Spisak agencija i institucija Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

U ovom članku nalazi se spisak agencija i institucija države Bosne i Hercegovine.[1] Ovaj spisak ne uključuje Institucije Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, nego samo agencije i institucije na državnom nivou.

Agencije[uredi | uredi izvor]

Ime agencije Skr. Veb-sajt
Agencija za državnu službu BiH ADS ads.gov.ba
Agencija za javne nabavke BiH AJN javnenabavke.gov.ba
Agencija za poštanski promet BiH RAP rap.ba
Agencija za rad i zapošljavanje BiH ARZ arz.gov.ba
Agencija za sigurnost hrane BiH FSA fsa.gov.ba
Agencija za statistiku BiH BHAS bhas.gov.ba
Agencija za antidoping kontrolu BiH ADA ada.gov.ba
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDDEEA iddeea.gov.ba
Izvozno kreditna agencija BiH IGA iga.gov.ba
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH ALMBiH almbih.gov.ba
Agencija za nadzor nad tržištem BiH ANNT annt.gov.ba
Agencija za osiguranje depozita BiH AOD aod.ba
Agencija za osiguranje u BiH AZOBiH azobih.gov.ba
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH APOSO aposo.gov.ba
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH FIPA fipa.gov.ba
Agencija za ravnopravnost spolova BiH ARS arsbih.gov.ba
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH HEA hea.gov.ba
Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH AZIP azip.ba
Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH APIK apik.ba
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA sipa.gov.ba
Obavještajno-sigurnosna agencija OSA osa-oba.gov.ba
Regulatorna agencija za komunikacije BiH RAK rak.ba

Institucije[uredi | uredi izvor]

Ime institucije Skr. Veb-sajt
Centri
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH CIP cip.gov.ba
Centar za uklanjanje mina u BiH BHMAC bhmac.org
Centralna banka BiH CBBiH cbbh.ba
Centralna izborna komisija BiH CIK izbori.ba
Direkcije
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH DKPT dkpt.ba
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH DEP dep.gov.ba
Direkcija za evropske integracije BiH DEI dei.gov.ba
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH BHDCA bhdca.gov.ba Arhivirano 6. 10. 2016. na Wayback Machine
Komisije
Komisija za deminiranje BiH - -
Komisija za koncesije BiH - koncesijebih.ba
Komisija za provođenje carinske politike BiH - -
Državna Komisija za integrisano upravljanje granicom BiH - -
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine KONS kons.gov.ba
Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH DERK derk.ba
Instituti
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH OZP ozp.gov.ba
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH - ombudsmen.gov.ba
Institut za akreditiranje BiH BATA bata.gov.ba
Institut za intelektualno vlasništvo BiH IPR ipr.gov.
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine MET met.gov.ba
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine ISBiH isbih.gov.ba
Ministarstva
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine MVP mvp.gov.ba
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine MVTEO mvteo.gov.ba
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine MFT mft.gov.ba
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine MKT mkt.gov.ba
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine MCP mcp.gov.ba
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine MHRR mhrr.gov.ba
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine MPR mpr.gov.ba
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine MSB msb.gov.ba
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine MOD mod.gov.ba Arhivirano 29. 11. 2016. na Wayback Machine
Organi vlasti
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine PSBiH parlament.ba
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine PD PSBiH
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine DN PSBiH
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine - predsjednistvobih.ba
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine vijeceministara.gov.ba
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ustavnisud.ba
Sud Bosne i Hercegovine sudbih.gov.ba
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tuzilastvobih.gov.ba
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine VSTV vstv.pravosudje.ba
Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine PBR pbr.gov.ba
Granična policija Bosne i Hercegovine GP BiH granpol.gov.ba
Uredi
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH PARCO parco.gov.ba
Ured za razmatranje žalbi BiH URZ urz.gov.ba
Ured za reviziju institucija BiH - revizija.gov.ba Arhivirano 3. 10. 2021. na Wayback Machine
Ured za veterinarstvo BiH VET vet.gov.ba
Ured za zakonodavstvo BiH - vijeceministara.gov.ba
Službe
Služba za poslove sa strancima BiH SPS sps.gov.ba
Služba za zajedničke poslove institucija BiH SZZP szzp.gov.ba
Ostalo
Arhiv Bosne i Hercegovine - arhivbih.gov.ba
Transparency International BiH TI BiH ti-bih.org
Uprava za indirektno oporezivanje BiH UINO uino.gov.ba
Vanjskotrgovinska komora BiH - komorabih.ba
Odbor državne službe za žalbe BiH - -
Fond za povratak Bosne i Hercegovine FZP fondzapov.gov.ba
Dom za ljudska prava BiH HRC hrc.ustavnisud.ba
Konkurencijsko vijeće BiH BiHKONK bihkonk.gov.ba

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "Adresar institucija u Bosni i Hercegovini". www.adresar.ads.gov.ba. Pristupljeno 3. 10. 2021.