Vještačka inteligencija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Vještačka inteligencija (eng. artificial intelligence) se definiše na različite načine. U literaturi su najčešće slijedeće tri definicije:

 1. Vještačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se izučavaju hardversko softverska rješenja koja treba da omoguće sposobnosti i ponašanja slična ljudskom (percepcija, reagovanje, ponašanje, rezonovanje, zaključivanje i činjenje).
 2. Vještačka inteligecija je naučna oblast u kojoj se izučavaju izračunavanja da bi se izračunavanjem omogućila percepcija, rezonovanje i činjenje.
 3. Vještačka inteligencija je naučna oblast u kojoj se istražuje kako da se naprave računari koji bi uspješno radili stvari koje u ovom momentu bolje rade ljudi.

Termin vještačka inteligencija - VI (artificial inteligence - AI) potiče od Johna McCartyja i označava pojavu inteligencije koja je ostvarena na vještački način, tj. putem programiranja računara. Međutim, mnogi autori i stručnjaci iz ove oblasti se ne slažu s tim da termin vještačka inteligencija u potpunosti i najbolje opisuje ovu oblast nauke jer mnoge oblasti informatike u osnovi imaju inteligentno ponašanje, ali ne spadaju u oblast vještačke inteligencije tj. ne pripadaju toj oblasti u užem smislu.

Ovo se polje definiše kao "proučavanje i dizajn inteligentnih sredstava", gdje je inteligentno sredstvo (agent)[1] sistem koji opaža svoje okruženje i poduzima akcije koje će maksimizirati njegove šanse za uspjeh.

Glavni pravci u razvoju vještačke inteligencije[uredi | uredi izvor]

 • proučavanje prirodne inteligencije (spoznavanje funkcija mozga, modeliranje rada mozga, simuliranje čovjekovog ponašanja, reagovanja i rezonovanja)
 • postizanje inteligentnog ponašanja primjenom drugačijih pristupa, kakvi se ne mogu sresti u prirodnim sredinama.

Klasifikacija vještačke inteligencije prema vrsti rješavanja problema[uredi | uredi izvor]

1. sistemi za rješavanje čovjekovih uobičajenih zadataka:

 • prepoznavanje slika i govora,
 • razumijevanje, generisanje i prevođenje prirodnih jezika,
 • snalaženje u svakodnevnim situacijama,
 • primjena u robotici.

2. sistemi za rješavanje formalnih zadataka:

 • logičke igre,
 • matematička logika, geometrija, integralni račun,
 • osobine programa.

3. sistemi za rješavanje ekspertnih zadataka:

 • konstruisanje, nalaženje grešaka, planiranje proizvodnje,
 • naučne analize i dijagnostika (biologija, medicina, hemija, pravo),
 • finansijska analiza,
 • programi za razvoj ovakvih sistema.

Klasifikacija sistema vještačke inteligencije (Rauch-Hindin, 1986)[uredi | uredi izvor]

 • ekspertni sistemi,
 • prirodni jezici,
 • robotika (prepoznavanje likova, govora i dodira, ...).

Kratak pregled razvoja vještačke inteligencije[uredi | uredi izvor]

 • 1943 McCulloch & Pitts: Model mozga zasnovan na Bulovim funkcijama
 • 1950 Turingov rad "Computing Machinery and Intelligence"
 • 1950s Rani VI programi, npr. Samuelov checkers program
 • Newell & Simon: Logic Theorist, Gelernter’s Geometry Engine
 • 1956 Dartmouth konferencija: usvojen naziv oblasti "Artificial Intelligence" (predloženi alternativni nazivi: Kompleksno procesiranje informacija, Mašinska inteligencija, Heurističko programiranje, Kognologija)
 • 1966–74 Istraživanje neuronskih mreža gotovo prestaje
 • 1980–88 Procvat industrije ekspertnih sistema
 • 1988–93 Opadanje indusrije ekspertnih sistema: "VI zima"
 • 1985–95 Povratak na tehnologiju neuralnih mreža
 • 1988– Povratak na vjerovatnosne metode i metode proistekle iz teorije odlučivanja
 • Nagli razvoj tehnološke osnove klasične VI,
 • "Nova VI": Vještački život (Artificial Life), Genetski algoritmi, Meki račun (Soft Computing)

Kategorije i podvrste VI[uredi | uredi izvor]

 • AI i proizvodnja (AI and Manufacturing)
 • AI i medicina (AI and Medicine)
 • AI i opće rezonovanje (AI and Legal Reasoning)
 • Vještački život (Artificial Life)
 • Automatsko zaključivanje / dokazivanje teorema (Automated Deduction/Theorem Proving)
 • Zaključivane na osnovu slučaja (Case-Based Reasoning/Analogical Reasoning)
 • Kognitivno modelovanje (Cognitive Modelling)
 • Kognitivne nauke (Cognitive Science)
 • Biološki pristup u AI (Computational Biology)
 • Konekcionizam i neuronske mreže (Connectionism/Neural Networks)
 • Teorija odlučivanja (Decision Theory and AI)
 • Distribuirana AI (Distributed AI)
 • Emocije (Emotion)
 • Fazi logika (Fuzzy Logic)
 • Genetski algoritmi (Genetic Algorithms)
 • Inteligentni tutorski sitemi, AI i edukacija (Intelligent Tutoring, AI & Education)
 • Predstavljanje znanja (Knowledge Representation)
 • Logičko programiranje i logički bazirana AI (Logic Programming and Logic-based AI)
 • Mašinsko otkriće (Machine Discovery)
 • Mašinsko učenje (Machine Learning)
 • Mašinska vizija (Machine Vision)
 • Obrada prirodnog jezika, govor (Natural Language Processing)
 • Nemonotono rezonovanje (Nonmonotonic Reasoning)
 • Filozofija vještačke inteligencije (Philosophy of AI)
 • Planiranje (Planning)
 • Ekspertni sistemi - Production Systems/Expert Systems:
 • Rezonovanje bazirano na modelima (Model Based Reasoning)
 • Zaključivanje pod uslovima dvojbe (Reasoning Under Uncertainty (Probabilistic Reasoning, Approximate Reasoning, etc.)):
 • Robotika (Robotics)
 • Pretraživanje (Search)
 • Softverski Agenti (Software Agents)
 • Vremenski određeno rezonovanje (Temporal Reasoning:)
 • Virtualna realnost (Virtual Reality)

Reference[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]