Vodopad Skakavac (Sarajevo)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Za druga značenja, pogledajte Vodopad Skakavac (čvor).
Vodopad Skakavac nadomak Sarajeva

Vodopad Skakavac se nalazi sjeverno od Sarajeva, i udaljen je nekih 12 km od centra grada. Vodopad je visok 98 m. Iako nema veliki protok vode odlikuje se izuzetnom ljepotom, naročito zimi kada njegov slap okuje led oblikujući fantastične prizore.

Zaštićeno područje Skakavac[uredi | uredi izvor]

Na osnovu provedenih istraživanja te prikupljenog velikog broja informacija o prostornoj i vremenskoj organizaciji biocenoza i ekosistema, veoma specifične orografije, geoloških i hidroloških vrijednosti, visokog stepena biološke raznolikosti, endemičnosti i reliktnosti vrsta biljaka, gljiva i životinja, izrađena su dva elaborata i to: "Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Skakavac", čiji je nosilac Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (februar 2001. godine) i "Separat zaštite šireg prostornog obuhvata Skakavac", nosilac izrade je Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo (juni 2001. godine). Pomenuti elaborati su bili osnova za donošenje Odluke o proglašenju šireg podrucja vodopada «Skakavac», spomenikom prirode,("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 10/02), odnosno njegovog uključenja u III kategoriju zaštićenih područja, koje je uz uvažavanje kriterija IUCN–a, kao i po kategorizaciji zaštićenih područja utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" 33/03), ustanovljeno u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih obilježja. Odluka o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode je donesena na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 25.4.2002. godine. Odlukom su definisane granice obuhvata, ukupna površina obuhvata (1430,70 ha), zoniranje prostora (zavisno od stepena zaštite utvrđene su tri zaštitne zone), mjere zaštite, kao i korištenje i upravljanje ovim prostorom.[1]

Biljne vrste[uredi | uredi izvor]

Vegetacija oko samog vodopada obiluje endemičnim i relikatnim vrstama. Okolno područje je veoma heterogeno. Na ovom prostoru su najzastupljenije smrčevo-jelove šume i bukovo-jelove šume, s tim što je smrča prisutnija na više nagnutim terenima. U samoj blizini vodopada su razvijene termofilne šume, kao i šikare crnog graba, jesenje šašike, i crnog jasena.

Turizam[uredi | uredi izvor]

Obilazak iz Sarajeva do vodopada Skakavca se smatra poludnevnom turom za posjetioce sa fizičkom kondicijom, dok ostali trebaju predvidjeti duže pješačenje. Moguć je dolazak biciklom.[2]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ JU "Zaštićena prirodna područja KS" http://www.zppks.ba/skakavac/o-podrucju
  2. ^ http://www.mtb.ba/?p=80