekebbir المُتَكَبِّر
11 Stvoritelj El-Halik الخالق
12 Koji divno stvara El-Bāri' البارئ
13 Koji likove daje El-Musavvir المُصَوِّر
14 Koji mnogo prašta El-Gaffār الغفّار
15 Koji savladava El-Kahhār القهّار
16 Koji mnogo poklanja El-Vehhāb الوهّاب
17 Koji obilno nafaku daje Er-Rezzāk الرزّاق
18 Koji rješava i otvara El-Fettāh الفتّاح
19 Sveznajući El-Alīm العليم
20 Koji steže El-Kābid القابض
21 Koji pruža El-Basīt الباسط
22 Koji spušta El-Hāfid الخافض
23 Koji diže Er-Rāfia الرّافع
24 Koji uzdiže El-Mu'iz المُعِزّ
25 Koji ponižava El-Muzil المُذِلّ
26 Koji čuje Es-Semī'a السّميع
27 Koji vidi El-Besīr البصير
28 Sudija El-Hakim الحكم
29 Pravedan El-'Adl العدل
30 Dobri El-Latīf اللطيف
31 O svemu obavješten El-Habīr الخبير
32 Blagi El-Halīm الحليم
33 Veliki El-'Azīm العظيم
34 Koji prašta El-Gafūr الغفور
35 Koji je zahvalan Eš-Šakūr الشّكور
36 Visoki El-'Alī العليّ
37 Veliki El-Kebīr الكبير
38 Branitelj El-Hafīz الحفيظ
39 Koji pazi i izdržava El-Mukīt المُقيت
40 Koji obračun vodi El-Hasīb الحسيب
41 Veličanstveni El-Dželīl الجليل
42 Plemeniti El-Kerīm الكريم
43 Koji prati na svaku kretnju Er-Rekīb الرقيب
44 Koji molbe prima El-Mudžīb المجيب
45 Koji Milošću i Znanjem sve zauzima El-Vesi'a الواسع
46 Mudri El-Hakīm الحكيم
47 Koji voli El-Vedūd الودود
48 Slavljeni El-Medžīd المجيد
49 Koji proživljava El-Bais الباعث
50 Koji je svemu svjedok Eš-Šehīd الشّهيد
51 Vrhovna Istina El-Hakk الحقّ
52 Koji se stara El-Vekīl الوكيل
53 Jaki El-Kavij القوي
54 Čvrsti El-Metīn المتين
55 Zaštitnik El-Velīj الوليّ
56 Hvaljeni El-Hamīd الحميد
57 Koji i sitnice obuhvata i broj im zna El-Muhsīj المُحصي
58 Koji iz početka stvara El-Mubdij' المُبدئ
59 Koji poslije smrti u život vraća El-Mu'īd المُعيد
60 Koji život daje El-Muhīj المُحيي
61 Koji smrt daje El-Mumīt المُميت
62 Živi El-Hajj الحيّ
63 Koji sve održava El-Kajjūm القيّوم
64 Imućni El-Vādžid الواجد
65 Slavni El-Mādžid الماجد
66 Jedini El-Vāhid الواحد
67 Jedini, Nedjeljivi El-Ehad ٱلْأَحَد
68 Kome se svako obraća Es-Samed الصّمد
69 Moćni El-Kādir القادر
70 Koji sve može El-Muktedir المُقتدر
71 Koji unapređuje El-Mukaddim المُقدِّم
72 Koji zapostavlja El-Muahir المُؤخّر
73 Prvi El-Evvel الأوّل
74 Posljednji El-Āhir الآخر
75 Jasni Ez-Zāhir الظّاهر
76 Skriveni El-Bātin الباطن
77 Upravitelj El-Velīj الوالي
78 Preuzvišeni El-Muteālī المُتعالي
79 Dobročinitelj El-Ber البرّ
80 Koji pokajanje mnogo prima Et-Tevāb التّوّاب
81 Osvetnik El-Muntekim المُنْتَقِم
82 Koji prašta El-'Afvu ّالعفُو
83 Samilosni Er-Raūf الرّؤف
84 Vlasnik svake vlasti i carstva Mālikul-mulk مالك المُلك
85 Kome pripada veličanstvo i čast Zul dželali vel ikram ذو الجلال والإكرام
86 Koji pravdu dijeli El-Muksit المُقسط
87 Koji sakuplja El-Džami'a الجامع
88 Bogati El-Ganīj الغنيّ
89 Koji bogatstvo daje El-Mugnīj المُغْني
90 Koji bogatstva lišava El-Mani المانع
91 Koji stvara štetu Ed-Dār الضّار
92 Koji daje korist El-Nāfia النّافع
93 Svjetlost En-Nūr النّور
94 Koji upućuje na pravi put El-Hādī الهادي
95 Besprimjerni Tvorac iz ništa El-Bedia' البديع
96 Vječni El-Bākī الباقي
97 Nasljednik El-Vāris الوارث
98 Koji upućuje na potrebe i koristi Er-Rāšid الرّشيد
99 Strpljivi, koji ne žuri sa kaznom Es-Sabūr الصّبور

[4][5]

Najveće Allahovo ime[uredi | uredi izvor]

U jednom hadisu spominje se da je Allah spustio među ljude svoje najveće ime (ismul-e'azam) i da će onome ko Ga tim imenom zamoli nešto molba biti uslišana. Muhammed nije precizirao koje je to ime, ali je ono među 99 navedenih. Neki islamski učenjaci navode da je to upravo ime "Allah".

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "99 Allahovih imena sa značenjem". znacenje-imena.com. Pristupljeno 25. 11. 2017.
  2. ^ "99 Allahovih lijepih imena". mostpovjerenja.ba. Pristupljeno 25. 11. 2017.
  3. ^ "Dr. Mustafa Jahić – ALLAHOVA LIJEPA IMENA" (PDF). islamskazajednica.ba. Pristupljeno 25. 11. 2017.
  4. ^ "Allahova dž.š. lijepa imena (El-esmaul-husna)". ikc-berlin.de. Pristupljeno 25. 11. 2017.
  5. ^ "99 Allahovih imena (esmāul-husnā)" (PDF). dzematseattle.net. Pristupljeno 25. 11. 2017.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]