Bila (rijeka)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Bila
Države Bosna i Hercegovina
Dužina35 km
IzvorVučja planina
NV izvora1320 m
UšćeLašva, Han Bila
SlivCrnomorski sliv
PritokeSuhi potok, Butetinac, Pašinac, Ribnjak, Trimuža i Kozica, Pržni , Javorački potok, Ramića rijeka, Jasenica i Rogačka rijeka

Bila je najveća, vodom najbogatija, lijeva pritoka Lašve, u koju se ulijeva uz naselja Bila (Stara Bila) i Nova Bila. Duga je oko 35 km; izvire na Vlašiću, u širem području Prelivodâ - u razvođu sa Vrbanjom, Ilomskom i Ugrom, na oko 1320 m n/v.

Bila ustvari nastaje od nekoliko sastavnih potoka između Vučje planine (1378 m) i Vijenca (1375 m). Vododijelnica je u radijusu od (samo) oko 2,5 km; na prijevoju je između Vlašića (vrh 1943 m n/v) i Meokrnja (vrh 1425 m n/v).[1][2] Tu se razdvajaju slivovi Vrbanje, Ugra i Lašve (tj. Vrbasa, na jugozapadu) i Usore (tj. Bosne, na sjeveroistoku).[3].

Sa zapadnih padina Vlašića, eksponirana prema Vučjoj planini, protiče kroz naselje Gluha Bukovica i pored Mehurića[4]. Bujičava je i ima značajan hidropotencijal. U bogatom slivu rječica i potoka, najizdašnije desne pritoke su: Suhi potok, Butetinac, Pašinac, Ribnjak, Trimuža i Kozica, a lijeve: Pržni i Javorački potok, Ramića rijeka, Jasenica i Rogačka rijeka.[1][2]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ a b [1]
  2. ^ a b [2]
  3. ^ Vojnogeografski institut, Izd. (1961): Ugodinovići (List karte 1:25.000, Izohipse na 10 m). Vojnogeografski institut, Beograd.
  4. ^ Radovinović R., Bertić I., Ur. (1984): Atlas svijeta - Novi pogled na Zemlju. Sveučilišna zaklada Liber (sveska 16), Zagreb